Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 41 cofnodion | Tudalen 4 o 5

Darlithydd - Uwch-gynhyrchu Cyfryngau (Cyfrwng Cymraeg)

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £36,261- £39,609 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/10/2019

Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

Mae hon yn swydd newydd o fewn CLlLC, a fydd yn ganolog wrth ganolbwyntio ar ail-lunio dull CLlLC i fusnes i alinio gyda, a darparu Strategaeth Gorfforaethol newydd a Strategaeth Gyfathrebu...

Cyflogwr: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Graddfa 6 (SCP 42 – 43) £44,632 - £45,591

Dyddiad Cau: 20/09/2019

Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig a phrofiadol yn y maes Adnoddau Dynol i ymuno â’r tîm fel Cynorthwy-ydd AD.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102

Dyddiad Cau: 18/09/2019

Swyddog Cymraeg Byd Busnes

Bydd disgwyl i ddeilydd y swydd weithio gyda busnesau ar draws Ceredigion i gynyddu eu defnydd o'r Gymraeg ac i gynnig cymorth a chyngor iddynt wrth wneud hynny,

Cyflogwr: Cyngor Sir Ceredigion

Sir: Ceredigion

Cyflog: £24,313 - £26,317

Dyddiad Cau: 22/09/2019

Cyfieithydd

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn awyddus i benodi cyfieithydd i weithio'n rhan o'i garfan gyfieithu brysur wedi'i hen sefydlu.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £28,785

Dyddiad Cau: 18/09/2019

Cyfarwyddwr Cynulleidfaoedd

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn. CYFARWYDDWR CYNULLEIDFAOEDD

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £50,000

Dyddiad Cau: 30/09/2019

Cydlynydd Prosiect Cenedlaethol - Cynllun Mentora Myfyrwyr y Gymraeg

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gydlynydd Prosiect i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol er mwyn cydlynu'r Cynllun Mentora Myfyrwyr yn y Gymraeg.

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £33,199 - £39,609 y flwyddyn (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 27/09/2019

Tiwtor Cwricwlwm Gwyddoniaeth, TAR - Cymru

Deiliad y rôl fydd arweinydd TAR Gwyddoniaeth Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr. Byddwch yn gweithio'n agos gydag athrawon dan hyfforddiant, Partneriaid...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £41,526 - £49,553

Dyddiad Cau: 25/09/2019

Cynorthwyydd Cefnogi Myfyrwyr

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Gynorthwyydd Cefnogi Myfyrwyr i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol a rhoi cymorth clerigol, gan ganolbwyntio ar faterion academaidd.

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,202 - £21,414 y flwyddyn (Gradd 3)

Dyddiad Cau: 23/09/2019

Cyfieithydd gydag arbenigedd mewn Cyfieithu ar y Pryd

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £34,804 - £40,322 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 23/09/2019