Rheolwr Swyddfa

Trosolwg

Clwb Ifor Bach yw un o brif leoliadau cerddoriaeth llawr gwlad Cymru, ac mae wedi bod yn gartref i gerddoriaeth newydd ers dros 35 mlynedd. O ganlyniad i gynnydd yng ngweithgarwch y cwmni yn ystod y b

Cyflogwr: Clwb Ifor Bach

Cyflog: £22,000 - £25,000 yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 31/03/2020 (137 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Clwb Ifor Bach 11 Stryd Womanby Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1BR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Guto Brychan

Ffôn: 029 20232199

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prif Ddyletswyddau

Cyllid


• Mewnosod data llawn incwm a gwariant gan ddefnyddio meddalwedd cyfrifo Xero
• Anfonebu cwsmeriaid, talu cyflenwyr a mynd ar drywydd dyledion
• Cymodi'r holl gyfrifon banc a chardiau credyd y cwmni
• Gweithio gyda'n cyfrifwyr i baratoi'r holl wybodaeth TAW, Treth, Cyflogres a Phensiwn berthnasol
• Gweithio gyda'r Prif Weithredwr i greu rhagolygon llif arian, adroddiadau rheoli misol a
dadansoddiad costau o incwm yn erbyn gwariant
• Paratoi adroddiad ariannol chwarterol ar gyfer bwrdd cyfarwyddwyr y cwmni (ymd- diriedolwyr ar ôl trosglwyddo i fod yn elusen) a chynorthwyo'r Prif Weithredwr i gyn- hyrchu'r adroddiad blynyddol.
• Talu treuliau
• Sicrhau y caiff cyllidebau/targedau eu cyrraedd.

Adnoddau Dynol 

• Cydlynu a gweinyddu'r prosesau recriwtio a chynnal cofnodion perthnasol.
• Cydlynu prosesau cynefino ar gyfer staff newydd a gwirfoddolwyr, gan gadw llawlyfr y staff yn gyfredol, a chynorthwyo pob aelod newydd o staff i ymgyfarwyddo â'u gweithle a'r polisïau a'r gweithdrefnau safonol y byddan nhw'n gorfod cydymffurfio â nhw.
• Cynnal cofnodion o holl wyliau blynyddol y staff, yr oriau sydd ganddynt i'w cymryd fel amser o'r gwaith, absenoldebau eraill o'r swyddfa, absenoldeb salwch a hwyrni, a thaflenni amser wythnosol.
• Cynnal cofnodion Adnoddau Dynol, gan sicrhau y caiff y dogfennau angenrheidiol eu casglu a'u cadw yn unol â deddfwriaeth Diogelu Data.
• Goruchwylio gwaith gwirfoddolwyr a lleoliadau profiad gwaith.
• Cynorthwyo gydag amserlenni rota staff y bar

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)