Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Darlithydd mewn Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar

Bydd swydd Darlithydd mewn Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar wedi'i lleoli yn Yr Athrofa: Athrofa Addysg a’r Dyniaethau. Mae’r tîm blynyddoedd cynnar yn Y Drindod yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, â

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £35,845 - £41,526 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 07/07/2021

Darlithydd mewn Cymraeg i Oedolion (Nifer o swyddi)

Mae Coleg Cambria yn chwilio am sawl Darlithydd Achlysurol mewn Cymraeg i Oedolion i gyflwyno eu dosbarthiadau nos a phenwythnos i'r gymuned yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Byddwch yn cael eich talu fes

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,911 - £41,598

Dyddiad Cau: 13/07/2021

Dylunydd Graffeg Symudol

Mi fydd y Dylunydd Graffeg Symudol yn gyfrifol am ddatblygu a chynhyrchu elfennau graffeg ar gyfer cynnwys fideo i hyrwyddo rhaglenni a gwasanaethau S4C ar draws ein platfformau.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 02/07/2021

Dirprwy Reolwr Tendro a Materion Elusennol

Rydym yn chwilio am berson cymwys i ymgymryd â swydd Dirprwy Reolwr Materion Elusennol a Thendro.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM22 - MM25; £26,166 - £29,033 gan nodi mai polisi Mudiad Meithrin yw cychwyn ar y rhicyn cyntaf

Dyddiad Cau: 28/06/2021

Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cyfrwng Cymraeg)

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn chwilio am Ddarlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cyfrwng Cymraeg) i weithio ar draws sawl safle

Cyflogwr: Coleg Caerdydd a´r Fro

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,137 - £41,599 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/06/2021