Rheolwr Swyddfa

Trosolwg

Mudiad Elusennol yw Y Bont sy’n gweithio er mwyn ateb gofynion a darparu cefnogaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sydd am ba bynnag resymau yn cael eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd neu sydd mewn...

Cyflogwr: Y Bont

Cyflog: £18672- £23866 (pro rata) yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 22/11/2019 (267 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Y Bont 28 Heol y Dwr, Penygroes Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL54 6LR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Valm Owen

Ffôn: 01286881620

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mudiad Elusennol yw Y Bont sy’n gweithio er mwyn ateb gofynion a darparu cefnogaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sydd am ba bynnag resymau yn cael eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd neu sydd mewn perygl o gael eu gwahanu. Mae tîm o 12 o weithwyr yn darparu ystod o wasanaethau ar draws gogledd Cymru. Rydym yn awyddus i benodi Rheolwr Swyddfa i gynorthwyo’r Prif Weithredwr wrth sicrhau fod pob elfen o waith yr Elusen yn gweithredu’n effeithiol.

Bydd angen i’r unigolyn hwn fod yn hyblyg ac yn hyderus wrth wneud gwahanol elfennau’r gwaith. Bydd profiad blaenorol o waith swyddfa yn hanfodol yn ogystal â phrofiad o baratoi adroddiadau ariannol. Bydd angen bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg gyda sgiliau iaith da a phrofiad o ddarparu cofnodion cyfarfodydd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)