Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 68 cofnodion | Tudalen 5 o 7

Swyddog Adnoddau Dynol

Rydym yn awyddus i recriwtio Swyddog Adnoddau Dynol rhan-amser ar sail barhaol, (21 awr yr wythnos) yn ein tîm Adnoddau

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £25,096 - £30,402

Dyddiad Cau: 23/07/2019

Gweinyddwr Adnoddau Dynol

Rydym yn awyddus i recriwtio Gweinyddwr Adnoddau Dynol rhan-amser ar sail barhaol, (17.5 awr yr wythnos) yn ein tîm Adnoddau Dynol.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,651 - £22,983

Dyddiad Cau: 23/07/2019

Swyddog Marchnata

Pwrpas: I hyrwyddo a marchnata gweithgareddau a gwasanaethau y sefydliad gyda’r nod o gynyddu incwm a chynnal prosiectau i godi arian er mwyn hyrwyddo’r Gymraeg ym Merthyr Tudful.

Cyflogwr: Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful

Sir: Merthyr Tudful

Cyflog: £18,000 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 23/07/2019

Darlithydd Cymraeg

Rydym yn chwilio am Ddarlithydd Dysgu Cymraeg a delir fesul awr. Mae’r swydd hon wedi’i chynllunio i ddarparu cyrsiau Cymraeg i’r gymuned ehangach ac i’r gweithle.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Wrecsam

Cyflog: £23,626 - £36,637

Dyddiad Cau: 06/08/2019

Darlithydd: Dysgu Cymraeg

Rydym yn chwilio am Ddarlithydd Dysgu Cymraeg a delir fesul awr. Mae’r swydd hon wedi’i chynllunio i ddarparu cyrsiau Cymraeg i’r gymuned ehangach ac i’r gweithle.

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,626 - £36,637

Dyddiad Cau: 06/08/2019

Rheolwr Datblygu: Sector Bwyd

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,732 - £32,785

Dyddiad Cau: 25/07/2019

Cyfieithydd

Rydym am recriwtio cyfieithydd i ymuno â’n tîm cyfieithu Cymraeg presennol, sy’n unigryw o fewn CThEM, ac sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm...

Cyflogwr: CThEM

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,320 - £27,080

Dyddiad Cau: 01/08/2019

Prentis Plymwr (2 swydd)

Darparu gwasanaeth cynnal a chadw effeithlon, ymatebol a chylchol ar gyfer plymwaith a gosodiadau systemau gwresogi yn eiddo Tai Ceredigion neu yn eiddo’r cleientiaid.

Cyflogwr: Tai Ceredigion Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £13,989.27

Dyddiad Cau: 30/07/2019

Swyddog Gweithgareddau Chwaraeon (Arbenigedd nofio) - De Cymru

Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig a phrofiadol gydag arbenigedd yn hyfforddi nofio i ymuno â thim Chwaraeon De Cymru.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 26/07/2019

Swyddog Gweithgareddau Chwaraeon - Gogledd Cymru

Mae gennym gyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig a phofriadol ymuno â thim Chwaraeon y Gogledd fel Swyddog Gweithgareddau.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Gwynedd

Cyflog: Graddfa 4: £17,557 (Pwynt 1) - £20,353 (Pwynt 6)

Dyddiad Cau: 26/07/2019