Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Cymraeg i'r Teulu

Mae gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro yn awyddus i apwyntio person i ddatblygu, rheoli ac i gynllunio yn strategol rhaglen ‘Cymraeg i’r Teulu

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Sir: Sir Benfro

Cyflog: £28,221 - £32,233

Dyddiad Cau: 23/08/2019

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Marchnata Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru, Nant Gwrtheyrn. Datblygu, rheoli a gweithredu strategaeth farchnata Canolfan Nant Gwrtheyrn a chodi proffil y cwmni.

Cyflogwr: Canolfan Nant Gwrtheyrn

Sir: Gwynedd

Cyflog: £26,279 - £30,220

Dyddiad Cau: 12/08/2019

Rheolwr Datblygu: Sector Bwyd

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,732 - £32,785

Dyddiad Cau: 25/07/2019