Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 3 o 7

Pennaeth Grŵp (Gweithrediadau)

Mae Canolfan Gyswllt DVLA sydd wedi ennill sawl gwobr yn chwilio am arweinydd angerddol a chraff i ymuno â’r uwch dîm rheoli gweithrediadol ac i ymgymryd â’r her o ddatblygu ymhellach ein pobl a’n...

Cyflogwr: Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

Sir: Abertawe

Cyflog: £57,855 i - £66,533 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/07/2019

Gweinyddydd Rhan Amser

Mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn chwilio am Weinyddydd Rhan Amser. Y swydd i’w lleoli yng Nghanolfan Ffydd a Diwylliant y Morlan, yn Aberystwyth.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £18,139 - £20,183

Dyddiad Cau: 06/09/2019

Tiwtor dan hyfforddiant

Gwahoddir ceisiadau am y swydd dros dro lawn-amser uchod yn Dysgu Cymraeg – Merionydd.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £21,605 - £23,619 y.f

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Swyddog Technegol Cig Coch - de orllewin (cyfnod mamolaeth)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Technegol Cyswllt Ffermio i ddarparu arbenigedd penodol i'r sector cig coch i ddatblygu a gweithredu treialon ar gyfer model tair haen y rhaglen o safleoedd arddangos

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,732 - £32,785

Dyddiad Cau: 01/08/2019

Arweinydd Cylch Meithrin Carmel

Mae Cylch Meithrin Carmel yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch.

Cyflogwr: Cylch Meithrin Carmel

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £11.00 yr awr

Dyddiad Cau: 29/07/2019

Cyfieithydd, Golygydd a Phrawf-ddarllenydd

Cyfieithydd, Golygydd a Phrawf-ddarllenydd. Gweithio fel rhan o dîm brwdfrydig Atebol.

Cyflogwr: Atebol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod, yn unol a phrofiad

Dyddiad Cau: 31/07/2019

Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd sydd â threfniadau gweithio amser llawn, rhan-amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: Gradd 9: £51,630 - £58,089 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/08/2019

Swyddog Cangen Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Yn eich swydd newydd, byddwch yn atebol i Bennaeth y Gymraeg, Cyfathrebu Corfforaethol a Rhyngwladol. Prif ddiben eich swydd fydd cydlynu a datblygu cangen newydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng....

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £23,540 - £25,642

Dyddiad Cau: 08/08/2019

Cyfarwyddwr Artistig

Mae National Theatre Wales (NTW) yn dymuno penodi Cyfarwyddwr Artistig yn dilyn penodiad Kully Thiarai yn Gyfarwyddwr Creadigol Leeds 2023.

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: Yn ol profiad.

Dyddiad Cau: 08/09/2019

Swyddog Sicrwydd a Datblygiad (2 swydd)

Rydym yn awyddus i recriwtio Swyddog Sicrwydd a Datblygu i helpu i ddatblygu cyfleoedd hyfforddiant a datblygiad proffesiynol newydd ar gyfer landlordiaid ac asiantau sydd angen trwydded gan Rentu....

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,799 - £28,785

Dyddiad Cau: 26/07/2019