Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Tiwtor Hŷn y Cynllun Dysgu Arloesol

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am diwtor i fod yn gyfrifol am Ansawdd, Cwricwlwm ac Adnoddau Dysgu Cymraeg Caerdydd a chyflawni baich gwaith dysgu penodedig.

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd, Ysgol y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,797 - £40,322 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 04/01/2020

Tiwtor Hanes (Cyfrwng Cymraeg)

Rydym yn chwilio am diwtor Hanes i ehangu ein darpariaeth bresennol o fodiwlau a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg. Swydd cyfnod penodol yw hon a ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £30,046-£33,797 y flwyddyn +

Dyddiad Cau: 02/01/2020

Tiwtor yn y Gymraeg

Mae'r rôl yn gyfle cyffrous iawn i ymuno â Choleg uchelgeisiol ac uchel ei barch, a hynny ar gampws glan môr yn ninas Abertawe. Mae Abertawe'n ddinas arfordirol hardd a chosmopolitaidd, gan gynnig...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £30,046 - £33,797 +

Dyddiad Cau: 11/12/2019

Tiwtor Cymraeg i Oedolion

Mae gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro yn chwilio am diwtoriaid Llawn a Rhan Amser i weithio yn y maes cyffroes hwn. Disgwylir i'r ymgeiswyr llwyddiannus weithio i fyny at 27 awr wythnos.

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Sir: Sir Benfro

Cyflog: £39,500 (pro rata )

Dyddiad Cau: 15/12/2019