Derbynnydd

Trosolwg

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Dderbynnydd i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol a rhoi cymorth clerigol i staff yr Ysgol a rhedeg ein derbynfa.

Cyflogwr: Ysgol y Gymraeg - Prifysgol Caerdydd

Cyflog: £17,079 – £18,688 y flwyddyn (Gradd 2)

Dyddiad Cau: 02/09/2019 (14 diwrnod)

Amser Cau: 12:55:00

Lleoliad

Ysgol y Gymraeg, Adeilad John Percival Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3EU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rhiannon Staley, Rheolwr yr Ysgol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Derbynnydd

Cyflog: £17,079 – £18,688 y flwyddyn (Gradd 2)

Rhif y Swydd: 8916BR

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Dderbynnydd i ymuno â’r tîm gwasanaethau proffesiynol a rhoi cymorth clerigol i staff yr Ysgol a rhedeg ein derbynfa.

Mae'r swydd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys bod yn bwynt cyswllt cyntaf i'r Ysgol, ateb ymholiadau, y post mewnol ac allanol, trefnu lleoliadau ar gyfer gweithgareddau'r Ysgol a chynorthwyo gweddill tîm y Gwasanaethau Proffesiynol.

Mae’r swydd hon yn un llawn amser (35 awr yr wythnos) am dymor penodol o 3 blynedd.

The ability to work through the medium of Welsh is essential to this role.

Am ragor o fanylion cewch gysylltu â Rhiannon Staley, Rheolwr yr Ysgol: staleyrm@caerdydd.ac.uk

I wneud cais, ewch i'n gwefan: www.cardiff.ac.uk/jobs

Dyddiad Cau: Dydd Sadwrn, 2 Medi 2019.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy'n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a'r byd. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*