Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 40 cofnodion | Tudalen 3 o 4

Cyfwelwyr Ymchwil y Farchnad

Mae Beaufort Research, cwmni blaenllaw ymchwil cymdeithasol yng Nghymru, yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i hyfforddi fel cyfwelwyr wyneb yn wyneb ym mhob ardal o Gymru.

Cyflogwr: Beaufort Research Cyf.

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w gytuno

Dyddiad Cau: 25/09/2019

Swyddog Adnoddau Dynol

Mae S4C yn chwilio am Swyddog Adnoddau Dynol profiadol i ymuno a’r adran am gyfnod penodol. Byddwch yn rhan o dîm bach, yn cyflawni rôl gynghori/cefnogi a fydd yn golygu rhyngweithio’n aml...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £22,500 - £26,500

Dyddiad Cau: 26/09/2019

Rheolwr Prosiect - Datblygu'r Farchnad Bwyd Môr

Cyfle gwych i ymuno â phrosiect arloesol Datblygu'r Farchnad Bwyd Môr fel Rheolwr Prosiect

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £35,190 - £38,269

Dyddiad Cau: 20/09/2019

Cydlynydd Rhyngwladol

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Rhyngwladol i ymuno â’n tîm Celfyddydau Rhyngwladol Cymru. Mae’r Cydlynydd Rhyngwladol yn cefnogi gweithgareddau, prosiectau a gwasanaethau Celfyddydau Rhyngwladol...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £20,601 - £25,052 y flwyddyn yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 20/09/2019

Swyddog Cyfathrebu

Ydych chi'n gyfathrebwr dwyieithog creadigol ac effeithiol. Rydym yn chwilio am rywun i gydlynu'r cyfathrebiadau ar gyfer Cynllun Partneriaeth Tirwedd Elan Links: Pobl, Natur a Dŵr yn ogystal a...

Cyflogwr: Elan Links

Sir: Powys

Cyflog: £22 - £25k y flwyddyn Pro Rata

Dyddiad Cau: 26/09/2019

Teleffonydd Switsfwrdd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn chwilio am ymgeiswyr brwd a llawn cymhelliant i gymuno â’r Gwasanaeth Teleffonyddion Switsfwrdd sefydledig yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifsygol Caerdydd a'r Fro

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,813 i £20,795 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 24/09/2019

Rheolwr Datblygu Bwyd Da - De Cymru

Cyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy'n allweddol i dwf yr economi yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £32,785-£34,935

Dyddiad Cau: 23/09/2019

Rheolwr Datblygu Rhanbarthol: Canolbarth a De Ddwyrain Cymru (dros dro)

Cyfle i gwych i ymuno â thîm o Reolwyr Datblygu Rhanbarthol Cyswllt Ffermio gyda chyfrifoldeb am ddarparu rhaglen y prosiect o fewn ardal Canolbarth a De Ddwyrain Cymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £34,835-£36,885

Dyddiad Cau: 30/09/2019

Swyddog Datblygu - De Ceredigion (dros dro)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Swyddogion Datblygu Cyswllt Ffermio gan weithio yn ardal De Ceredigion.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,959-£31,618

Dyddiad Cau: 01/10/2019

Swyddog Datblygu Prosiect Digidol Sir Gâr

Rydym yn chwilio am berson trefnus ac effeithiol sydd â’r gallu a’r profiad i adnabod cyfleoedd i ddatblygu a gweithredu prosiect cynhwysiant digidol yng Ngorllewin Sir Gâr.

Cyflogwr: Menter Gorllewin Sir Gâr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,589 - £23,836

Dyddiad Cau: 20/09/2019