Rheolwr Technegol / Rheolwr Cynyrchiadau

Trosolwg

Rydym am benodi person cymwys i oruchwylio holl agweddau technegol a chynhyrchu’r cwmni – yng nghanolfannau’r cwmni ac ar daith – ac i gyfrannu at syniadau a datblygiadau’r cwmni yn y dyfodol.

Cyflogwr: Cwmni Theatr Arad Goch

Cyflog: £21,143 – £29,579 gan ddibynnu ar brofiad a chymwystera

Dyddiad Cau: 17/07/2020 (13 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cwmni Theatr Arad Goch Stryd y Baddon Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 2NN

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nia Wyn Evans, Rheolwr Gweinyddol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Technegol / Rheolwr Cynyrchiadau

Rydym am benodi person cymwys i oruchwylio holl agweddau technegol a chynhyrchu’r cwmni – yng nghanolfannau’r cwmni ac ar daith – ac i gyfrannu at syniadau a datblygiadau’r cwmni yn y dyfodol. Byddai’n fanteisiol petai gan ymgeiswyr sgiliau i weithio ar blatfformau gwahanol.

Ceir manylion am y swydd gan Nia Wyn Evans, Rheolwr Gweinyddol. nia@aradgoch.org

DYDDIAD CYCHWYN: Medi 2020 – neu mor fuan a phosib ar ol hynny gan ddibynnu ar sefyllfa Covid-19.

CYFLOG: £21,143 – £29,579 gan ddibynnu ar brofiad a chymwysterau.

CEISIADAU: Dylid anfon ceisiadau ar ffurf llythyr a CV gydag enwau dau ganolwr at y Rheolwr Gweinyddol erbyn 5pm ar 17eg o Orffennaf 2020.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*