Gweithiwr/wraig Cefnogol Iechyd a Llesiant (Gwasanaeth Dydd) 140 neu 84 awr y mis

Trosolwg

Swydd cefnogol i roi gwasanaeth i oedolion ac anableddau dysgu sy'n galluogi'r unigolyn i fyw eu bywyd i'w llawn botensial.

Cyflogwr: Antur Waunfawr

Cyflog: £17,004 y flwyddyn pro rata o Ebrill 2020 ymlaen

Dyddiad Cau: 27/02/2020 (158 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Bryn Pistyll, Waunfawr, Caernarfon Caernarfon / Waunfawr, Gwynedd, Cymru LL55 4BJ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Margaret G Jones

Ffôn: 01286 650721

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Byddwch yn aelod allweddol o dîm sy’n sicrhau bod y gwasanaethau yn ymateb i ofynion amrywiol yr unigolion a’r teuluoedd/gofalwyr. Mae’n hanfodol i’r holl ymgeiswyr fod yn awyddus i weithio efo pobl ag anabledd dysgu mewn rôl sy’n galluogi’r unigolyn i fyw bywyd i’w llawn botensial. Bydd deilydd y swyddi yn cefnogi’r unigolion sy’n derbyn y gwasanaeth i ddatblygu eu sgiliau byw, gwaith, hamdden a chymdeithasol. Mae’r Antur yn gefnogol iawn i ddatblygu staff, ac yn sicrhau Hyfforddiant cynhwysfawr o safon, a chefnogaeth o fewn y swydd gan Reolwr profiadol.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Stephen Goodwin, Uwch-Reolwr Gwasanaeth Dydd a Phreswyl
drwy ffonio 01286 650721 neu drwy e-bost stephen@anturwaunfawr.cymru. Am becyn swydd cysyllter â’r Adran Adnoddau Dynol ar 01286 650721 neu drwy e-bost swyddi@anturwaunfawr.cymru. Gallwch hefyd lawrlwytho pecyn swydd ar www.anturwaunfawr.cymru

Bydd yn ofynnol i’r unigolion llwyddiannus gael trwydded yrru lawn ac yn berchen car.
Mae’r penodiadau uchod yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad Gweithiwr/wraig Cefnogol Iechyd a Llesiant 140 awr y mis  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad Gweithiwr/wraig Cefnogol Iechyd a Llesiant 84 awr y mis  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Taflen Amodau Cyflogaeth Gweithiwr/wraig Iechyd a Llesiant 140 awr y mis  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Taflen Amodau Cyflogaeth Gweithiwr/wraig Iechyd a Llesiant 84 awr y mis  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Nodyn Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)