Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 30 cofnodion | Tudalen 2 o 3

Achubwyr Bywyd Pwll Achlysurol & Hyfforddwyr Nofio

Rydyn ni’n chwilio am Swyddogion Gwarchod Bywyd a Hyfforddwyr Nofio cymwys i ymuno â thîm y pwll nofio yn achlysurol/ar alw i gymryd lle staff ar wyliau a staff sy’n sâl.

Cyflogwr: Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: £10.00 - £11.48 yr awr

Dyddiad Cau: 18/10/2019

Swyddog Datblygu

Mae Menter Iaith Abertawe yn chwilio am Swyddog Datblygu hyderus a brwdfrydig i ymuno â’r tîm i ddatblygu prosiectau plant, pobl ifanc a chymunedol

Cyflogwr: Menter Iaith Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £18,000+

Dyddiad Cau: 01/11/2019

Cyfieithydd (rhan amser)

Cyfle gwych i ymuno â Mabis Iaith fel Cyfieithydd i gynnig gwasanaethau cyfieithu testun a phrawf ddarllen i fusnesau a sefydliadau o bob maint mewn amrywiaeth o sectorau.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,639 pro rata

Dyddiad Cau: 21/10/2019

Cydlynydd Cynllun y Gogledd

Cyflawni dyletswyddau gweithiwr cymorth yn rhan o dîm Tai â Chymorth, gan ddarparu gwasanaethau i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi deiliadaeth gymysg ledled ardal Tai Ceredigion. Darparu cymorth yn ymw

Cyflogwr: Tai Ceredigion Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £20,260.64 - £22,363.95

Dyddiad Cau: 24/10/2019

Swyddog Gweinyddol (Gwynedd)

Darparu gwasanaeth gweinyddol ategol I brosiectau a chytundebau yng (ond heb fod yn gyfyngedig i) Ngwynedd

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Gwynedd

Cyflog: £18,946 - £22,288

Dyddiad Cau: 03/11/2019

Goruchwyliwr Amser Cinio (2 swydd)

Mae Pennaeth a Chorff Llywodraethol yr ysgol cyfrwng Cymraeg llwyddiannus uchod yn gwahodd ceisiadau gan unigolion brwdfrydig, egnïol a phroffesiynol i ymuno â'n tîm cyfeillgar fel goruchwyliwr....

Cyflogwr: Ysgol Gymraeg Pwll Coch

Sir: Caerdydd

Cyflog: Gradd 2 - SCP 2-3 £17711 - £18065

Dyddiad Cau: 28/10/2019

Tiwtor Cwricwlwm Gwyddoniaeth, TAR - Cymru

Byddwch yn athro addysgu o bell ar-lein sy'n gallu ysbrydoli, gyda phrofiad helaeth o addysgu athrawon. Bydd y gallu i gyfathrebu’n effeithiol ag athrawon dan hyfforddiant yn Gymraeg ac yn Saesneg...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £41,526 - £49,553

Dyddiad Cau: 01/11/2019

Cydlynydd Gwasanaeth Cefnogi Cynllun SMS

Rydym yn penodi ar gyfer rôl Cydlynydd Gwasanaeth Cefnogi Cynllun SMS - gellir ystyried ceisiadau llawn neu ran amser.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,376 - £21,072 pro rata

Dyddiad Cau: 21/10/2019

Cydlynydd Prosiect Ieuenctid

Bydd y Cydlynydd Prosiect Ieuenctid yn chwarae rhan allweddol yn y prosiect archaeoleg gymunedol ‘Treftadaeth Ddisylw’ sy’n cael ei gyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a’i arwain gan

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £24,415 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/11/2019

Rheolwr Polisi’r Iaith Gymraeg

Rydym yn chwilio am Reolwr Polisi’r Iaith Gymraeg i ymuno â’n tîm i ddatblygu, hyrwyddo a chynnal strategaeth a pholisi DVLA ar gyfer darparu gwasanaethau Cymraeg i’n cwsmeriaid, ein rhanddeiliaid...

Cyflogwr: Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,832 y flwyddyn i £32,367 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/10/2019