Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 20 cofnodion | Tudalen 2 o 2

Rheolwr Rhaglen Cynllun Twf

Pwrpas y Swydd 1.Arwain y gwaith o ddylunio, negodi a chynllunio'r rhaglen(ni) sydd wedi'u neilltuo 2.Rheoli'r gwaith o gydlynu a gweithredu'r rhaglen(ni) sydd wedi'u neilltuo 3.Datblygu, negodi a...

Cyflogwr: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £50,368 - £53,234

Dyddiad Cau: 17/07/2020

Swyddog Ymchwilio a Gorfodi

Mae’r Comisiynydd yn chwilio am swyddog i wneud gwaith achos. Os ydych yn berson ymchwilgar ac yn meddu ar sgiliau dadansoddi a drafftio penigamp efallai mai dyma’r swydd ichi.

Cyflogwr: Comisiynydd y Gymraeg

Sir: Caerdydd

Cyflog: £30,600 i £37,410

Dyddiad Cau: 20/07/2020

Swyddog Bwyd a Lles

Cytundeb 6 mis i helpu datblygu prosiectau bwyd ym Mhenygroes, yn cynnwys prosiect defnyddio bwyd dros ben, prosiect creu rhandiroedd, a phrosiect creu gardd gwyllt cymunedol

Cyflogwr: Siop Griffiths Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,000 pro rata (6 mis)

Dyddiad Cau: 24/07/2020

Golygydd Cynorthwyol

Mae Gwasg y Bwthyn am ddatblygu ein rhaglen gyhoeddi gyffrous ac yn chwilio am olygydd cynorthwyol i ymuno â’r tîm yng Nghaernarfon. Mae gan y Wasg raglen lawn o lyfrau ffuglen a ffaith...

Cyflogwr: Gwasg y Bwthyn

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £12,480

Dyddiad Cau: 20/07/2020

Darlithydd Pwnc (Cymraeg) ym maes Addysg Gychwynnol Athrawon

Fel rhan o’i hymrwymiad strategol i wella safonau addysg yng Nghymru, mae Prifysgol Abertawe wedi sefydlu Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe (SUSE). Mae’r Ysgol, sy’n rhan o Goleg y Celfyddydau...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,804 i £40,322 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 26/07/2020

Swyddog Sefydlu a Symud Y Gogledd Ddwyrain

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15 – MM20 £20,620 - £24,045 (pro rata)

Dyddiad Cau: 09/07/2020

Technegydd Gwasanaeth dan Hyfforddiant

Mae Welsh Hot Tubs yn chwilio am unigolyn i fedru gosod, gwasnaethu ac atgyweirio Twba Twym, Spa Nofio a Phyllau Annherfynol i gwsmeriaid Welsh Hot tubs ledled Cymru.

Cyflogwr: Welsh Hot Tubs

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w gytuno (yn dibynnu ar brofiad)

Dyddiad Cau: 22/07/2020

Swyddog Materion Cyhoeddus

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw ariannwr cymunedol mwyaf Prydain - rydym yn falch iawn o ddosbarthu arian a’i godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i gymunedau ledled Prydain.

Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,528 - £31,241 pro rata

Dyddiad Cau: 09/07/2020

Rheolwr Technegol / Rheolwr Cynyrchiadau

Rydym am benodi person cymwys i oruchwylio holl agweddau technegol a chynhyrchu’r cwmni – yng nghanolfannau’r cwmni ac ar daith – ac i gyfrannu at syniadau a datblygiadau’r cwmni yn y dyfodol.

Cyflogwr: Cwmni Theatr Arad Goch

Sir: Ceredigion

Cyflog: £21,143 – £29,579 gan ddibynnu ar brofiad a chymwystera

Dyddiad Cau: 17/07/2020

Prentis Archwilio

Dewch i ennill cyflog wrth ddysgu gydag Archwilio Cymru. Rhowch eich gyrfa ar ben ffordd gyda dewis yn lle’r brifysgol ond gyda’r un rhagolygon hirdymor.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru (Nifer o swyddi)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £18,301

Dyddiad Cau: 30/07/2020