Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Straeon

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol sy'n mwynhau darganfod ac adrodd straeon i ymuno ag adran farchnata a chyfathrebu Amgueddfa Cymru.

Cyflogwr: Amgueddfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd D: £22,624.12 - £28,567.87 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/11/2019

Swyddog Marchnata (cyfnod mamolaeth)

Mae’r Cyngor Llyfrau yn chwilio am berson trefnus, brwdfrydig a chydwybodol i ymuno â’r Adran Gyfathrebu. Swydd lawn her yw hon, i berson sydd â’r sgiliau addas ym maes y cyfryngau cymdeithasol...

Cyflogwr: Cyngor Llyfrau Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £21,589 – £23,369

Dyddiad Cau: 25/10/2019

Swyddog Datblygu

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus a brwdfrydig i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol

Cyflogwr: Menter Iaith Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £18,000+

Dyddiad Cau: 01/11/2019

Swyddog Gweithredol

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Swyddog Gweithredol i roi cymorth gweinyddol, proffesiynol ac effeithiol i Bennaeth yr Ysgol ac i Reolwr yr Ysgol, gan rannu'r swydd gydag aelod arall o staff.

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,612 - £21,814 per annum (Gradd 3)

Dyddiad Cau: 31/10/2019