Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Datblygu De Ceredigion (dros dro)

Cyfle gwych i weithio gyda ffermwyr a choedwigwyr i hwyluso'r gwasanaethau sydd ar gael ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio a’r darpariaethau sydd ar gael drwy’r RDP ehangach a Llywodraeth Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,959 - £31,618

Dyddiad Cau: 21/04/2020

Swyddog Ymgysylltu - Prosiect Coedwig Glaw Geltaidd LIFE

Os ydych chi'n weithiwr cyfathrebu proffesiynol Cymraeg a Saesneg ei iaith, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i achub ac amddiffyn coedwigoedd glaw Cymru, fel y gellir eu mwynhau am genedlaethau i ddo

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,021 - £23,836 pro rata

Dyddiad Cau: 09/04/2020

Swyddog Cyfathrebu a Dehongli - Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Os ydych chi'n weithiwr cyfathrebu proffesiynol Cymraeg a Saesneg ei iaith, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,021 - £23,836 pro rata

Dyddiad Cau: 08/04/2020

Swyddog Ymgysylltu Cymunedol - Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Os oes gennych brofiad o reoli prosiectau meithrin gallu cymunedol a gweithio gyda phobl ifanc, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,799 - £26,999 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 08/04/2020

Swyddog Cefnogi’r Cynllun (Cyllid a Chontractau)

0s ydych chi’n weinyddwr Cymraeg a Saesneg ei iaith sydd â phrofiad o systemau ariannol, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,554 - £21,166 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 08/04/2020

Swyddog Cyfathrebu

Ysgrifennu, golygu a phrawf ddarllen eitemau newyddion ar gyfer y wefan, datganiadau newyddion, e-fwletinau, cyhoeddiadau a chynnwys arall, gan sicrhau eu bod i gyd yn unol â’n tôn llais...

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,094 - £31,562

Dyddiad Cau: 30/03/2020