Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Tiwtor Cysylltiol (DCABA)

Gwahoddir ceisiadau am swydd Tiwtor gyda Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe (DCABA) yn Academi Hywel Teifi. Mae’r swydd yn gytundeb cyfnod penodedig hyd at 31 Gorffennaf 2020 yn y man cyntaf ac wedi...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24.56 - £26.01 yr awr

Dyddiad Cau: 29/10/2019

Trefnyddion Ymgyrchoedd ac Etholiadau

Mae Plaid Cymru yn awyddus i recriwtio unigolyn brwdfrydig a threfnus iawn i gydlynu gwaith ymgyrchu’r Blaid ar gyfer ymgyrch etholiad San Steffan a’r Cynulliad Cenedlaethol.

Cyflogwr: Plaid Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,276 - £25,995

Dyddiad Cau: 21/10/2019

Tiwtor Cwricwlwm Gwyddoniaeth, TAR - Cymru

Byddwch yn athro addysgu o bell ar-lein sy'n gallu ysbrydoli, gyda phrofiad helaeth o addysgu athrawon. Bydd y gallu i gyfathrebu’n effeithiol ag athrawon dan hyfforddiant yn Gymraeg ac yn Saesneg...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £41,526 - £49,553

Dyddiad Cau: 01/11/2019

Trefnydd Y Sir, Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Meirionnydd (rhan amser – 60%)

Mae Ffederasiwn CFfI Meirionnydd yn awyddus i gyflogi Trefnydd i ddarparu rhaglen eang o weithgareddau a datblygu gwaith mewn partneriaeth â thîm o swyddogion Sirol a Ffederasiwn CFfI Cymru.

Cyflogwr: Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Meirionnydd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £21,000 pro rata

Dyddiad Cau: 18/10/2019

Tiwtor DCABA

Gwahoddir ceisiadau am swydd Tiwtor gyda Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe (DCABA) yn Academi Hywel Teifi. Mae’r swydd yn gytundeb cyfnod penodedig hyd at 31 Gorffennaf 2020 yn y man cyntaf ac wedi...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £30,046 y flwyddyn gyda buddion USS

Dyddiad Cau: 03/11/2019

Tiwtor dan hyfforddiant

Gwahoddir ceisiadau am y swydd dros dro lawn-amser uchod yn Dysgu Cymraeg – Merionydd.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £21,605 - £23,619 y.f

Dyddiad Cau: 18/10/2019