Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 46 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Swyddog Presenoldeb a Gweinyddu

Rydym yn yn chwilio am unigolyn i weithio fel Swyddog Presenoldeb a Gweinyddu yn Ysgol Llanhari. Lleolir y swydd yn yr Adran Uwchradd ond bydd disgwyl cydweithio ar elfennau o’r swydd gyda’r Adran...

Cyflogwr: Ysgol Llanhari

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: APT&C Graddfa 5 (pro-rata)

Dyddiad Cau: 28/06/2019

Rheolwr Rhaglen Newid

Rydyn ni'n awyddus i benodi Rheolwr Rhaglen Newid a fydd yn gyfrifol am ein rhaglen o brosiectau corfforaethol. Mae hon yn rôl newydd sbon a byddwch yn gweithio'n agos gyda'n tîm Arweinyddiaeth...

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £58,659 - £67,831

Dyddiad Cau: 11/07/2019

Cyfieithydd

Mae Cyngor Sir Powys yn recriwtio cyfieithydd i ymgymryd ag amrywiaeth o waith cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd.

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys

Sir: Powys

Cyflog: £24,799 - £26,317

Dyddiad Cau: 07/07/2019

Cynorthwyydd Rheolwr Costau / Cynorthwyydd Gweinyddwr Hawliau

Bydd y Cynorthwyydd Rheolwr Costau / Cynorthwyydd Gweinyddwr Hawliau yn gweithio yn yr adran gyllid a'r adran materion busnes i sicrhau bod cynnwys sy'n cael ei gomisiynu / drwyddedu neu ei brynu...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £20,000 - £25,000 p.a.

Dyddiad Cau: 01/07/2019

Swyddog Materion Busnes

Fel Swyddog Materion Busnes, byddwch yn rhan o'r Tîm Cyfreithiol a Busnes, sydd yn dîm brwdfrydig yn sicrhau dyfodol ffyniannus i'r sianel. Byddwch yn cefnogi tîm comisiynu S4C er mwyn sicrhau...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £20,000 - £30,000 p.a.

Dyddiad Cau: 01/07/2019

Cyfiethydd

Prif nod y swydd hon fydd cefnogi gwaith yr Gwasanaeth Iaith wrth ddarparu gwasanaeth dwyieithog llawn yn CBAC. Bydd deiliad y swydd yn cydweithio ag aelodau eraill y Tîm Cyfieithu a’r Gwasanaeth...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £25,263 - £26,913

Dyddiad Cau: 01/07/2019

Cyfarwyddwr Artistig

Ar drobwynt y cyfnod mwyaf cyffrous yn ei hanes, mae'r cwmni theatr i blant a phobl ifanc yn chwilio am berson eithriadol gyda dychymyg, brwdfrydedd ac uchelgais i ymuno â'r tîm.

Cyflogwr: Frân Wen

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £36k - £42k

Dyddiad Cau: 10/07/2019

Swyddog Cyfryngau a Chyfathrebu

Yn Swyddog Cyfryngau a Chyfathrebu, byddwch yn arwain ar allbwn cyfryngau a chyfathrebu Oxfam yng Nghymru. Yn rhan o'r rôl amlochrog a heriol hon, byddwch yn datblygu, cydlynu a chynnal....

Cyflogwr: Oxfam Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £30,375 - £39,380 (pro-rata)

Dyddiad Cau: 30/06/2019

Darlithydd mewn Ffisiotherapi

Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd am benodi Darlithydd mewn Ffisiotherapi i ymuno â rhwydwaith cydweithwyr cyfrwng Cymraeg/dwyieithog yr Ysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd â...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,199 - £39,609 neu £42,036 - £48,677

Dyddiad Cau: 29/06/2019

Cydlynydd Asedau Lleol - Plant A Theuluoedd - Ardal Gogledd Môn

Rydym yn chwilio am unigolion sydd â diddordeb yn eu cymuned leol ac ymrwymiad i weithio ochr yn ochr â phobl mewn ffordd ymarferol iawn, gan chwilio bob amser am atebion lleol drwy’r rhwydweithiau...

Cyflogwr: Medrwn Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: Graddfa NJC SCP Pwynt 19 £24799

Dyddiad Cau: 28/06/2019