Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 12 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Swyddog Cymuned

Mae Menter Iaith CNPT yn chwilio am Swyddog Cymuned brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau Castell-nedd a Phort Talbot.

Cyflogwr: Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Sir: Castell-Nedd Port Talbot

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 02/10/2020

Swyddog Hyrwyddo'r Gymraeg fel Pwnc

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan arweiniol i ddatblygu a hyrwyddo’r Gymraeg fel pwnc.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,715 – £30,046

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Swyddog Prosiectau – Ymgysylltu Cyfrwng Cymraeg (Gwyddoniaeth)

Mae’r Swyddog Prosiectau – Ymgysylltu Cyfrwng Cymraeg (Gwyddoniaeth) yn swydd newydd i gefnogi wrth ddatblygu ymgysylltu â chyflwyno addysg Cyfrwng Cymraeg a datblygu addysg Cyfrwng Cymraeg yn...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,715 - £30,046 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/10/2020

Swyddog Iaith Croesi'r Bont

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin i gyflwyno cynllun Croesi’r Bont sef rhaglen trochi iaith benodol ar gyfer Cylchoedd Meithrin.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM14 - £19,446 pro rata

Dyddiad Cau: 02/10/2020

Swyddog Cefnogi Pobl Hŷn

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £9.29 - £9.94 yr awr

Dyddiad Cau: 01/10/2020

Swyddog Cynorthwyol Cynnwys Digidol

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am gynllunio a monitro pob agwedd ar y maes Cymraeg i Oedolion. Dyma gyfle gwych i gyfrannu at waith Y Ganolfan. Y prif ddyletswyddau fydd:

Cyflogwr: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,417 - £25,941 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 24/09/2020

Swyddog Gwasanaeth Cwsmer

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyd

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,560 - £21,800

Dyddiad Cau: 24/09/2020

Swyddog Gweinyddol

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: MM 15 – 20 £20,620 - £24,045

Dyddiad Cau: 24/09/2020

Swyddog Cefnogi Meirionnydd (dros gyfnod mamolaeth)

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin o fewn talgylch ddaearyddol benodol. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15 - MM20 £20,619 i £24,044 (pro rata)

Dyddiad Cau: 23/09/2020

Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant

Bydd y Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant yn gweithio yn agos gyda'r adrannau cynnwys, cyfathrebu, partneriaethau ac adnoddau dynol ac yn atebol i'r Cyfarwyddwr Partneriaethau.

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,000 - £28,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/09/2020