Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 97 cofnodion | Tudalen 1 o 10

Is-Gynhyrchydd Stwnsh Sadwrn

Is-Gynhyrchydd Stwnsh Sadwrn. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio fel Is-Gynhyrchydd. Mae profiad o drefnu a chydlynu eitemau camera sengl ar leoliad yn hanfodol....

Cyflogwr: Boom Plant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 01/06/2021

Uwch Reolwr Prosiect

Bydd swydd yr Uwch Reolwr Prosiect yn gyfrifol am gynllunio, trefnu a chyfarwyddo'r adnoddau angenrheidiol er mwyn sicrhau y cyflawnir amrywiaeth eang o brosiectau a mentrau Strategaeth Ystadau...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £35,845 - £41,526 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/05/2021

Swyddog Sicrhau Ansawdd

Yn benodol, bydd y Swyddog yn rheoli ansawdd y gwasanaeth a gynigir gan Rhagoriaith ar draws y Brifysgol er mwyn sicrhau gweithrediad ei Safonau Iaith. Gall hyn gynnwys awduro canllawiau...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,715 - £30,046 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/05/2021

Rheolwr Cysylltiadau Defnyddwyr

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu defnyddio ei brofiad o reoli tîm cwynion cwsmeriaid prysur wedi’i leoli mewn swyddfa, gan roi cyngor a datrys cwynion yn ysgrifenedig/dros y ffôn er mwyn...

Cyflogwr: CCGC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,835

Dyddiad Cau: 27/05/2021

Ysgoloriaeth PhD

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar radd mewn pwnc perthnasol ynghyd â sgiliau rhyngbersonol ardderchog, profiad o weithio’n gymunedol, uchelgais i ddatblygu fel ymchwilydd a diddordeb byw...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Ysgoloriaeth lawn

Dyddiad Cau: 07/06/2021

Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol - Cylch Llandeilo A’r Arfordir

Gwahoddwn rhai â diddordeb mewn hybu gwaith Cristnogol ac Eglwysig i ymddiddori yn y swydd o Gynorthwyydd Gweinidogaethol i wasanaethu yng Ngofalaeth Cylch Llandeilo a’r Arfordir.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,003.87 - £27,634.74

Dyddiad Cau: 11/06/2021

Cymorth Busnes

Mae cyfle cyffrous wedi codi fel rhan o’r Tîm Cymorth Busnes yng Nghyfarwyddiaeth yr ASB yng Nghymru.

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,466 (Cenedlaethol) y flwyddyn, £26,931 (Llundain) y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 23/05/2021

Cyfieithydd

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn brwdfrydig ac awyddus i ymuno â Thîm Gwasanaethau' r Gymraeg Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,907 - £30,615

Dyddiad Cau: 20/05/2021

Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chynnwys

Bydd y Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chynnwys yn datblygu ein cynnwys a’n cyfathrebu digidol mewn ffyrdd creadigol a chysylltiol sy’n procio’r dychymyg ac yn meithrin perthnasoedd gyda’n...

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,000

Dyddiad Cau: 11/06/2021

Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu

Bydd y Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu yn cyflwyno ymgyrchoedd cyfathrebu creadigol, rhyfeddol a chysylltiol, wedi’u cynllunio i adeiladu ac yna cryfhau perthnasoedd â’n cynulleidfaoedd; a bac

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,000

Dyddiad Cau: 04/06/2021