Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 34 cofnodion | Tudalen 3 o 4

Asesydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Rydym yn chwilio am Asesydd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol i ymuno â’n tîm ar safle Iâl Coleg Cambria.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £25,642 - £28,898 (Telir fesul awr)

Dyddiad Cau: 18/12/2019

Cyfieithydd Cymraeg

Mae'r rôl yn gyfle cyffrous iawn i ymuno â Choleg uchelgeisiol ac uchel ei barch, a hynny ar gampws glan môr yn ninas Abertawe. Mae Abertawe'n ddinas arfordirol hardd a chosmopolitaidd, gan gynnig...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £30,046 i £33,797 +

Dyddiad Cau: 12/12/2019

Aelod Tîm Hansh

Mae Antena yn chwilio am aelodau newydd i ymuno â thîm cynhyrchu Hansh. Bydd cyfrifoldebau yn cynnwys datblygu syniadau creadigol newydd, ymchwilio i gynnwys cyfredol a chynllunio cynnwys...

Cyflogwr: Antena

Sir: Gwynedd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 16/12/2019

Ymgynghorydd

Bydd yr Ymgynghorydd yn cymryd cyfrifoldeb llwyr am reoli a darparu prosiectau ymchwil a gwerthuso bach / canolig o'r cyfarfod sefydlu gyda chleient hyd at gynhyrchu adroddiad terfynol.

Cyflogwr: Wavehill Ltd

Sir: Ceredigion

Cyflog: Rhwng £25K a £30k y flwyddyn yn dibynnu ar brofiad

Dyddiad Cau: 16/12/2019

Tiwtor Hanes (Cyfrwng Cymraeg)

Rydym yn chwilio am diwtor Hanes i ehangu ein darpariaeth bresennol o fodiwlau a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg. Swydd cyfnod penodol yw hon a ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £30,046-£33,797 y flwyddyn +

Dyddiad Cau: 02/01/2020

Tiwtor yn y Gymraeg

Mae'r rôl yn gyfle cyffrous iawn i ymuno â Choleg uchelgeisiol ac uchel ei barch, a hynny ar gampws glan môr yn ninas Abertawe. Mae Abertawe'n ddinas arfordirol hardd a chosmopolitaidd, gan gynnig...

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £30,046 - £33,797 +

Dyddiad Cau: 11/12/2019

Rheolwr Polisi (dros gyfnod mamolaeth) (secondiad)

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM33 – MM42 £34,788 - £43,662 (pro rata) (Gan gychwyn a

Dyddiad Cau: 06/01/2020

Prif Olygydd

Mae hwn yn gyfle arbennig ac unigryw i lywio a siapio ein cynnwys golygyddol arlein ac mewn print, a hynny ar gyfer cwmni annibynnol, uchelgeisiol a sy’n edrych tua’r dyfodol.

Cyflogwr: Golwg a Golwg360

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Cyflog cystadleuol

Dyddiad Cau: 11/12/2019

Swydd Cymorth Technoleg Ddigidol

Cefnogi sefydliadau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector i ddatblygu dulliau effeithiol o fynd i’r afael ag allgáu digidol a gwella cyfranogiad digidol ledled Cymru, gan...

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £31,727

Dyddiad Cau: 09/12/2019

Swyddog Cydlynnu Cynllun Gwarant Fferm

Mae gennym swydd wag yn ein swyddfa yn Aberystwyth ar gyfer Swyddog Cydlynnu Cynllun Gwarant Fferm i weinyddu Cynlluniau FAWL ac Organig Cymru a Chynllun Llaeth y Tractor Coch.

Cyflogwr: QWFC

Sir: Ceredigion

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 13/12/2019