Cynorthwy-ydd Meithrin - Llawn Amser (37 awr yr wythnos)

Trosolwg

Canolbwynt swydd y Cynorthwy-ydd Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu....

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £9.20 yr awr (gan gynnwys atchwanegiadau)

Dyddiad Cau: 11/11/2019 (241 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Campws Caerfyrddin Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01267 676645

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Llawn Amser (37 awr yr wythnos), ar sail cyfnod penodol am 12 mis (Cyfeirnod Swydd: 01028c)

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn hysbysebu'r ar gyfer Cynorthwy-ydd Meithrin.

Adeiladwyd meithrinfa Y Gamfa Wen i’r pwrpas ac mae’n cynnig amgylchedd braf, cyfeillgar ac ysgogol i blant o amrywiol gefndiroedd. Mae ganddi gysylltiadau cryf ag Ysgol Plentyndod Cynnar, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant sy’n enwog ar draws Cymru am ei harbenigedd. Mae’r Gamfa Wen yn derbyn plant o 0 i 5 oed.

Canolbwynt swydd y Cynorthwy-ydd Meithrin fydd darparu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda’u hanghenion unigol yn cael eu diwallu, a dulliau blaengar yn cael eu gweithredu er mwyn cyfoethogi datblygiad pob plentyn unigol o fewn y grŵp.

- Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).
- Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi hon.

Dyddiad cau: 11 Tachwedd 2019, 5yp

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*