Rheolwr Siop

Trosolwg

Cyfle cyffrous ar gyfer swydd Rheolwr Siop yn Y Tŷ Gwyrdd ein hyb cymunedol dwyieithog llawr gwlad sy'n gwerthu nwyddau ail-lenwi a bwydydd lleol, eitemau cartref, a chynhyrchion garddio.

Cyflogwr: Y Ty Gwyrdd Ltd

Cyflog: Cyfradd £15/awr, 30 awr/wythnos

Dyddiad Cau: 14/06/2021 (0 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Back Row Dinbych, Sir Ddinbych, Cymru LL16 3TE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Marguerite Pearce

Ffôn: 07954 521 364

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ydych chi'n angerddol am eich cymuned leol, cefnogi busnesau lleol, a buddsoddi yn yr economi leol? Ydych chi am ymuno â ni i gynnig cyfleoedd a rhannu syniadau sy'n helpu i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd a chefnogi dyfodol mwy cynaliadwy i ni a chenedlaethau'r dyfodol?

Mae Y Tŷ Gwyrdd yn hyb cymunedol dwyieithog ar lawr gwlad wedi'i leoli yn Ninbych (Gogledd Cymru) gyda siop sy'n cynnig cynhyrchion lleol, moesegol, ecogyfeillgar, dim gwastraff, casgliad TerraCycle, a chornel llyfrau plant. Mae hwn yn ofod cymunedol cydweithredol a rennir â siop arddio ecogyfeillgar Tanyards, adnodd menter gymunedol leol CIC, ac artistiaid lleol Elysia’s Textile Art a Storys Studio.

Rydym wrth ein bodd o allu cynnig y cyfle hwn ar gyfer swydd Rheolwr Siop yn ein siop gymunedol sy'n gwerthu nwyddau ail-lenwi a bwydydd lleol, eitemau cartref a chynhyrchion garddio. Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r Rheolwr Gweithrediadau a'r Rheolwr Cyfathrebu, gyda chefnogaeth Bwrdd y Cyfarwyddwyr.

Mae'n rôl llawn amser (30 awr/wythnos), fodd bynnag bydd rhannu swydd / oriau rhan-amser yn cael eu hystyried.

Diwrnodau agor y siop: Dydd Llun – Dydd Sadwrn

Oriau: Bydd yr oriau gwaith yn cael eu trafod a’u cytuno yn y cyfweliad (mae modd ar gyfer elfen o hyblygrwydd)

Cyfradd £15/awr.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y busnes trwy ymweld â www.ytygwyrdd.cymru

Os hoffech chi ddarganfod mwy, cysylltwch â ni trwy: helo@ytygwyrdd.cymru neu facebook @ytygwyrdd

I wneud cais, llennwch y Ffurflen Gais Rheolwr Siop a’i hanfon at helo@ytygwyrdd.cymru

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Application form for external applicants  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Rheolwr Siop  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)