Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 49 cofnodion | Tudalen 5 o 5

Rheolwr Cymraeg yn y Gweithle

Mae gwasanaeth Cymraeg i Oedolion Sir Benfro yn awyddus i apwyntio person i ddatblygu, rheoli ac i gynllunio yn strategol rhaglen ‘Cymraeg yn y Gweithle’ ac i gynorthwyo gyda rhaglen ddysgu...

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Sir: Sir Benfro

Cyflog: £28,221 - £32,233 (pro rata)

Dyddiad Cau: 30/06/2019

Ymgynghorydd Yswiriant/ Ymgynghorydd Yswiriant Dan Hyfforddiant

Mae Tarian (Yswiriant) Cyf yn frocer yswiriant gyda swyddfa yng Nghaernarfon. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Cyflogwr: Tarian (Yswiriant) Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 28/06/2019

Swyddog Prosiect Cadwraeth

Mae Plantlife yn chwilio am Swyddog Prosiect Cadwraeth profiadol i arwain ar yr agweddau cadwraeth yn y gwaith o gyflwyno’r prosiect pwysig hwn mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydliadau...

Cyflogwr: Plantlife

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,360

Dyddiad Cau: 28/06/2019

Swyddog Prosiect Allgymorth

Mae Plantlife yn chwilio am ddau Swyddog Prosiect Allgymorth profiadol i arwain ar y gwaith o ymgysylltu â chymunedau wrth gyflwyno’r prosiect pwysig hwn, mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydl

Cyflogwr: Plantlife

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,360 pro rata

Dyddiad Cau: 28/06/2019

Ymarferwyr Dechrau’n Deg sy’n Siarad Cymraeg

Mae Tîm Dechrau’n Deg Casnewydd am benodi Ymarferwyr brwdfrydig a dibynadwy i weithio mewn partneriaeth ag Uwch Ymarferwyr, staff allweddol, rheini a gofalwyr i hybu gweledigaeth a gwerthoedd y rhagle

Cyflogwr: Cyngor Dinas Casnewydd

Sir: Casnewydd

Cyflog: £18,795 - £19,171

Dyddiad Cau: 01/07/2019

Swyddog Addysg, Teuluoedd ac Ieuenctid (Cymru)

Dyma gyfle unigryw i ymuno â phrosiect Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd, sef prosiect blaenllaw RSPB Cymru i ymgysylltu a'r cyhoedd ac i gyflwyno bywyd gwyllt i filoedd o blant yng Nghaerdydd..

Cyflogwr: RSPB Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,602 - £26,136

Dyddiad Cau: 01/07/2019

Cyfieithydd Cymraeg

Rydym am recriwtio Cyfieithydd i ymuno â'n tîm cyfieithu Cymraeg. Prif nod y swydd fydd cynorthwyo wrth ddarparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd o ansawdd uchel.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,515 i £33,199 +

Dyddiad Cau: 27/06/2019

Tiwtor Dysgu Cymraeg i Oedolion

Mae gwasanaeth Dysgu Cymraeg Sir Benfro yn chwilio am diwtoriaid rhan-amser i ddysgu oedolion yn y gymuned o fis Medi 2019. Disgwylir i ymgeiswyr fod â chymhwyster perthnasol a phrofiad o ddysgu.

Cyflogwr: Cyngor Sir Penfro

Sir: Sir Benfro

Cyflog: £39,500 ( pro rata )

Dyddiad Cau: 01/07/2019

Hyfforddai Graddedig (Nifer o swyddi)

Rydym yn chwilio am arweinwyr y dyfodol yn y sector cyhoeddus yng Nghymru; ac mae gennym ddiddordeb gwirioneddol ym mhwy ydych chi, eich cryfderau a'ch potensial.

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,310 - £30,904

Dyddiad Cau: 02/07/2019