Cynorthwy-ydd Cynghori Adnoddau Dynol

Trosolwg

Bydd y Cynorthwyydd Adnoddau Dynol Ymgynghorol yn cefnogi'r Partner Busnes Adnoddau Dynol a'r Cynghorydd Adnoddau Dynol gyda phrosesau sy'n ymwneud ag Adnoddau Dynol o ddydd i ddydd.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £22,017 i £24,771 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 18/10/2018 (242 diwrnod)

Amser Cau: 23:00:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 205678

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynorthwy-ydd Cynghori Adnoddau Dynol (Cymraeg yn hanfodol)

Rhif Swydd: SD01603
Hysbysebu Adran: Adnoddau Dynol
Math o Gytundeb: Contract anghyfyngedig

Mae gan Dîm Adnoddau Dynol Prifysgol Abertawe gyfle cyffrous i Gynorthwyydd Adnoddau Dynol Ymgynghorol ymuno â'r gymuned adnoddau dynol arobryn sydd ganddynt. Mae'r adran Adnoddau Dynol yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaeth proffesiynol rhagweithiol o safon uchel a gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i'r holl staff a rheolwyr ar faterion sy'n ymwneud ag adnoddau dynol.

Mae'r tîm Adnoddau Dynol ar daith o dyfu, newid a thrawsnewid. Bydd gan y Cynorthwyydd Adnoddau Dynol Ymgynghorol ran allweddol wrth ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a rhoi cyngor proffesiynol i bob aelod o staff. Bydd hefyd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau adnoddau dynol rhagweithiol ac effeithlon sy'n canolbwyntio ar y cwsmeriaid i reolwyr a staff yn y Colegau Academaidd ac Adrannau Gwasanaeth Proffesiynol drwy gydol cyfnod cyflogaeth aelodau staff.

Bydd y Cynorthwyydd Adnoddau Dynol Ymgynghorol yn cefnogi'r Partner Busnes Adnoddau Dynol a'r Cynghorydd Adnoddau Dynol gyda phrosesau sy'n ymwneud ag Adnoddau Dynol o ddydd i ddydd. Os hoffech weithio gyda chymuned Adnoddau Dynol cryf, mewn amgylchedd deinamig, sy'n datblygu ac yn symud yn gyflym, gallai hyn fod yn gyfle ar eich cyfer. Byddai'r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg o fantais enfawr yn y rôl hon, a gellir cynnig cymorth gyda gohebiaeth ysgrifenedig.

Bydd rôl y Cynorthwyydd Adnoddau Dynol Ymgynghorol yn gyfrifol am sicrhau bod canlyniadau sy'n ymwneud ag Adnoddau Dynol yn cael eu cyflawni'n brydlon ac i'r safon ofynnol drwy gydol cyfnod cyflogaeth aelodau staff (e.e. recriwtio, absenoldeb, contractau cyfnod penodol, cyfnodau prawf ac ati) yn unol â Strategaeth a Chynllun Gweithredu Adnoddau Dynol y Brifysgol. Bydd hefyd yn gyfrifol am sicrhau ymagwedd systematig tuag at nodi problemau, risgiau a chyfleoedd. Darparu atebion arloesol mewn partneriaeth â chydweithwyr AD, rheolwyr a staff. Mabwysiadu ymagwedd gwelliant parhaus, gan ddefnyddio gwybodaeth reoli a data gwrthrychol i sicrhau bod atebion yn ychwanegu gwerth ac yn hwyluso perfformiad cynaliadwy ar gyfer cwsmeriaid.

Dylai'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gallu gweithio gyda Gwerthoedd y Brifysgol. Bydd bod â phrofiad o ddarparu gwasanaethau Adnoddau Dynol proffesiynol, effeithlon sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid yn allweddol. Mae'n rhaid bod gennych lawer o brofiad o gyflawni camau gweithredu y cytunwyd arnynt i sicrhau bod canlyniadau Adnoddau Dynol/busnes ar gyfer y cwsmeriaid yn cael eu cyflawni i'r safon ofynnol. Mae disgrifiad swydd llawn wedi'i atodi.

Bydd y swydd hon ar Gampws Parc Singleton, ond mae'n bosibl y bydd disgwyl i chi weithio ar Gampws y Bae o bryd i'w gilydd.

I wneud cais am y swydd hon, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein a rhoi enghreifftiau allweddol o sut rydych yn bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer profiad/gwybodaeth a sgiliau yn y fanyleb person. A wnewch chi atodi CV er mwyn cefnogi eich cais ar-lein.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gallwch anfon ymholiadau anffurfiol at Siân Hopkins, Pennaeth Partneriaethau Busnes drwy ebostio: s.c.hopkins@abertawe.ac.uk neu Eiri Thomas, Partner Buses Adnoddau Dynol drwy ebostio: e.thomas@abertawe.ac.uk

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920, ac mae'n le gwych i weithio gydag ystod o fuddion ar gael i weithwyr.

Dyddiad cau: 11pm dydd Iau, 18 Hydref 2018

Llunio rhestr fer: 19 Hydref 2018

Cyfweliadau: yr wythnos yn cychwyn 29fed o Hydref 2018

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)