Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 95 cofnodion | Tudalen 1 o 10

Swyddog cynllunio, perfformiad a risg

Mae'r tîm Strategaeth a Pherfformiad yn ein cefnogi i ddatblygu, gweithredu a monitro ein strategaeth a'n cynlluniau busnes.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,796 - £32,351

Dyddiad Cau: 01/06/2021

Swyddog cynnwys ( x 2 Swydd)

Rydyn ni’n chwilio am ddau swyddog cynnwys newydd i ymuno â’n tîm cyfathrebu a materion cyhoeddus prysur ar sail barhaol.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,796 - £32,351

Dyddiad Cau: 01/06/2021

Uwch Arweinydd Prosiect

Bydd yr Uwch Arweinydd Prosiect yn gyfrifol am reoli amrywiaeth o brosiectau i gefnogi ein adnoddau data a thystiolaeth.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £40,316 - £45,288

Dyddiad Cau: 31/05/2021

Arweinydd Symudedd Gwybodaeth

Ydych chi'n teimlo’n gryf am ofal cymdeithasol? Ydych chi eisiau cefnogi pobl i gyfoethogi cyflwyno, datblygu a dylunio gofal cymdeithasol gydag ymchwil a thystiolaeth?

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £40,316 - £45,288

Dyddiad Cau: 31/05/2021

Rheolwr Ymchwil ac Arloesi

Rydyn ni'n cynnig cyfle cyffrous i ymuno â'n tîm fel y Rheolwr Ymchwil ac Arloesi. Mae arloesi a pholisi ac arfer sy'n seiliedig ar dystiolaeth yn flaenoriaethau mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £46,073 - £51,751

Dyddiad Cau: 31/05/2021

Rheolwr Data a Gwybodaeth

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi dechrau ar gyfnod newydd cyffrous wrth arwain a chyflawni ein dull strategol o ymdrin â data gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £46,073 - £51,751

Dyddiad Cau: 31/05/2021

Dirprwy Reolwr Adnoddau Dynol

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol a chefndir gyda phrofiad o weithio yn y maes adnoddau dynol i weithio yn agos gyda’r Rheolwr Adnoddau Dynol.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM22 – MM25 £26,166 - £29,033 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/05/2021

Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmer

Mae gennym swydd wag amser llawn ar gyfer Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmer sydd â’r gallu i siarad Cymraeg i ymuno â'n tîm canolfan gyswllt aml-sianel.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Sir: Caerffili

Cyflog: £19,312 - £19,698

Dyddiad Cau: 20/05/2021

Is-Gynhyrchydd Stwnsh Sadwrn

Is-Gynhyrchydd Stwnsh Sadwrn. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio fel Is-Gynhyrchydd. Mae profiad o drefnu a chydlynu eitemau camera sengl ar leoliad yn hanfodol....

Cyflogwr: Boom Plant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 01/06/2021

Uwch Reolwr Prosiect

Bydd swydd yr Uwch Reolwr Prosiect yn gyfrifol am gynllunio, trefnu a chyfarwyddo'r adnoddau angenrheidiol er mwyn sicrhau y cyflawnir amrywiaeth eang o brosiectau a mentrau Strategaeth Ystadau...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £35,845 - £41,526 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/05/2021