Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 21 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Cyfieithydd

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod â'ch profiad fel cyfieithydd i sefydliad sy'n chwarae rhan hanfodol yn y broses ddemocrataidd?

Cyflogwr: Y Comisiwn Etholiadol

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,840

Dyddiad Cau: 08/04/2020

Swyddog Datblygu De Ceredigion (dros dro)

Cyfle gwych i weithio gyda ffermwyr a choedwigwyr i hwyluso'r gwasanaethau sydd ar gael ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio a’r darpariaethau sydd ar gael drwy’r RDP ehangach a Llywodraeth Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,959 - £31,618

Dyddiad Cau: 21/04/2020

Darlithydd (Addysgu ac Ysgolheictod) Seicoleg Chwaraeon

Bydd y dyletswyddau'n cynnwys arwain ac addysgu ar gyrsiau a modiwlau. Bydd rhai ohonynt yn canolbwyntio ar seicoleg chwaraeon, a bydd rhai ohonynt yn cael eu cyflwyno yn Gymraeg.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £33,797 - £40,322 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 14/04/2020

Tiwtor y Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Deiliad y rôl fydd Tiwtor Arwain y Cwricwlwm ar gyfer TAR Cynradd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr.

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £41,526 - £49,553

Dyddiad Cau: 14/04/2020

Tiwtor Dysgu Cymraeg - Cyfnod Mamolaeth

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: Gradd 6: £28,331 i £33,797 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 31/03/2020

Tiwtor Ffracsiynol - Dysgu Cymraeg

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd 6: £28,331 - £33,797 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 31/03/2020

Prif Swyddog  Menter Iaith Casnewydd

Dyma gyfle gwych i unigolyn uchelgeisiol ymuno â ni yma yng Nghasnewydd wrth i'r Gymraeg ffynnu o fewn ein cymunedau a chyfle gwirioneddol i wneud gwahaniaeth arwyddocaol i gyrraedd miliwn o siaradwyr

Cyflogwr: Menter Iaith Casnewydd

Sir: Casnewydd

Cyflog: £28,000 - £30,000

Dyddiad Cau: 30/03/2020

Swyddog Cefnogi Merthyr Tydfil a Rhondda Cynon

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o wybodaeth am y swydd. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15 – MM20 £20,215 - £23,573 (pro rata)

Dyddiad Cau: 29/03/2020

Canolfan Ymwelwyr, Cymorth Technegol

Mae 'r swydd hon yn helpu i gynnal treftadaeth naturiol Cymru fel y gall pawb ei mwynhau a chael budd ohoni. Byddwch yn gwneud hyn drwy helpu i reoli gwarchodfa natur Genedlaethol Dyfi fel rhan....

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: Gradd 3 - £22,885 yn codi i £25,516 dros dair blynedd

Dyddiad Cau: 29/03/2020

Dadansoddydd Data

Mae S4C yn edrych am Ddadansoddydd Data profiadol o fewn tîm Data a Dadansoddi S4C. Mae hwn yn gyfle unigryw i weithio gyda basiau data sylweddol a defnyddio gwyddor data i ddeall arferion gwylio...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Cystadleuol yn unol â phrofiad a chymwysterau

Dyddiad Cau: 30/03/2020