Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 41 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Pennaeth Safonau Cymwysterau

Bydd y Pennaeth Safonau Cymwysterau yn goruchwylio'r lleoliad ac yn cynnal safonau cymwysterau yng Nghymru er mwyn galluogi Cymwysterau Cymru i sicrhau ei hun a'r cyhoedd y caiff safonau....

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: Band 5 £48,650 - £58,185 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/09/2019

Cyfieithydd

Mae dwy swydd cyfieithu wedi codi ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £24k - £30k (Band 5)

Dyddiad Cau: 07/10/2019

Swyddog Cyfryngau Digitol

Oes gennych chi dân yn eich bol am bethau digidol? Ydych chi’n caru creu cynnwys? Ydych chi’n cael gwefr o rannu, dilyn ac aildrydaru? Os felly, mae’n bosib fod gennym y swydd ddelfrydol i chi!

Cyflogwr: Cymdeithas Tai Newydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,217 - £25,491

Dyddiad Cau: 06/10/2019

Cyfreithiwr

Rydym yn chwilio am Gyfreithiwr i ymuno â’r tîm Cyfreithiol yn S4C. Yn ddelfrydol fe fydd gennych rywfaint o brofiad ôl-gymhwysol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cymorth a chyngor....

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 07/10/2019

Cynorthwy-ydd Cyfleusterau a Derbynnydd Dwyieithog

Mae Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd am recriwtio derbynnydd dwyieithog rhan-amser i gynnig gwasanaeth derbynfa llawn i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr Adeilad y Gyfraith.

Cyflogwr: Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,079 - £18,688 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 2)

Dyddiad Cau: 03/10/2019

Darlithydd - Addysgu ac Ysgolheictod

Mae hon yn swydd Addysgu ac Ysgolheictod, lle bydd deilydd y swydd yn addysgu’n academaidd, gan gynnwys datblygu cyflwyno a gwerthuso’r ddarpariaeth Gymraeg yng ngraddau israddedig ag...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,199 - £39,609 y flwyddyn (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 31/10/2019

Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus

Byddwch chi'n gweithio ar brosiectau materion cyhoeddus a pholisi i hysbysu'r rhai sy'n ffurfio barn a'u darbwyllo i eirioli dros fanteision nesuryddion clyfar.

Cyflogwr: Ynni Clyfar GB

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,500 (£27,600 pro rata)

Dyddiad Cau: 07/10/2019

Swyddog Gofal a Theulu Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a threfnus ar gyfer y swydd hon. Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gydlynu Cynlluniau Gofal Gwyliau Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg, a threfnu...

Cyflogwr: Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,376 - £24,781 (yn ddibynnol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 15/10/2019

Swyddog Gweinyddol

Darparu gwasanaeth gweinyddol, a chyfrannu at ddatblygiad prosiectau a chytundebau’r Fenter Iaith.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £18,946 - £22,288

Dyddiad Cau: 07/10/2019

Hwylusydd Gweithdai Hwb Menter

Cydlynu ac arwain ar weithdai amrywiol yr Hwb Fenter, gan gynnwys y rhaglen Miwtini a gwaith perthnasol.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Conwy

Cyflog: £29,566 - £34,533

Dyddiad Cau: 07/10/2019