Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cynhyrchydd - Rhaglenni Cymraeg

Rydym yn chwilio am gynhyrchydd brwdfrydig ac uchelgeisiol i ymuno â’r tîm materion cyfoes, gan weithio ar draws y brandiau Cymraeg ‘Y Byd ar Bedwar’ ac ‘Y Byd yn ei Le’.

Cyflogwr: ITV Cymru Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: I’w drafod (yn ôl profiad)

Dyddiad Cau: 31/07/2020

Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol profiadol i weithio ar raglenni Cymraeg byw o’n stiwdio deledu yn Llanelli. Mae Stiwdios Tinopolis yn rhan o Grwp Tinopolis sydd â chwmnïau...

Cyflogwr: Heno/Prynhawn Da - Tinopolis

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 31/07/2020

Cydlynydd Prosiect Byw yn Annibynnol

Mae'r prosiect Byw yn Annibynnol yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Grwp Cynefin. Bwriad y prosiect yw atal digartrefedd ymysg pobl ifanc trwy addysgu a chodi ymwybyddiaeth.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £24,771 - £27,879 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 17/07/2020