Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Tiwtor Cwricwlwm Cymraeg a Chydlynydd Cwricwlwm Cymraeg

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Tiwtor Cwricwlwm Cymraeg a Chydlynydd Cwricwlwm Cymraeg i gefnogi'r Rhaglen TAR. Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y ddwy...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £41,528 - £49,553

Dyddiad Cau: 06/03/2020

Tiwtor Cwricwlwm Maths, TAR - Cymru

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Tiwtor Cwricwlwm Maths i gefnogi'r Rhaglen TAR. Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl trwy gyfrwng y Gymraeg yn dymuniadol iawn i'r rôl hon.

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £41,528 - £49,553

Dyddiad Cau: 06/03/2020

Tiwtor Dysgu Cymraeg i Oedolion (cyfnod penodol)

Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin am benodi tiwtoriaid Cymraeg i oedolion (cyfnod penodol) i ymuno â’r tîm yng Nghonwy, Môn a Gwynedd. Mae 5 swydd ar gael – manylion yn y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22.27 yr awr

Dyddiad Cau: 20/03/2020

Tiwtoriaid Cerdd

Rydym yn dymuno penodi tiwtoriaid cerdd i fod yn rhan o brosiect cyffrous yng Ngwynedd. Mae’r swyddi ar gyfer gweithio ar brosiect Cymunedau Cerdd (Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol)

Cyflogwr: Sistema Cymru - Codi'r To

Sir: Gwynedd

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 19/02/2020

Tiwtor y Gymraeg

Swydd newydd! Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf am benodi Tiwtor y Gymraeg rhan-amser i ddarparu cyfleoedd dysgu i weithwyr y Cyngor i wella eu sgiliau Cymraeg.

Cyflogwr: Cyngor Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £23,836 pro rata

Dyddiad Cau: 21/02/2020