Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 40 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Rheolwr Prosiectau Rhanbarthol

Rheoli Prosiectau Rhanbarthol Menter Môn a fydd yn cynnwys FLAG, Mon Larder a Tech Tyfu.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £35,224 - £37,637

Dyddiad Cau: 09/03/2020

Swyddog Project (Dyrannu Llwyth Gwaith)

Gwahoddir ceisiadau am Swyddog Project (dyrannu llwyth gwaith) i gefnogi'r gwaith o ddatblygu model dyrannu llwyth gwaith academaidd yn y Brifysgol er mwyn sicrhau tryloywder a thegwch o ran llwyth...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £33,797 - £40,322 (Graddfa 7) y flwyddyn

Dyddiad Cau: 02/03/2020

Swyddog Ti a Fi Teithiol ac Ansawdd Merthyr Tudful

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o wybodaeth am y swydd. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM2 £16,825 (pro rata)

Dyddiad Cau: 26/02/2020

Swyddog Datblygu - Gogledd Ceredigion

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,959 - £31,618

Dyddiad Cau: 28/02/2020

Pennaeth

Erbyn Medi 2020, mae Corff Llywodraethol Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig am benodi Pennaeth brwd sydd â’r gallu i arwain, ysbrydoli ac ysgogi y gymuned ysgol gyfan.

Cyflogwr: Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Sir: Ceredigion

Cyflog: L23 – L29 (£70,556 – £81,723)

Dyddiad Cau: 08/03/2020

Rheolwr Croesi'r Bont

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfeydd MM 33-42, £34,788 - £43,662 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/03/2020

Swyddog Cymorth Dysgu ac Ymgysylltu ag Aelodau

Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio mewn amgylchedd prysur, sy'n esblygu'n gyson tra'n datblygu profiad a fydd yn helpu i lywio darpariaeth gwasanaeth Cynulliad Cymru yn y dyfodol.

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,314 - £23,013

Dyddiad Cau: 24/02/2020

Swyddog Polisi Annibynnol Menter Gymdeithasol y Sector Gyfan (Cyfnod Mamolaeth)

Rydym yn awyddus i recriwtio unigolyn talentog i ddatblygu ein gwaith ym maes polisi, ymchwil ac ymgyrchoedd, yn ystod cyfnod mamolaeth. Rydym yn chwilio am unigolyn rhagweithiol sy'n frwd dros...

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Caerffili

Cyflog: £31,727 y flwyddyn (19,036 pro rata)

Dyddiad Cau: 01/03/2020

Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol

Rydym yn chwilio am Bennaeth Llywodraethu Corfforaethol i ymuno â ni'n llawn amser ac yn barhaol yn ein swyddfeydd yng Nghasnewydd.

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £49,625 - £59,350

Dyddiad Cau: 02/03/2020

Swyddog Polisi

Rydym yn chwilio am Swyddog Polisi i ymuno â ni'n llawn amser ac yn barhaol yn ein swyddfeydd yng Nghasnewydd.

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £29,850 - £36,500

Dyddiad Cau: 27/02/2020