Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 49 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Cynorthwyydd Adran Gyfathrebu (Cyfnod mamolaeth)

Mae S4C yn chwilio am Cynorthwyydd Adran Gyfathrebu i ymuno ag Adran Brysur dros gyfnod mamolaeth. Byddwch yn gyfrifol am holl agweddau gweinyddol yr Adran ynghyd ag ymgymryd â rhai dyletswyddau...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,044.37 - £26,537.45 yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 09/07/2019

Swyddog Cymunedol (Cyfnod mamolaeth)

Mae S4C yn chwilio am berson cymwys a phrofiadol i gydlynu prosiectau a digwyddiadau cymunedol y Sianel. Mae S4C yn awyddus i weithio'n agos gyda chymunedau er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o gynnwys...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,537 - £32,030 yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 09/07/2019

Rheolwr Fflyd, Peiriannau ac Offer

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n...

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £29,449 - £32,095 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 11/07/2019

Swyddog Tai x 2 (Dinbych)

Sicrhau gwasanaeth rheolaeth tai generig effeithiol - gosod eiddo yn deg ac yn effeithiol; mwyafu incwm rhent y Gymdeithas; delio gydag achosion o ymddygiad gwrth gymdeithasol.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,357 - £27,413

Dyddiad Cau: 04/07/2019

Darlithydd Mathemateg (TGAU/Sgiliau Hanfodol)

Mae datblygu sgiliau Mathemateg ein dysgwyr yn flaenoriaeth, felly rydym wedi buddsoddi yn sylweddol yn ein Tîm Sgiliau newydd. O ganlyniad i swydd wag yn yr adran rydym yn chwilio am ddarlithydd...

Cyflogwr: Coleg Gwent

Sir: Casnewydd

Cyflog: £20,021 - £39,401

Dyddiad Cau: 03/07/2019

Athro Arbenigol

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Tîm Addysgu Arbenigol – Iechyd a Lles Emosiynol, i Athro brwdfrydig, ymrwymedig, cymwys a phrofiadol ymuno â’r tîm o fis Medi 2019 neu cyn gynted â phosibl.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,720 - £35,008

Dyddiad Cau: 05/07/2019

Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus

Byddwch yn gweithio ar brosiectau polisi a materion cyhoeddus i hysbysu'r rhai sy'n ffurfio barn ym myd gwleidyddiaeth a'r trydydd sector, a'u darbwyllo i eirioli dros fanteision mesuryddion clyfar

Cyflogwr: Ynni Clyfar GB

Sir: Caerdydd

Cyflog: £Cystadleuol

Dyddiad Cau: 08/07/2019

Dadansoddydd Busness Technoleg Gwybodaeth

Dyma cyfle cyffrous i ymuno â'n tim TG fel Dadansoddydd Busnes TG. Fel rhyngwyneb rhwng adrannau'r Urdd a TG byddwch yn arwain ar brosiectau systemau newydd sy'n cyd-fynd â strategaeth data'r mudiad.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 9: £33,067 (Pwynt 1) - £38,334

Dyddiad Cau: 12/07/2019

Cynorthwy-ydd Technoleg Gwybodaeth (2 swydd)

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â Menter a Busnes i gefnogi'n cynlluniau twf parhaus gan gydweithio'n agos â'r Rheolwr Gweithrediau TG i ddarparu cymorth technegol addas a dibynadwy i'r staff...

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,055 - £21,443

Dyddiad Cau: 05/07/2019

Prif Beiriannydd Darlledu

Rydym yn awyddus i recriwtio Prif Beiriannydd newydd i gymryd drosodd adran beirianneg brysur yn un o gwmnïau cynhyrchu teledu annibynnol mwyaf y DU. Wedi ei lleoli yn Ne Cymru bydd gennych y...

Cyflogwr: Tinopolis

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 12/07/2019