Cydlynydd Prosiect – Y Shed

Trosolwg

Cymryd cyfrifoldeb am reolaeth cynllun Y Shed a gweithredu fel cyd-gordydd rhwng yr holl bartneriaid a’r asiantaethau sydd ynghlwm â Y Shed.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £24,357 - £27,413

Dyddiad Cau: 28/05/2019 (88 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

54 Stryd y Dyffryn LL16 3BW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iona Jones

Ffôn: 1745818407

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

1. Llunio ac adolygu cynllun busnes gynaladwy ar gyfer Y Shed.
2. Datblygu a chyd-gordio gweithgareddau dyddiol.
3. Rheoli staff / contractwyr a phartneriaid y Ganolfan a sicrhau cydweithio tîm effeithiol.
4. Cyfrifoldebau rheolaeth gyffredinol a darpariaeth a rhaglennu gweithgareddau dydd i ddydd.
5. Cyd-gordio a cefnogi gweithgareddau rhwng partneriaid, megis y caffi a’r unedau busnes i sicrhau fod prif amcanion y prosiectau yn cael eu gwireddu.
6. Sicrhau dulliau monitro a gwerthuso effeithiol er mwyn cofnodi’r holl ddeilliannau ac i fodloni gofynion cyllidwyr.
7. Cysylltu gyda chyrff statudol a gwirfoddol sy’n gweithio gyda’r gymuned leol a gweithio tuag at sefydlu partneriaethau i fynd i’r afael ag anfantais o fewn y gymuned.
8. Datblygu cynllun marchnata a rhaglen o weithgareddau sydd yn cynyddu defnydd o’r Ganolfan.
9. Datblygu a chyd-gordio Pwyllgor Rheoli effeithiol a chadarn.
10. Cynnal gwiriadau hanfodol i gwrdd â gofynion iechyd a diogelwch partneriaid, ymwelwyr a staff. Yn benodol y gwiriadau diogelwch tân ac ymarferion gwagu’r adeilad.
11. Adrodd am waith trwsio, monitro amseroedd ymatebion a chymryd cyfrifoldeb am eu dilyn i fyny er mwyn sicrhau fod targedau amser yn cael eu cwrdd.
12. Manteisio ar gyfleoedd ariannu i ddatblygu ymhellach a sicrhau cynaliadwyedd y prosiect.
13. Recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr.
14. Cydgordio rhaglen o weithgareddau ar gyfer Y Shed.
15. Cynhyrchu a chyflwyno adroddiadau rheolaidd i’r Bwrdd Rheoli/Pwyllgorau a’r Tîm Rheoli.
16. Hyrwyddo gwaith Y Shed o fewn y gymuned ac annog delwedd gyhoeddus gadarnhaol gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau blaengar.
17. Darparu cymorth a chyngor i gyd-weithwyr yng nghyd-destun Y Shed.
18. Datblygu rhaglen treftadaeth i hybu’r ganolfan ymysg ysgolion a grwpiau sydd yn ymweld.
19. Sicrhau incwm ychwanegol drwy ddatblygu gweithgareddau i’r gymuned.
20. Datblygu partneriaeth gyda’r Bwrdd Twristiaeth a phartneriaid i hybu ymwelwyr.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Applicant Information Pack  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais (pdf)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais (word)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Hysbyseb / Advert  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)