Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 52 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Swyddog Rheoli Cynnwys

Mae gan y swydd hon, a leolir o fewn yr Uned Rheoli Cynnwys, rôl allweddol wrth reoli’r cynnwys sy’n cael eu comisiynu gan S4C.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,164

Dyddiad Cau: 06/09/2019

Technegydd Therapi Galwedigaethol – Gyrrwr/Gosodwr

Mae swydd wag wedi codi yn y Gwasanaeth Benthyg Offer ar y Cyd (JES), ar gyfer Technegydd Therapi Galwedigaethol – Gyrrwr/Gosodwr.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,171 - £21,166

Dyddiad Cau: 06/09/2019

Darlithydd mewn Troseddeg (cyfrwng Cymraeg)

Mae Adran y Gyfraith a Troseddeg, Prifysgol Aberystwyth yn gwahodd ceisiadau am swydd Darlithydd mewn Troseddeg (cyfrwng Cymraeg), yn bennaf i gyfrannu at a datblygu’r ddarpariaeth mewn...

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £36,261 - £39,609 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29/08/2019

Cyfieithydd gydag arbenigedd mewn Cyfieithu ar y Pryd

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £34,804 - £40,322 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 23/09/2019

Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu arweinyddiaeth, arbenigedd a chyfeiriad strategol ar gyfer holl weithgareddau cyfathrebu’r Brifysgol ac yn gyfrifol am ddatblygu, rheoli a gweithredu...

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £52,560 - £59,135 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/09/2019

Cynorthwyydd Parhaol yn y Ganolfan Ddosbarthu

Mae'r Cyngor Llyfrau yn awyddus i benodi person sydd â sgiliau addas i weithio mewn warws brysur yn y Ganolfan Ddosbarthu ym Mharc Busnes Glanyrafon, Llanbadarn Fawr. Mae angen casglu a phacio...

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £9.00 - £9.55 yr awr

Dyddiad Cau: 11/09/2019

Cynorthwy-ydd y Swyddfa Docynnau

Rôl Cynorthwy-ydd y Swyddfa Docynnau yw gweithio fel rhan o dîm Taliesin i sicrhau bod gweithgarwch y Swyddfa Docynnau a'r ardaloedd cyhoeddus yn Nhaliesin a'r Neuadd Fawr yn cael eu cynnal yn...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: Gradd APM 3, £17,682 i £19,133

Dyddiad Cau: 04/09/2019

Uwch Swyddog (Gwynedd)

Darparu a chyfrannu at bortffolio amrywiol o brosiectau a chytundebau yng (ond heb fod yn gyfyngedig i) Ngwynedd Nodwch fod y swydd hon yn rhan-amser (mwyafswm o 3 diwrnod yr wythnos) am gyfnod o 9mis

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Gwynedd

Cyflog: £25,508 - £28,986 pro rata

Dyddiad Cau: 10/09/2019

Swyddog Gweinyddol (Gwynedd)

Darparu gwasanaeth gweinyddol ategol I brosiectau a chytundebau yng (ond heb fod yn gyfyngedig i) Ngwynedd

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Gwynedd

Cyflog: £18,946 - £22,288

Dyddiad Cau: 10/09/2019

Swyddog Datblygu Prosiect Symud Gyda Tedi

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam, mewn partneriaeth â Chadwyn Clwyd a Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn chwilio am Swyddog i arwain ar brosiect cynllun newydd sbon ni blant o dan oed ysgol.

Cyflogwr: Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £23,700 - £24,200

Dyddiad Cau: 09/09/2019