Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 43 cofnodion | Tudalen 2 o 5

Cynhyrchydd Cynnwys Digidol (Dwyieithog)

Cynhyrchu a rheoli cynnwys ar draws pob math o fformatau a phlatfformau digidol a sicrhau bod gwefannau a thudalennau cyfryngau cymdeithasol dwyieithog y Ganolfan yn cael eu cynnal yn dda.

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £31,727 - £37,720 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/03/2020

Swyddog Polisi ac Ymchwil (Dwyieithog)

Cefnogi’r gwaith o ddylunio a gweithredu gweithgareddau ymchwil, dylanwadu a chynhyrchu gwybodaeth ar draws pob agwedd ar waith y Ganolfan.

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £31,727 - £37,720 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/03/2020

Tiwtor Cwricwlwm Maths, TAR - Cymru

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Tiwtor Cwricwlwm Maths i gefnogi'r Rhaglen TAR. Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl trwy gyfrwng y Gymraeg yn dymuniadol iawn i'r rôl hon.

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £41,528 - £49,553

Dyddiad Cau: 06/03/2020

Intern: Datblygu Adnoddau Iechyd Meddwl Cymraeg Ar-lein (2 swydd)

Mae arnom eisiau penodi dau intern i gefnogi'r gwaith o ddatblygu adnoddau iechyd meddwl Cymraeg ar-lein i fyfyrwyr ledled Cymru.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £17,682 - £19,612 y.f.

Dyddiad Cau: 19/02/2020

Rheolwr Trawsnewid Archifau

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn arloesol, deinamig a fydd yn arwain datblygiad strategol y gwasanaeth, gan reoli a thrawsnewid y gwasanaeth er mwyn sicrhau rhagoriaeth o ran profiad...

Cyflogwr: Cyngor Sir Gâr

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £42,683 - £46,514 (Grade L)

Dyddiad Cau: 10/03/2020

Cydlynydd Ymchwil

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Ymchwil i gynorthwyo gyda chasglu, crynhoi, dadansoddi a chyflwyno data. Bydd y Cydlynydd Ymchwil yn gallu rhoi cymorth i ddarparu gwybodaeth a data a fydd yn ein...

Cyflogwr: Cyngor y Celfyddydau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £7,015 - £8,531

Dyddiad Cau: 28/02/2020

Swyddog Ymchwil

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau y deallwn effaith ein buddsoddiad ac adrodd arno i sicrhau y defnyddiwn ein harian yn ddoeth. Drwy gasglu a dadansoddi data, gallwch ddarparu gwybodaeth a data i'n...

Cyflogwr: Cyngor y Celfyddydau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £15,947 - £21,376*

Dyddiad Cau: 28/02/2020

Swyddog Gweinyddol

Darparu cefnogaeth weinyddol i Swyddfa Genedlaethol Plaid Cymru.

Cyflogwr: Plaid Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,047 - £25,687

Dyddiad Cau: 24/02/2020

Swyddog Codi Arian

I ddatblygu, gweithredu a rheoli strategaeth cynyddu incwm Plaid Cymru

Cyflogwr: Plaid Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,632 - £34,765

Dyddiad Cau: 21/02/2020

Tiwtor Dysgu Cymraeg i Oedolion (cyfnod penodol)

Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin am benodi tiwtoriaid Cymraeg i oedolion (cyfnod penodol) i ymuno â’r tîm yng Nghonwy, Môn a Gwynedd. Mae 5 swydd ar gael – manylion yn y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22.27 yr awr

Dyddiad Cau: 20/03/2020