Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 30 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Swyddog Datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu a datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia? Ydych chi’n chwilio am her newydd a phrofiadau gwerth chweil?

Cyflogwr: British Council Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog misol o £750

Dyddiad Cau: 06/12/2019

Swyddog Marchnata

Mae Cwmni Theatr Arad Goch am benodi Swyddog Marchnata i ymuno a Chwmni Theatr Arad Goch ar adeg gyffrous yn hanes y cwmni. Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg ac yn Saesneg yn hanfodol ar gyfer...

Cyflogwr: Cwmni Theatr Arad Goch

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,308 – £23,443 pro rata (yn ddibynnol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 06/12/2019

Cydlynydd Adnoddau Dynol

Darparu gwasanaeth adnoddau dynol effeithiol ar draws Grŵp Cynefin drwy roi cyngor a chefnogaeth i’r rheolwyr a’r staff.. Cynorthwyo’r Rheolwr i roi cyngor ac arweiniad i’r Tîm Arweinyddiaeth a rh

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £28,236 - £31,780

Dyddiad Cau: 03/12/2019

Swyddog Technegol

Darparu gwasanaeth technegol i gefnogi gwaith datblygu, adnewyddu ac addasu eiddo fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori yn y maes. Meithrin perthynas waith broffesiynol gyda phartneriaid allweddol...

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £28,236 - £31,780

Dyddiad Cau: 03/12/2019

Swyddog y Gymraeg

Gan weithio gyda chydweithwyr yng Nghymru a Lloegr, byddwch yn bwrw ymlaen â chynllun iaith y sefydliad, gan greu dull gweithredu clir a chyson ar gyfer gwaith nawr ac yn y dyfodol – gwaith...

Cyflogwr: Cyngor ar Bopeth

Sir: Caerdydd

Cyflog: £26,960

Dyddiad Cau: 02/12/2019

Cynorthwydd Personol

Mae’r Gymdeithas yn chwilio am berson arbennig i weithio fel rhan ganolog o’r tîm gweinyddol. Mae hon yn swydd lawn-amser sy’n adrodd i Weinyddwr y Sioe ond bydd angen i chi allu gweithio ar eich liwt

Cyflogwr: Cymdeithas Amaethyddol Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 29/11/2019

Swyddog Gweinyddol (rhan amser)

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: MM 15 – 20 £20,215 - £23,573

Dyddiad Cau: 27/11/2019

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Cymoedd Morgannwg

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno ag adran Ieuenctid a Chymunedol yr Urdd, Cymoedd Morgannwg fel Swyddog Datblygu Cynorthwyol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 13/12/2019

Swyddog Profiad Myfyrwyr

A allech chi roi cefnogaeth effeithiol wrth inni ddatblygu polisïau ar gyfer addysg uwch yng Nghymru? Rydym yn chwilio am Swyddog Profiad Myfyrwyr i weithio gyda phrifysgolion a cholegau i sicrhau...

Cyflogwr: Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Sir: Caerffili

Cyflog: £22,989 - £28,983

Dyddiad Cau: 28/11/2019

Gweinyddydd

Darparu gweinyddiaeth effeithiol ac effeithlon fel aelod o dîm, a chymorth reprograffeg i'r dderbynfa, y gyfarwyddiaeth, Cambria Heini, lleoliadau, cyswllt ysgolion, neilltuo cerbydau...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £18,812 - £20,123

Dyddiad Cau: 27/11/2019