Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 44 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Cynorthwywyr Gweinyddol (8 Swydd mewn amryw leoliadau)

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn gweithio mewn tîm sy'n ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf...

Cyflogwr: Gyrfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,029 y flwyddyn - £18,986 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/11/2019

Tiwtor y Cwricwlwm Cynradd, TAR - Cymru

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Tiwtor y Cwricwlwm Cynradd i gefnogi'r Rhaglen TAR. Deiliad y rôl fydd Tiwtor Arwain y Cwricwlwm ar gyfer TAR Cynradd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £41,526 - £49,553

Dyddiad Cau: 15/11/2019

Goruchwyliwr Swyddfa Docynnau (31 Awr/Wythnos)

Mae Theatr y Sherman yn chwilio am unigolyn dynamig sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i lenwi swydd barhaol newydd yn nhîm y Swyddfa Docynnau.

Cyflogwr: Theatr y Sherman

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,238 pro rata

Dyddiad Cau: 31/10/2019

Swyddog Ti a Fi Teithiol Penybont

DYLETSWYDDAU’R SWYDD Bod yn atebol i Brif Weithredwr Mudiad Meithrin trwy’r Rheolwr Talaith am gyflawni’r dyletswyddau...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM2 £16,825 (pro rata)

Dyddiad Cau: 28/10/2019

Dadansoddwr Ymchwil a Mewnwelediad (Swyddog Prosiect)

Rydym yn awyddus i benodi i nifer o swyddi o fewn ein tîm. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau gan weithio ar ystod o brosiectau eraill wrth i’r cyfleoedd godi.

Cyflogwr: Four Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 11/11/2019

Ysgrifennydd Copi Creadigol (Swyddog Prosiect)

Rydym yn awyddus i benodi i nifer o swyddi o fewn ein tîm. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau gan weithio ar ystod o brosiectau eraill wrth i’r cyfleoedd godi.

Cyflogwr: Four Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 11/11/2019

Rheolwr Prosiect (Helgig Cymru)

Rydym yn awyddus i benodi i nifer o swyddi o fewn ein tîm. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus hefyd yn cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau gan weithio ar ystod o brosiectau eraill wrth i’r cyfleoedd godi.

Cyflogwr: Four Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 11/11/2019

Swyddog Cyfieithu

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn chwilio am gyfieithydd cymwys, profiadol a thalentog i ymuno â'n tîm Cyfathrebu. Byddwch yn gweithio mewn tîm prysur, ac yn gallu rheoli a blaenoriaethu eich gwaith...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,243.00 - £32,411.00

Dyddiad Cau: 03/11/2019

Uwch Swyddog Digwyddiadau

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd sydd â threfniadau gweithio amser llawn, rhan-amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £23,067 - £25,941 yr flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/10/2019

2x Swyddog Denu Myfyrwyr

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio amser llawn, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £28,331 - £33,797 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/10/2019