Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Arweinydd Tîm Atal Digartrfedd Sir Ddinbych

• Rheoli ac arwain gweithrediadau o ddydd i ddydd cynlluniau tai â chefnogaeth a chefnogaeth symudol gan oruchwylio ac arfarnu’r tîm o staff fel bo Gorwel yn rhagori. (Cynlluniau lefel anghenion isel,

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £24,500 - £26,772

Dyddiad Cau: 30/07/2019

Arweinydd Cylch Meithrin Carmel

Mae Cylch Meithrin Carmel yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch.

Cyflogwr: Cylch Meithrin Carmel

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £11.00 yr awr

Dyddiad Cau: 29/07/2019

Arweinydd Y Biwro

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am redeg Biwro EIDCymru o ddydd i ddydd, a rheoli staff y Biwro sy'n darparu cymorth llinell gymorth lefel gyntaf i ffermwyr, lladd-dai a chanolfannau da byw.

Cyflogwr: EIDCymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £32,796.00 - £35,604.00

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Aelodau o Bwyllgor Cynhwysedd ac Amrywiaeth yr Eisteddfod

Gwahoddir enwebiadau gan unigolion â sgiliau a phrofiad perthnasol mewn ystod o feysydd gan gynnwys adnoddau dynol; anableddau; cydraddoldeb hiliol; cydraddoldeb rhyw, rhywedd a....

Cyflogwr: Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Di-dal ond telir cyfraniad tuag at gostau teithio

Dyddiad Cau: 24/07/2019

Aelodau o Bwyllgor Artistig yr Eisteddfod

Gwahoddir enwebiadau gan unigolion â sgiliau a phrofiad perthnasol mewn ystod o feysydd gan gynnwys celfyddydau rhyngwladol, cerddoriaeth, comisiynu, cyllid, cyfarwyddo, cynhyrchu, cyngherddau...

Cyflogwr: Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Di-dal ond telir cyfraniad tuag at gostau teithio

Dyddiad Cau: 24/07/2019