Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 61 cofnodion | Tudalen 2 o 7

Cyfarwyddwr Artistig

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023.

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: Yn ol profiad.

Dyddiad Cau: 08/09/2019

Swyddog Sicrwydd a Datblygiad (2 swydd)

Rydym yn awyddus i recriwtio Swyddog Sicrwydd a Datblygu i helpu i ddatblygu cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad proffesiynol newydd ar gyfer landlordiaid ac asiantau sydd angen trwydded gan Rentu....

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,799 - £28,785

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Uwch Gynorthwy-ydd Gweinyddol

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm prysur sy’n rhoi cymorth gweinyddol i’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid ar Heol y Gogledd, Caerdydd. Ymhlith y dyletswyddau fydd prosesu geiriau a...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,065 - £19,171

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Marchnata Canolfan Iaith a Threftadaeth Cymru, Nant Gwrtheyrn. Datblygu, rheoli a gweithredu strategaeth farchnata Canolfan Nant Gwrtheyrn a chodi proffil y cwmni.

Cyflogwr: Canolfan Nant Gwrtheyrn

Sir: Gwynedd

Cyflog: £26,279 - £30,220

Dyddiad Cau: 12/08/2019

Swyddog Llogi Cyfleusterau, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Eich gwaith... Darparu pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer llogi lleoliadau drwy AC- NMC. Arwain ar gyflwyno, rheoli a gweinyddu’n effeithol yr holl archebion llogi preifat gan gynnwys dadansoddiad....

Cyflogwr: Amgueddfa Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,133.36 - £22,326.57

Dyddiad Cau: 21/07/2019

Uwch Swyddog Technegol

Bydd yr Uwch Swyddog Technegol wedi'i leoli yn ein swyddfa yn Aberystwyth a bydd yn atebol i'r Arweinydd Technegol. Bydd deiliad y swydd yn darparu cymorth technegol i hwyluso’r defnydd a rhediad...

Cyflogwr: EIDCymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £26,108.00 - £33,328.00

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Gweithredwr Y Biwro

Bydd y rôl yn adrodd i'r Arweinydd Biwro dan oruchwyliaeth o ddydd i ddydd y Goruchwylwyr Biwro. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth llinell gymorth technegol i geidwaid a....

Cyflogwr: EIDCymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,038.00 - £20,652.00

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Arweinydd Y Biwro

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am redeg Biwro EIDCymru o ddydd i ddydd, a rheoli staff y Biwro sy'n darparu cymorth llinell gymorth lefel gyntaf i ffermwyr, lladd-dai a chanolfannau da byw.

Cyflogwr: EIDCymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £32,796.00 - £35,604.00

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Gwasanaeth Cwsmer

Wrth i nifer ymwelwyr Galeri gynyddu’n sylweddol yn ystod y flwyddyn diwethaf, mae’r Cwmni'n chwilio am berson brwdfrydig, trefnus ag egniol er mwyn sicrhau gwelliant sylweddol a pharhaus i’r profiad

Cyflogwr: Galeri Caernarfon Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: oddeutu £30,000

Dyddiad Cau: 16/08/2019

Comisiwn Creadigol: Lleihau’r defnydd o blastig drwy ddulliau celfyddydol a chreadigol

Mae Uned Celfyddydau Cymunedol, Cyngor Gwynedd yn dymuno comisiynu ymarferydd creadigol, mudiad neu gwmni i gynnal cynllun celfyddydau cymunedol i leihau’r defnydd o blastig yng Ngwynedd. Bydd yr ymge

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Ffi: £8,000

Dyddiad Cau: 29/07/2019