Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 80 cofnodion | Tudalen 1 o 8

Swyddog Cynorthwyol Cyhoeddusrwydd, Gwerthiant a Digwyddiadau

Mae Gwasg Prifysgol Cymru (GPC), yng Nghaerdydd, yn dymuno penodi Swyddog Cynorthwyol Cyhoeddusrwydd, Gwerthiant a Digwyddiadau i weithio yn yr Adran Gwerthiant a Marchnata ddynamig.

Cyflogwr: Gwasg Prifysgol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 09/08/2021

Partner Busnes - Pobl a Diwylliant

Bydd y Partner Busnes yn gweithio fel rhan o'r tîm Pobl a Diwylliant ac yn cynnig gwasanaeth cynghori cynhwysfawr i reolwyr a chydweithwyr ynghylch gofynion rheoli pobl o ran cytundebau, y gyfraith...

Cyflogwr: Coleg y Cymoedd

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: Graddfa 5 - £16,379 - 18,084

Dyddiad Cau: 06/08/2021

Cyfarwyddwr Cymru

Mae hwn yn gyfle cyffrous i ymuno ag Ofwat (yr Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr) mewn rôl newydd i arwain ein swyddfa yng Nghymru a chymryd rhan arweiniol yn y gwaith o gyflwyno adolygiad....

Cyflogwr: Ofwat

Sir: Caerdydd

Cyflog: £78,971 - £118,457

Dyddiad Cau: 30/07/2021

Prif Swyddog Tendro

Rydym yn chwilio am berson cymwys i ymgymryd â swydd Prif Swyddog Tendro.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM25 - MM28; £29,033 - £31,740

Dyddiad Cau: 04/08/2021

Uwch Swyddog Cyfathrebu Digidol (cyfnod penodol 12 mis)

Rydym yn edrych i lenwi rôl allweddol uwch swyddog cyfathrebu digidol yn ein tîm prysur tra bo deiliad y swydd ar gyfnod mamolaeth.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,555 - £38,813

Dyddiad Cau: 05/08/2021

Swyddog Cynnwys (2 swydd barhaol)

Rydyn ni’n chwilio am ddau swyddog cynnwys newydd i ymuno â’n tîm cyfathrebu a materion cyhoeddus prysur ar sail barhaol.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,796 - £32,351

Dyddiad Cau: 08/08/2021

Rheolwr Cyllid Clwstwr Glan Clwyd

Rheolwr Cyllid Clwstwr Glan Clwyd

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Gradd 9 - £32,234 - £35,745

Dyddiad Cau: 23/08/2021

Gweithiwr Cefnogaeth Symudol Trais yn y Cartref

Chwilio am gyfle i wneud eich marc gyda ffocws ar wella bywydau trwy ddarparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel? Gwnewch gais nawr i ymuno â ni.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,090 - £23,044 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 05/08/2021

Mentor Trais yn y Cartref  ( Arfon, De Gwynedd ac Ynys Môn)

'Rydym yn chwilio am Fentoriaid Trais yn y Cartref rhan amser ac achlysurol i weithio yn ardaloedd Arfon, De Gwynedd ac Ynys Môn. Gellir cynnig cytundeb 35 awr yr wythnos hyd at 31.03.2022.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,443 - £18,299 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 05/08/2021

Gweithiwr Cefnogi Pobl Hŷn x 2

Chwilio am gyfle i wneud eich marc gyda ffocws ar wella bywydau trwy ddarparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel? Gwnewch gais nawr i ymuno â ni.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,090 - £23,044 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 05/08/2021