Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 8 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 30/10/2019

Cyfwelwyr

Rydym yn chwilio am siaradwyr Cymraeg rhugl i gwblhau cyfweliadau ffôn o’n Canolfan Alwadau yn Abertawe.

Cyflogwr: Opinion Research Services

Sir: Abertawe

Cyflog: £7.05 - £8.21 yr awr

Dyddiad Cau: 28/10/2019

Cyfieithydd (rhan amser)

Cyfle gwych i ymuno â Mabis Iaith fel Cyfieithydd i gynnig gwasanaethau cyfieithu testun a phrawf ddarllen i fusnesau a sefydliadau o bob maint mewn amrywiaeth o sectorau.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,639 pro rata

Dyddiad Cau: 21/10/2019

Cydlynydd Cynllun y Gogledd

Cyflawni dyletswyddau gweithiwr cymorth yn rhan o dîm Tai â Chymorth, gan ddarparu gwasanaethau i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi deiliadaeth gymysg ledled ardal Tai Ceredigion. Darparu cymorth yn ymw

Cyflogwr: Tai Ceredigion Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £20,260.64 - £22,363.95

Dyddiad Cau: 24/10/2019

Cydlynydd Gwasanaeth Cefnogi Cynllun SMS

Rydym yn penodi ar gyfer rôl Cydlynydd Gwasanaeth Cefnogi Cynllun SMS - gellir ystyried ceisiadau llawn neu ran amser.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,376 - £21,072 pro rata

Dyddiad Cau: 21/10/2019

Cydlynydd Prosiect Ieuenctid

Bydd y Cydlynydd Prosiect Ieuenctid yn chwarae rhan allweddol yn y prosiect archaeoleg gymunedol ‘Treftadaeth Ddisylw’ sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a’i arwain gan

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £24,415 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/11/2019

Cynorthwy-ydd Gweinyddol

Mae Adran TG Prifysgol Caerdydd am recriwtio Cynorthwy-ydd Gweinyddol/Derbynnydd dibynadwy, brwdfrydig a dwyieithog. Mae’r rôl yn rhan o’r Tîm Gwasanaethau Cefnogi Canolog lle byddwch yn rhoi...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,612 - £21,814 per annum (Gradd 3)

Dyddiad Cau: 19/10/2019

Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig a phrofiadol yn y maes Adnoddau Dynol i ymuno â’r tîm fel Cynorthwy-ydd AD.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102

Dyddiad Cau: 18/10/2019