Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 20 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Swyddog Ymgysylltu ag Ymwelwyr

Rydym ni'n recriwtio Swyddog Ymgysylltu ag Ymwelwyr yn y tîm Ymgysylltu ag Ymwelwyr. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gydag eraill ar draws y gwasanaeth a gwasanaethau eraill, fel Cyfathrebu a TGCh...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,164 - £28,999 pro rata

Dyddiad Cau: 06/08/2019

Swyddog Prosiect

Mae Archif Menywod Cymru yn dymuno penodi: Swyddog Prosiect (dogfennau a gofal cyllidol) i drefnu a rhedeg prosiect i ddiogelu dogfennau a lleisiau Aelodau Cynulliad benywaidd yng...

Cyflogwr: Archif Menywod Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 19/08/2019

Swyddog Cynnal a Chadw Ardal

Archwilio gwaith cynnal a chadw ymatebol a adnewyddu gan sicrhau fod ansawdd y gwaith yn foddhaol.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £24,357 - £27,413 per annum

Dyddiad Cau: 02/08/2019

Swyddog Cyfathrebu, Cymru

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â’n tîm eiddgar ac...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,602

Dyddiad Cau: 21/08/2019

Swyddog Ieuenctid Bro Morgannwg

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid ym Mro Morgannwg. Mae’r swydd yn bartneriaeth rhwng Urdd Gobaith Cymru, a Chyngor Bro...

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Bro Morgannwg

Cyflog: Graddfa 5.1: £19,928

Dyddiad Cau: 29/07/2019

Swyddog Cefnogi Rhondda a Tâf

Mae'r gallu i gyfathrebu yn effeithiol yn ysgrifenedig yn y Gymraeg â’r Saesneg yn hanfodol. Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15 – MM20 £20,215 - £23,573 (pro rata)

Dyddiad Cau: 01/08/2019

Swyddog Technegol Cig Coch - de orllewin (cyfnod mamolaeth)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Technegol Cyswllt Ffermio i ddarparu arbenigedd penodol i'r sector cig coch i ddatblygu a gweithredu treialon ar gyfer model tair haen y rhaglen o safleoedd arddangos

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,732 - £32,785

Dyddiad Cau: 01/08/2019

Swyddog Cangen Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Yn eich swydd newydd, byddwch yn atebol i Bennaeth y Gymraeg, Cyfathrebu Corfforaethol a Rhyngwladol. Prif ddiben eich swydd fydd cydlynu a datblygu cangen newydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng....

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £23,540 - £25,642

Dyddiad Cau: 08/08/2019

Swyddog Sicrwydd a Datblygiad (2 swydd)

Rydym yn awyddus i recriwtio Swyddog Sicrwydd a Datblygu i helpu i ddatblygu cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad proffesiynol newydd ar gyfer landlordiaid ac asiantau sydd angen trwydded gan Rentu....

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,799 - £28,785

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Swyddog Adnoddau Dynol

Rydym yn awyddus i recriwtio Swyddog Adnoddau Dynol rhan-amser ar sail barhaol, (21 awr yr wythnos) yn ein tîm Adnoddau

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £25,096 - £30,402

Dyddiad Cau: 23/07/2019