Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 97 cofnodion | Tudalen 1 o 10

Rheolwr Cymwysterau (x2)

Ar hyn o bryd mae gennym ddau gyfle Rheolwr Cymwysterau tymor penodol ar gael. Mae hon yn swydd amser llawn (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £39,310 - £47,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/11/2021

Pennaeth Addysg

Rydym ar daith gwella a thrawsnewid sy'n cael ei gweithredu'n gyflym ac yn frwdfrydig. Rydym yn awyddus i benodi Pennaeth Addysg i ymuno â ni wrth i ni symud ymlaen i gam nesaf ein rhaglen...

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys

Sir: Powys

Cyflog: £70,066 - £77,074 y flwyddyn, ynghyd â phecyn adleoli hyd at £8k

Dyddiad Cau: 21/11/2021

Catalydd Micro-fentrau Cymunedol

Byddwch yn arwain Prosiect Mentrau-Micro Cymunedol Sir Ddinbych a fydd yn cefnogi pobl entrepreneuraidd lleol a sefydliadau lleol i gynnig dewisiadau gofal a chymorth newydd a chreadigol i...

Cyflogwr: Cwmni Buddiannau Cymunedol Community Catalysts

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £32,960 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 15/11/2021

Dirprwy Bennaeth

Gwahoddir ceisiadau gan addysgwyr profiadol sy’n gwbl ymrwymedig i addysg Cyfrwng Cymraeg ag sydd â’r weledigaeth a’r ymroddiad i gynnig arweiniad cadarn wrth i ni uno dwy ysgol lwyddiannus….

Cyflogwr: Ysgol Bro Preseli

Sir: Sir Benfro

Cyflog: L20 – L24 Graddfa Arweinyddiaeth

Dyddiad Cau: 10/11/2021

Isdeitlydd neu Isdeitlydd dan Hyffroddiant

Cyfatebol sy'n gyfrifol am isdeitlo'r rhan helaeth o raglenni S4C. Rydym yn chwilio am isdeitlydd (neu dan hyfforddiant) i ymuno â'r tïm o baratoi isdeitlau a chyfeithiadau Cymraeg a Saesneg.

Cyflogwr: Atebol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod - cyflog yn gymwys a phrofiad a thalent yr unigolyn. Pecyn atyniadol.

Dyddiad Cau: 14/11/2021

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Caerdydd

Cyflog: MM15 – MM20 £21,032 - £24,526

Dyddiad Cau: 12/11/2021

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: MM 14 - £20,636 pro rata

Dyddiad Cau: 09/11/2021

Swyddog Ti a Fi Teithiol Sir Benfro

Gweler Swydd DIsgrifiad am mwy o fanylion

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Sir Benfro

Cyflog: MM9 £18,763 (pro rata) .

Dyddiad Cau: 10/11/2021

Uwch Gyfieithydd

Mae uned Caerdydd Ddwyieithog yng Nghyngor Caerdydd yn chwilio am Uwch Gyfieithydd i ymuno â’r tîm. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd dda yn y Gymraeg neu gymhwyster cyfatebol a phrofiad...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,577 - £33,782

Dyddiad Cau: 07/11/2021

Darlithydd Datblygu’r Gymraeg

Dysgu'n effeithiol ar ystod o gyrsiau ac ar ystod o lefelau fel y cytunwyd gyda'ch rheolwr llinell.....

Cyflogwr: Coleg Y Cymoedd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Darlithydd Prif Radd

Dyddiad Cau: 08/11/2021

Technegydd TGCH ar y safle

Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 30 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty.

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £21,423 - £22,402

Dyddiad Cau: 04/11/2021