Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 16 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Swyddog Prosiect Cynorthwyol Cyforgorsydd Cymru LIFE

Fel aelod o dîm prosiect Cyforgorsydd Cymru LIFE, byddwch yn cyflawni'r rhaglen uchelgeisiol o gwblhau gwaith ymarferol i adfer safleoedd a gwaith monitro ac ymgysylltu â rhanddeiliaid a...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,374 yn codi I £22,007 dros dair blynedd

Dyddiad Cau: 09/02/2020

Swyddog Gweithredol Datblygu Marchnad Manwerthu'r DU (Cyfnod Mamolaeth)

1. Hyrwyddo brandiau Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc yn y sector manwerthu mewn cydweithrediad â manwerthwyr lluosog ac annibynnol yn y Deyrnas Unedig.

Cyflogwr: Hybu Cig Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: Tua £30,000 yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Dyddiad Cau: 10/02/2020

Swyddog Marchnata Digidol (dros dro)

Cyfle gwych i ymuno â thîm marchnata Cyswllt Ffermio i gynllunio, darparu a chydlynu presenoldeb ar-lein y prosiect.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,072 - £22,768

Dyddiad Cau: 31/01/2020

Swyddog Heddlu

Rydym nawr yn derbyn ceisiadau ar gyfer rôl Swyddog Heddlu. Bydd rhan gyntaf eich cais yn gwirio eich bod yn gymwys i wneud cais ar gyfer y rôl. Sicrhewch eich bod wedi gwirio ein meini prawf...

Cyflogwr: Heddlu Gogledd Cymru

Sir: Conwy

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 31/01/2020

Swyddog Datblygu Busnes

Ymateb i gyfleoedd cyllid grant a thendrau ac aildendro, gan alluogi CGGSDd i gynnal gwasanaethau cyfredol a chyflawni twf mentrau cymdeithasol

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,401- £25,463

Dyddiad Cau: 17/02/2020

Swyddog Cymorth Marchnata ac Ymgysylltu

Cefnogi’r Swyddog Marchnata ac Ymgysylltu i ddarparu cymorth marchnata ac ymgysylltu i Dîm Cyflawni’r Hwb

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £19,819 (pro rata)

Dyddiad Cau: 17/02/2020

Swyddog Cymorth Neuadd y Farchnad

Arwain at weithrediadau ymarferol o ddydd i ddydd Neuadd y Farchnad a datblygu a chyflawni cynnig marchnad CGGSDd, rhwydweithio a datblygu’r rhestr stondinwyr.

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £19,819 (pro rata)

Dyddiad Cau: 17/02/2020

Swyddog Menter a Dysgu

Arwain ar raglen gweithgareddau Menter a Dysgu CGGSDd a’n Gwasanaeth Cymorth i’r Sector trwy ddarparu cymorth, gwybodaeth a hyfforddiant i randdeiliaid CGGSDd a chymunedau’n Sir Ddinbych

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £22,401

Dyddiad Cau: 17/02/2020

Swyddog Cyfathrebu ag Ymgysylltu

Yn gweithio fel rhan o’r Tîm Cyfathrebu ag Ymgysylltu yng Nghymru yn ein Swyddfa yn Y Drenewydd, byddwch yn ymwneud ag amrediad o weithgareddau cyfathrebu gyda phwyslais ar hyrwyddo'r gwaith a wnawn i

Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,528 - £26,968 pro rata + buddion hael

Dyddiad Cau: 06/02/2020

Swyddog Datblygu Busnes

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Swyddog Datblygu Busnes i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arwain ar ddatblygu busnes Dysgu Cymraeg Caerdydd yn y rhanbarth...

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,797 - £40,322 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 30/01/2020