Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Materion Cyhoeddus ac Ysgrifennydd Preifat i'r Prif Weithredwr

A oes gennych wybodaeth graff am yr hyn sy'n digwydd ar draws y dirwedd wleidyddol yng Nghymru? A ydych yn meddwl yn strategol ac yn meddu ar y cymhelliant, yr egni a'r carisma sydd eu hangen er...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £49,841, gan godi i £54,409 dros bedair blynedd

Dyddiad Cau: 06/01/2020

Rheolwr Datblygu Deallusrwydd y Farchnad a Llwybrau i’r Farchnad (Twristiaeth a Lletygarwch)

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £32,785 - £34,835

Dyddiad Cau: 12/12/2019

Rheolwr Polisi (dros gyfnod mamolaeth) (secondiad)

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM33 – MM42 £34,788 - £43,662 (pro rata) (Gan gychwyn a

Dyddiad Cau: 06/01/2020