Uwch Swyddog Cyllid

Trosolwg

Cynorthwyo’r Rheolwr Cyllid i baratoi cyfrifon rheoli’r Gymdeithas drwy sicrhau bod cyfrifon rheoli misol yn cael eu darparu i rai o brosiectau Grŵp Cynefin.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £27,574 - £31,035 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 27/09/2018 (297 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

54 Stryd y Dyffryn, Dinbych Cymru LL16 3BW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iona Jones

Ffôn: 1745818407

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

1. Paratoi cyfrifon rheoli misol ac unrhyw adroddiadau perthnasol ar gyfer Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych (GaThCaSDd) i sylw'r Rheolwr Cyllid.

2. Cynorthwyo’r Rheolwr Cyllid i baratoi cyfrifon rheoli’r Gymdeithas drwy sicrhau bod cyfrifon rheoli misol yn cael eu darparu i rai o brosiectau Grŵp Cynefin.

3. Cyfrifoldeb am sicrhau fod holl incwm prosiectau a GaThCaSDd wedi cael ei hawlio’n amserol.

4. Paratoi dychweliadau ar gyfer GaThCaSDd i Lywodraeth Cymru.

5. Cynorthwyo yn y broses o baratoi cyllideb flynyddol a chynllun ariannol pum mlynedd i GaThCaSDd.

6. Cyfrifoldeb am ddiweddaru'r Polisi Cronfeydd Wrth Gefn ar gyfer GaThCaSDd.

7. Cynorthwyo yn y broses o baratoi dychweliadau TAW.

8. Cynnal rhestr arbedion Gwerth Am Arian a chyfrifoldeb am gofrestr tendrau a chytundebau.

9. Sicrhau bod gwaith yn cael ei gyflawni i safon uchel, ar amser ac o fewn cyllidebau.

10. Ymateb i ymholiadau mewnol ac allanol yn broffesiynol ac yn ddi-oed.

11. Cyflwyno adroddiadau rheolaidd yn unol â gofynion y swydd.

12. Sicrhau bod y gwasanaethau’n cael eu cynnal mewn modd sy’n cyd-fynd â pholisïau yn ogystal â deddfwriaethau perthnasol.

13. Cynrychioli’r gwasanaeth yn fewnol ac allanol fel bo’r angen.

14. Datblygu perthynas waith rhagorol yn fewnol ac allanol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais (fersiwn pdf)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais (fersiwn word)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)