Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 33 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Swyddog Cyfathrebu

Gwahoddir ceisiadau am y swydd barhaol, lawn-amser uchod yn gweithio yn yr Uned Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus ym Mhrifysgol Bangor.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £33,797 - £40,322 (Graddfa 7)

Dyddiad Cau: 31/12/2019

Swyddog Cyfathrebu

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £34,804 - £40,322 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 16/01/2020

Swyddog Ymgysylltu Strategol

Mae hwn yn gyfle gwych i weithiwr proffesiynol ym maes rheoli prosiect ymuno â sefydliad sydd am i gymwysterau fod y gorau y gallant fod ar gyfer dysgwyr, athrawon a chyflogwyr, gan helpu pobl i...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £29,850 - £36,500 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/01/2020

Staff Gweithgareddau (Gwersyll yr Urdd, Llangrannog)

Mae angen unigolion egnïol a brwdfrydig i weithio fel rhan o’r tîm gweithgareddau. Byddwch yn gyfrifol am rediad esmwyth y rhaglenni gweithgareddau Gwersyll a defnydd cyhoeddus.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £16,380 - £17,930

Dyddiad Cau: 12/12/2019

Staff Gweithgareddau Llethr Sgïo (Gwersyll yr Urdd, Llangrannog)

Mae angen unigolion egnïol a brwdfrydig i weithio fel rhan o’r tîm gweithgareddau. Byddwch yn gyfrifol am rediad esmwyth y rhaglenni gweithgareddau Gwersyll a defnydd cyhoeddus.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £16,380 - £17,930

Dyddiad Cau: 12/12/2019

Rheolwr Materion Cyhoeddus ac Ysgrifennydd Preifat i'r Prif Weithredwr

A oes gennych wybodaeth graff am yr hyn sy'n digwydd ar draws y dirwedd wleidyddol yng Nghymru? A ydych yn meddwl yn strategol ac yn meddu ar y cymhelliant, yr egni a'r carisma sydd eu hangen er...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £49,841, gan godi i £54,409 dros bedair blynedd

Dyddiad Cau: 06/01/2020

Swyddog Ansawdd, Cwricwlwm ac Adnoddau

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am diwtor i fod yn gyfrifol am Ansawdd, Cwricwlwm ac Adnoddau Dysgu Cymraeg Caerdydd a chyflawni baich gwaith dysgu penodedig.

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd, Ysgol y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,797 - £40,322 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 04/01/2020

Swyddog Dysgu Anffurfiol

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Swyddog Dysgu Anffurfiol a bydd yn gyfrifol am ddarpariaeth Dysgu Anffurfiol o fewn Dysgu Cymraeg Caerdydd. Hefyd bydd y Swyddog yn dysgu a chyflenwi ar....

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd, Ysgol y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,511 - £31,866 y flwyddyn (Gradd 5)

Dyddiad Cau: 04/01/2020

Swyddog Datblygu Business

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Swyddog Datblygu Busnes i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arwain ar ddatblygu busnes Dysgu Cymraeg Caerdydd yn y rhanbarth...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd, Ysgol y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,797 - £40,322 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 04/01/2020

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Myrddin

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno ag adran Ieuenctid a Chymunedol yr Urdd, Rhanbarthau Myrddin fel Swyddog Datblygu Cynorthwyol yn ystod cyfnod prysur yr Eisteddfodau.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 16/12/2019