Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Darlithydd neu Uwch Ddarlithydd: Addysg Gychwynnol Athrawon (Mathemateg Gynradd) (Cyfrwng Cymraeg)

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn awyddus i benodi unigolyn â chymwysterau a phrofiad addas ar gyfer swydd Darlithydd neu Uwch Ddarlithydd: Addysg Gychwynnol Athrawon....

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £35,845 – £41,526 / £42,792 – £51,034

Dyddiad Cau: 29/10/2020

Dirprwy Reolwr Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam

Y swydd a’r person: Rydym yn chwilio am berson cymwys i ymgymryd â swydd Dirprwy Reolwr y Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam . Bydd angen cefndir a gwybodaeth o faes cymwysterau gofal plant galwedigaethol.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM 22-25 £24,657 - £27,358

Dyddiad Cau: 29/10/2020