Prif Weithredwr

Trosolwg

Rydym yn cynnig cyfle cyffrous i arwain y mudiad arloesol, llawn ysbrydoliaeth, hwn ymlaen i’r cyfnod cyffrous nesaf yn ei hanes.

Cyflogwr: The Aloud Charity

Cyflog: £47,500 - £50,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 09/04/2021 (4 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

The Aloud Charity Unit 1 Regents Court, Nettlefold Road Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF24 5JQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nia Halton

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Dyma gyfle cyffrous i arwain y mudiad arloesol, llawn ysbrydoliaeth, hwn ymlaen i’r cyfnod cyffrous nesaf yn ei hanes.

Cyfle a dyhead yw craidd Elusen Aloud. Ein nod yw annog pobl ifanc Cymru i fod yn hunan-hyderus ac yn uchelgeisiol ynglŷn â’u dyfodol – drwy bŵer cydganu.

Sefydlwyd yr elusen yn 2012 i gynorthwyo nifer o brosiectau a oedd eisoes ar y gweill ledled y wlad. Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal gweithgarwch drwy dair prif ffrwd – Only Kids Aloud, Only Boys Aloud, ac Academi Only Boys Aloud, ac rydym yn bwriadu lansio Only Girls Aloud y dilyn prosiect peilot llwyddiannus yn 2020.

Dathlodd Only Boys Aloud ei ddeng mlwyddiant yn 2020 ac – mewn cyfnodau arferol – mae’n cynnwys tua 240 o fechgyn mewn 13 o gorau sy’n cwrdd yn wythnosol yn ystod tymhorau ysgol mewn lleoliadau ledled Cymru. Mae’n gwasanaethu cymunedau gwledig, arfordirol a threfol. Mae’n gynhwysol ac yn agored i unrhyw fachgen rhwng 11 ac 19 oed, ac nid oes clyweliad na ffioedd. Dyma’r unig brosiect o’i fath yng Nghymru: mae mynediad agored yn rhan allweddol o ethos OBA ac mae’r corau’n gweithredu yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig y wlad.

Fel llawer o gyrff celfyddydol eraill, bydd angen i Elusen Aloud ddatblygu ac i addasu ei fodel busnes a gweithgareddau artistig i gyd-fynd gyda byd ôl-pandemig. Mae angen iddi fod yn ariannol gynaladwy, yn gynhwysol, ac i ymestyn ymhellach i gymunedau ac i adlewyrchu'r Gymru sydd ohoni. Mae’r elusen wedi ymdrechu i wneud hyn ers ei sefydlu ond fydd rhaid i ni fynd ymhellach - ac fe fyddwn yn gwneud hyn. Gyda Bwrdd cefnogol, mae hwn yn gyfle cyffrous i’n Prif Weithredwr nesaf i greu argraff fawr a chreu gwaddol arbennig.

Gobeithiwn y byddwch yn penderfynu gwneud cais i ymuno â ni, a darparu arweinyddiaeth strategol ysbrydoledig i elusen sy’n cyffwrdd a bywydau llawer o bobl.

Am fwy o wybodaeth, ewch i https://www.aloud.cymru/job-vacancies/?lang=cy lle gellir lawrlwytho Pecyn Recriwtio (fersiynnau Cymraeg a Saesneg ar gael)

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*