Comisiynydd Cynorthwyol

Trosolwg

Gan gydweithio'n agos â thîm Comisiynu S4C, bydd y Comisiynydd Cynorthwyol yn cyfrannu at gryfder y system ddatblygu a chyflenwi; bydd yn darparu canllawiau golygyddol i gyflenwyr ym mhob cam o'r...

Cyflogwr: S4C

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 16/09/2018 (308 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio’n hyblyg i’w staff. Disgwylir i’r unigolyn deithio i ymweld â chwmniau cynhyrchu ar draws Cymru yn rhinwedd y swydd. Bydd hefyd disgwyl presenoldeb rheolaidd yn yr Egin, Caerfyrddin.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Comisiynydd Cynorthwyol

Gan gydweithio'n agos â thîm Comisiynu S4C, bydd y Comisiynydd Cynorthwyol yn cyfrannu at gryfder y system ddatblygu a chyflenwi; bydd yn darparu canllawiau golygyddol i gyflenwyr ym mhob cam o'r broses gynhyrchu, ac yn helpu i sicrhau bod y cynnwys yn cael ei ddarparu i'r safonau uchaf, ac yn unol â gofynion golygyddol y comisiynwyr.

Bydd gan y Comisiynydd Cynorthwyol gyfrifoldeb arbennig dros ddatblygu a chyflawni strategaeth cyd-gynyrchiadau rhyngwladol S4C.

Bydd y Comisiynydd Cynorthwyol yn adrodd yn uniongyrchol i'r Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys gan weithio'n agos iawn gyda'r comisiynwyr Ffeithiol ac Adloniant ar raglennu genre-benodol, ac yn unol â'u cyfarwyddyd. Yn ogystal, bydd y Comisiynydd Cynorthwyol yn gweithio gydag amrediad eang o gysylltiadau mewnol ac allanol.

Bydd gennych hanes rhagorol o ddarparu rhaglenni aml-genre i'w darlledu, a hynny ar lefel Uwch-gynhyrchydd neu Gynhyrchydd Gweithredol. Mae profiad ymarferol o ddarparu rhaglenni, a hynny trwy'r holl gamau cynhyrchu, yn hanfodol. Bydd gennych ddealltwriaeth gadarn o'r farchnad cynnwys teledu ryngwladol, a gwybodaeth gyfoes o sut y caiff cytundebau cyd-gynhyrchu a chaffael rhyngwladol eu llunio. Byddwch yn gallu amlygu dealltwriaeth gadarn o ofynion cynulleidfa sy'n esblygu, gan gynnwys tueddiadau cyfredol o ran darparu cynnwys digidol. Bydd gennych sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol.

Cyflog: Yn unol â phrofiad
Cytundeb: 18 mis

Dylid anfon ceisiadau erbyn 17:00 y prynhawn ar ddydd Sul 16 Medi 2018 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU.

Nid ydym yn derbyn CV.


Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*