Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 12 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Pennaeth Uned (Gweithrediadau)

A ydych yn flaengar ac a oes gennych sgiliau arwain eithriadol? A oes gennych gefndir cyflawni gweithrediadol arwyddocaol mewn gweithrediadau ar raddfa fawr? Rydym yn chwilio am arweinyddion...

Cyflogwr: Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

Sir: Abertawe

Cyflog: £46,696 i - £53,700 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/07/2019

Pennaeth Grŵp (Gweithrediadau)

Mae Canolfan Gyswllt DVLA sydd wedi ennill sawl gwobr yn chwilio am arweinydd angerddol a chraff i ymuno â’r uwch dîm rheoli gweithrediadol ac i ymgymryd â’r her o ddatblygu ymhellach ein pobl a’n...

Cyflogwr: Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

Sir: Abertawe

Cyflog: £57,855 i - £66,533 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/07/2019

Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd sydd â threfniadau gweithio amser llawn, rhan-amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: Gradd 9: £51,630 - £58,089 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/08/2019

Prentis Gweinyddu Busnes

Wyt ti’n chwilio am gyfle i feithrin sgiliau swyddfa tra rwyt ti'n hyfforddi i ennill cymhwyster Gweinyddu Busnes? Oes gen ti ddiddordeb mewn gweithio yn y sector cyhoeddus? Os felly, efallai mai...

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,310

Dyddiad Cau: 06/08/2019

Prentis Plymwr (2 swydd)

Darparu gwasanaeth cynnal a chadw effeithlon, ymatebol a chylchol ar gyfer plymwaith a gosodiadau systemau gwresogi yn eiddo Tai Ceredigion neu yn eiddo’r cleientiaid.

Cyflogwr: Tai Ceredigion Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £13,989.27

Dyddiad Cau: 30/07/2019

Prif Swyddog

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn chwilio am Brif Swyddog i arwain Menter Iaith BGTM (rhif elusennol 1181104) fel Sefydliad Corfforedig Elusennol wrth iddi adeiladu ar y gwaith hyrwyddo a datblygu...

Cyflogwr: Menter Iaith Blaenau Gwent Torfaen a Mynwy

Sir: Torfaen

Cyflog: £28,840

Dyddiad Cau: 22/07/2019

Prif Swyddog Cefnogi Cyflogwyr - Cymraeg Gwaith (Llawn Amser)

Cefnogi Cyflogwyr i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y Gweithle, gan ddefnyddio cynlluniau Cymraeg Gwaith y Ganolfan. Sefydlu cynllun i gysylltu â chyflogwyr a dysgwyr yn ystod, ac ar ddiwedd eu...

Cyflogwr: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,395 - £34,189 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/07/2019

Prif Swyddog Cefnogi Cyflogwyr - Cymraeg Gwaith (Rhan Amser)

Cefnogi Cyflogwyr i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y Gweithle, gan ddefnyddio cynlluniau Cymraeg Gwaith y Ganolfan. Sefydlu cynllun i gysylltu â chyflogwyr a dysgwyr yn ystod, ac ar ddiwedd eu...

Cyflogwr: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,395 - £34,189 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/07/2019

Pennaeth Data a Dadansoddi

Rôl y Pennaeth Data a Dadansoddi yw sicrhau bod dadansoddi, data a barn y gynulleidfa wrth wraidd yr holl benderfyniadau strategol a golygyddol pwysig a gymerir.

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Prentis Materion Busnes

Rydym yn cynnig prentisiaeth am 15 mis gyda thâl yn ein hadran Materion Busnes. Byddwch yn cael profiad ymarferol o weithio mewn adran sy'n cefnogi'r tîm comisiynu o fewn S4C. Yn ogystal, byddwch...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £12,600

Dyddiad Cau: 23/07/2019