Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 7 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Polisi (Rhannu Swydd)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig ac ysbrydoledig i arwain gwaith polisi Mudiad Meithrin.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM33 – MM42 £35,484 - £44,535 (pro rata)

Dyddiad Cau: 29/07/2020

Rheolwr Datblygu Tir

Byddwch yn adeiladu ar ein henw da fel cwmni tai arloesol sy'n blaenoriaethu’r gymuned. Bydd gennych galon gymdeithasol a meddwl masnachol miniog.

Cyflogwr: Adra

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £51,412

Dyddiad Cau: 30/07/2020

Rheolwr Uned Iaith Gymraeg

Dyma gyfle cyffrous ac arloesol i sefydlu, arwain a rheoli ein Huned Iaith Gymraeg i sicrhau bod Ty’r Cwmnïau yn darparu gwasanaeth o safon i'n cwsmeriaid sy'n siarad Cymraeg, yn unol â'n...

Cyflogwr: Ty’r Cwmnïau

Sir: Caerdydd

Cyflog: £28,913 - £34,174

Dyddiad Cau: 16/07/2020

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata

Cyfrifol am ddatblygu ac arwain ar weithredu ein strategaeth gyfathrebu yn fewnol ar draws Grŵp Cynefin ac yn allanol gyda’n rhanddeiliaid;

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,289 - £37,467 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 17/07/2020

Rheolwr Prosiect Digidol

Pwrpas y Swydd 1.Arwain prosiectau sydd wedi'u neilltuo, gan gynnwys y gwaith dylunio, negodi a chynllunio; 2.Rheoli a chyflwyno'r prosiectau a neilltuwyd o fewn amgylchedd...

Cyflogwr: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £37,849 - £39,782

Dyddiad Cau: 17/07/2020

Rheolwr Rhaglen Cynllun Twf

Pwrpas y Swydd 1.Arwain y gwaith o ddylunio, negodi a chynllunio'r rhaglen(ni) sydd wedi'u neilltuo 2.Rheoli'r gwaith o gydlynu a gweithredu'r rhaglen(ni) sydd wedi'u neilltuo 3.Datblygu, negodi a...

Cyflogwr: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £50,368 - £53,234

Dyddiad Cau: 17/07/2020

Rheolwr Technegol / Rheolwr Cynyrchiadau

Rydym am benodi person cymwys i oruchwylio holl agweddau technegol a chynhyrchu’r cwmni – yng nghanolfannau’r cwmni ac ar daith – ac i gyfrannu at syniadau a datblygiadau’r cwmni yn y dyfodol.

Cyflogwr: Cwmni Theatr Arad Goch

Sir: Ceredigion

Cyflog: £21,143 – £29,579 gan ddibynnu ar brofiad a chymwystera

Dyddiad Cau: 17/07/2020