Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Darlithydd Mathemateg (TGAU/Sgiliau Hanfodol)

Mae datblygu sgiliau Mathemateg ein dysgwyr yn flaenoriaeth, felly rydym wedi buddsoddi yn sylweddol yn ein Tîm Sgiliau newydd. O ganlyniad i swydd wag yn yr adran rydym yn chwilio am ddarlithydd...

Cyflogwr: Coleg Gwent

Sir: Casnewydd

Cyflog: £20,021 - £39,401

Dyddiad Cau: 03/07/2019

Dadansoddydd Busness Technoleg Gwybodaeth

Dyma cyfle cyffrous i ymuno â'n tim TG fel Dadansoddydd Busnes TG. Fel rhyngwyneb rhwng adrannau'r Urdd a TG byddwch yn arwain ar brosiectau systemau newydd sy'n cyd-fynd â strategaeth data'r mudiad.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 9: £33,067 (Pwynt 1) - £38,334

Dyddiad Cau: 12/07/2019

Darlithydd mewn Ffisiotherapi

Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd am benodi Darlithydd mewn Ffisiotherapi i ymuno â rhwydwaith cydweithwyr cyfrwng Cymraeg/dwyieithog yr Ysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd â...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,199 - £39,609 neu £42,036 - £48,677

Dyddiad Cau: 29/06/2019