Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Tiwtor dan hyfforddiant

Gwahoddir ceisiadau am y swydd dros dro lawn-amser uchod yn Dysgu Cymraeg – Merionydd.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £21,605 - £23,619 y.f

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Tiwtor / asesydd Ol 16 - Ysgol Gwynllyw

Mae Cynllun Ysgolion Cam wrth Gam yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth yn y blynyddoedd cynnar ar draws Cymru. Mae’n un o brif gynlluniau Mudiad Meithrin.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Torfaen

Cyflog: MM16 (£20,952) pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/07/2019

Technegydd Desg Gymorth

Mae cyfle wedi codi am Dechnegydd Desg Wasanaeth yn y tîm Technoleg a Systemau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar gampws Caerfyrddin.

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £19,202 - £21,414 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/07/2019

Tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion

Dyma gyfle i diwtoriaid brwdfrydig ymuno â thîm Popeth Cymraeg (aelod o Ddysgu Cymraeg Y Gogledd Ddwyrain) sy’n cynnal cyrsiau ar ran y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Cyflogwr: Popeth Cymraeg

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £28K- £31k (pro rata)

Dyddiad Cau: 24/07/2019