Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 42 cofnodion | Tudalen 3 o 5

Rheolwr Arlwyo

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol dros y misoedd diwethaf, mae Nant Gwrtheyrn yn awyddus i benodi Rheolwr Arlwyo a Phrif Gogydd i gymryd yr awenau yng Nghaffi Meinir. Dyma gyfle arbennig i unigolion...

Cyflogwr: Canolfan Nant Gwrtheyrn

Sir: Gwynedd

Cyflog: Hyd at £35,000

Dyddiad Cau: 07/10/2019

Swyddog Cyfathrebu (Hyrwyddo) (Cyfnod Mamolaeth)

Fel aelod o dîm byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon, denu gwylwyr a chynnal...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £25,506 - £29,466

Dyddiad Cau: 09/10/2019

Gweithiwr Cefnogaeth Symudol (x2)

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ac uchel fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £20,634 - £22,546

Dyddiad Cau: 27/09/2019

Gweithwraig Lloches (1 x Blaenau Ffesiniog) (1 x Bangor)

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth* sy’n dioddef o drais yn y cartref mewn eiddo lloches sydd ag anghenion isel, canolig ac uchel fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,634 - £22,546

Dyddiad Cau: 27/09/2019

Cynorthwyydd y cyfryngau cymdeithasol a digidol - y Gymraeg

Mae'r tîm Marchnata Digidol o'r adran Marchnata, Recriwtio, Rhyngwladoli a Datblygu (MRID) yn dîm arobryn a chydweithredol sy'n gweithio i gynnal a gwella enw da a phroffil y Brifysgol drwy arwain...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £25,941 - £29,176 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 24/09/2019

Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid - Uned Gymraeg (3 Swydd)

Fel Ymgynghorydd Gwasanaeth i Gwsmeriaid gyda CThEM, chi fydd pwynt cyswllt cyntaf ein cwsmeriaid, a byddwch yn rhoi gwasanaeth o’r radd flaenaf dros y ffôn, drwy lythyr ac e-bost, a thrwy sgwrsio...

Cyflogwr: Cyllid a Thollau EM

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,550 - £21,020

Dyddiad Cau: 02/10/2019

Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid Cymraeg  (2 Swydd)

Byddwch yn rheoli tîm sy’n arbenigo mewn darparu cefnogaeth i’n cwsmeriaid Cymraeg. Oherwydd hyn, bydd yn rhaid i chi fod yn rhugl yn Gymraeg a Saesneg, a bod â’r gallu i gyfnewid rhwng y ddwy...

Cyflogwr: Cyllid a Thollau EM

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,818 - £27,578

Dyddiad Cau: 02/10/2019

Swyddog Cyfathrebu

Mae cyfle cyffrous ar gael o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,602 - £21,236

Dyddiad Cau: 04/10/2019

Swyddog Prosiect

Mae Coetir Anian yn edrych am Swyddog Prosiect ar gyfer eu prosiect coetir cymunedol ger Machynlleth. Bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am gynnig cefnogaeth gweinyddol yn enwedig cyhoeddusrydd.

Cyflogwr: Coetir Anian

Sir: Ceredigion

Cyflog: £20,125 - £25,992

Dyddiad Cau: 23/09/2019

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 25/09/2019