Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 32 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 30/10/2019

Ymgynghorydd Polisi ac Ymgysylltu

Darparu gwasanaeth cymorth a chyngor proffesiynol, rhagweithiol ac effeithiol i’r CHTh er mwyn caniatáu iddo gyflenwi ei gyfrifoldebau statudol, gan arwain ar weithgarwch ymgysylltu yn arbennig.

Cyflogwr: Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £33,771 - £36,525

Dyddiad Cau: 06/11/2019

Swyddog Straeon

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol sy'n mwynhau darganfod ac adrodd straeon i ymuno ag adran farchnata a chyfathrebu Amgueddfa Cymru.

Cyflogwr: Amgueddfa Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Gradd D: £22,624.12 - £28,567.87 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/11/2019

Rheolwr Datblygu: Sector Bwyd (cyfnod mamolaeth)

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,732-£32,785

Dyddiad Cau: 30/10/2019

Pennaeth Rheolaeth Asedau

• Yn gyfrifol am reolaeth gorfforaethol strategol ragweithiol a gweithredol o asedau y Grŵp. • Arwain a rheoli yr holl weithgareddau Rheolaeth Asedau ar draws ardal weithredol Grŵp Cynefin...

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cyflog Spot £55,967 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/10/2019

Tiwtor Cysylltiol (DCABA)

Gwahoddir ceisiadau am swydd Tiwtor gyda Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe (DCABA) yn Academi Hywel Teifi. Mae’r swydd yn gytundeb cyfnod penodedig hyd at 31 Gorffennaf 2020 yn y man cyntaf ac wedi...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24.56 - £26.01 yr awr

Dyddiad Cau: 29/10/2019

Trefnyddion Ymgyrchoedd ac Etholiadau

Mae Plaid Cymru yn awyddus i recriwtio unigolyn brwdfrydig a threfnus iawn i gydlynu gwaith ymgyrchu’r Blaid ar gyfer ymgyrch etholiad San Steffan a’r Cynulliad Cenedlaethol.

Cyflogwr: Plaid Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,276 - £25,995

Dyddiad Cau: 21/10/2019

Uwch Swyddog Cynhwysiant Gweithredol (Ruthun)

Gweithredu a darparu Rhaglen Cynhwysiant Gweithredol WCVA yn Sir Ddinbych a Chonwy.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £23,653 - £24,835

Dyddiad Cau: 03/11/2019

Cyfwelwyr

Rydym yn chwilio am siaradwyr Cymraeg rhugl i gwblhau cyfweliadau ffôn o’n Canolfan Alwadau yn Abertawe.

Cyflogwr: Opinion Research Services

Sir: Abertawe

Cyflog: £7.05 - £8.21 yr awr

Dyddiad Cau: 28/10/2019

Prif Swyddog Addysg a Chyfarwyddwr Addysg

Byddwch yn arwain ar ddatblygu strategaethau addysg cyfrwng Cymraeg a threfniadau gweithredol i sicrhau darpariaeth o safon uchel a deilliannau i ddysgwyr, yn unol â chyflawniad nodau ac amcanion...

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys

Sir: Powys

Cyflog: £85,500 - £92,547 y flwyddyn +

Dyddiad Cau: 03/11/2019