Cydlynydd Democratiaeth a Chynrychiolaeth

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol a brwdfrydig i weithio yn adran Datblygu Aelodaeth Undeb Bangor fel Cydlynydd Democratiaeth a Chynrychiolaeth.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £23,487 - £26,341 y flwyddyn ar Raddfa 5

Dyddiad Cau: 23/01/2022 (2 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

UNDEB MYFYRWYR

Cydlynydd Democratiaeth a Chynrychiolaeth

CYF: BU02728

Cyflog: £23,487 - £26,341 y flwyddyn ar Raddfa 5

Gwahoddir ceisiadau am y swydd lawn amser barhaol yn gweithio yn Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Bangor (Undeb Bangor).

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol a brwdfrydig i weithio yn adran Datblygu Aelodaeth Undeb Bangor fel Cydlynydd Democratiaeth a Chynrychiolaeth. Byddwch yn gweithio'n agos gyda Swyddogion Sabothol etholedig Undeb y Myfyrwyr ac yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu a darparu gweithgarwch democratiaeth a chynrychiolaeth yn yr Undeb, gan gynnwys Cynrychiolwyr Cwrs, y Cyngor Myfyrwyr, etholiadau a pholisi a gweithgarwch cynrychioliadol UMCB.

Byddwch wedi cael addysg i safon Lefel A (neu gymhwyster cyfwerth) a byddwch yn gweithio fel rhan o'r Tîm Llais Myfyrwyr ac yn gyfrifol am gydlynu a chefnogi'r gweithgarwch democratiaeth a chynrychiolaeth yn unol ag amcanion strategol yr Undeb.

Mae hon yn rôl mewn adran brysur a deinamig ac felly mae'n rhaid i ymgeiswyr feddu ar sgiliau cyfathrebu a threfnu rhagorol ynghyd â'r gallu i fod yn hyblyg a medru addasu. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio mewn maes cynrychioliadol a democrataidd a chyda dealltwriaeth dda o faterion sy'n bwysig i fyfyrwyr. Byddai profiad o weithio mewn sefydliad amrywiol a gallu i ffynnu mewn sefyllfa waith gyflym ei naws dan arweiniad myfyrwyr yn fantais. T

Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau mor fuan ag sydd yn rhesymol bosib.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i'r swydd hon.

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk.
Ond os cewch drafferth defnyddio’r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Dyddiad cau: 23 Ionawr 2022.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*