Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 89 cofnodion | Tudalen 1 o 9

Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chynnwys

Bydd y Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chynnwys yn datblygu ein cynnwys a’n cyfathrebu digidol mewn ffyrdd creadigol a chysylltiol sy’n procio’r dychymyg ac yn meithrin perthnasoedd gyda’n...

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,000

Dyddiad Cau: 11/06/2021

Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu

Bydd y Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu yn cyflwyno ymgyrchoedd cyfathrebu creadigol, rhyfeddol a chysylltiol, wedi’u cynllunio i adeiladu ac yna cryfhau perthnasoedd â’n cynulleidfaoedd; a bac

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,000

Dyddiad Cau: 04/06/2021

Cynorthwyydd Gweithredol

Mae’r Cynorthwyydd Gweithredol yn gyfrifol am gefnogi gwaith y timau Gweithredol a Chynhyrchu, gyda ffocws penodol ar reoli dyddiadur ar gyfer y Cyfarwyddwr Artistig a chymorth contractio a...

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,500

Dyddiad Cau: 04/06/2021

Gohebydd

Dyma gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â thîm Heno a Prynhawn Da yn ein canolfan deledu yn Llanelli yn gweithio ar raglenni sydd ymhlith y mwyaf poblogaidd ar S4C.

Cyflogwr: Tinopolis

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 31/05/2021

Swyddog Ieuenctid Menter Bro Ogwr

Mae Menter Bro Ogwr yn chwilio am Swyddog Ieuenctid hyderus ac egnïol i ymuno â'r tîm i ddatblygu prosiectau i bobl ifanc ac i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn yr ardal.

Cyflogwr: Menter Iaith Bro Ogwr

Sir: Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyflog: Graddfa 9-12, sef £20,865-£23,580 pro rata (yn ddibynnol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 28/05/2021

Swyddog Ariannu Cymru - Rhan amser (0.6 CALl)

Amdanom Ni Cronfa Gymunedol Y Loteri Genedlaethol yw ariannwr mwyaf gweithgareddau cymunedol yn y Deyrnas Unedig - rydym yn falch o fod yn dyfarnu arian a godir gan chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol.

Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,282 i £29,495 + buddion hael

Dyddiad Cau: 19/05/2021

Swyddog Technoleg Gwybodaeth

Cyfle cyffrous i ymuno â Menter a Busnes i gefnogi ein cynlluniau twf parhaus, gan ddarparu ystod eang o swyddogaethau , gwasanaethau a chefnogaeth TG a datblygiad digidol.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,895 - £29,613

Dyddiad Cau: 25/05/2021

Cydlynydd Swyddfa a Swyddog Prosiectau

Hoffech chi wneud gwahaniaeth go iawn a pharhaol i fywydau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws? Gallech chi fod yn Gydlynydd Swyddfa a Swyddog Prosiectau ar gyfer Stonewall Cymru.

Cyflogwr: Stonewall Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £28,940

Dyddiad Cau: 25/05/2021

Uwch Archifydd

Rydym ni’n chwilio am Uwch Archifydd profiadol i arwain y gwaith o reoli a datblygu casgliadau archifol Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £30,600 i £37,410 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/06/2021

Cydlynydd Marchnata a Datblygu Cynulleidfa

Mae Celfyddydau Pontio eisiau recriwtio Cydlynydd Marchnata a Datblygu Cynulleidfa llawn-amser dros dro i weithio dros gyfnod o absenoldeb mamolaeth.

Cyflogwr: Celfyddydau Pontio, Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cyflog cychwynnol: £26,715 y flwyddyn ar Raddfa 6

Dyddiad Cau: 20/05/2021