Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 48 cofnodion | Tudalen 4 o 5

Gweithiwr Achos

Cyfle arbennig i weithio i Aelod Seneddol ieuengaf Cymru. Mae Ben Lake AS yn chwilio am weithiwr achos i ymuno â'i dîm yn Llanbedr Pont Steffan.

Cyflogwr: Ben Lake AS

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,641 - £28,804

Dyddiad Cau: 27/08/2019

Cynorthwy-ydd Gweinyddol Dros-dro (Rhaglen Gyfalaf)

I ymgymryd â gwaith gweinyddol yn ymweud a phrosiectau y Llyfrgell, yn enwedig y prosiect cyfalaf.

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £17,382.60 pro rata

Dyddiad Cau: 30/08/2019

Cynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae cyfle wedi codi i ymuno â’n tîm o gynrychiolwyr gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn Nhŷ Willcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,171 - £21,166

Dyddiad Cau: 26/08/2019

Clerc Cyllid

Rydym yn chwilio am Glerc Cyllid i ymuno â’r Tîm Cyllid. Yn ogystal â dyletswyddau eraill, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am bob agwedd o’r llyfr pryniant wrth ddefnyddio IDocuments a...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £20,000 - £23,000

Dyddiad Cau: 04/09/2019

Uwch Gynorthwy-ydd Gweinyddol

Yn seiliedig yn y Tîm Cymorth yn y Gofrestrfa, byddwch yn darparu ac yn rhoi cymorth gweinyddol i staff y Gofrestrfa ac yn darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid mewnol ac allanol.

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,202 - £21,414 y flwyddyn (Gradd 3)

Dyddiad Cau: 25/08/2019

Derbynnydd

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Dderbynnydd i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol a rhoi cymorth clerigol i staff yr Ysgol a rhedeg ein derbynfa.

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg - Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £17,079 – £18,688 y flwyddyn (Gradd 2)

Dyddiad Cau: 02/09/2019

Swyddog Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda chydweithwyr eraill yn yr adran Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc i gefnogi gwaith Senedd Ieuenctid newydd Cymru ac yn chwarae rhan allweddol wrth...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £31,046 - £37,647 (Band Rheoli 2 – HEO)

Dyddiad Cau: 02/09/2019

Dadansoddydd Busnes

Mae hwn yn amser cyffrous i'r Urdd, fel y cychwynnwn ar y daith o foderneiddio systemau data ar draws y mudiad. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn chwarae rôl allweddol i sicrhau trawsnewid digidol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 9: £33,067 (Pwynt 1) - £38,334

Dyddiad Cau: 02/09/2019

Cyfieithydd

Rheoli gwasanaeth cyfieithu Met Caerdydd a darparu cymorth gweinyddol i Uned y Gymraeg.

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,771 - £29,515 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/08/2019

Swyddog Gweithgareddau

Dyma gyfle euraidd i ymuno â Menter Iaith weithgar, cyfeillgar a brwdfrydig. Mae hon yn swydd ddelfrydol i unigolyn sy'n hoffi trefnu gweithgareddau a datblygu gweithgarwch gyda phobl ifanc dros 16.

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £9,585 y flwyddyn (£19,171 pro rata)

Dyddiad Cau: 05/09/2019