Rheolwr Materion Allanol

Trosolwg

Rydym yn chwilio am rywun arbennig i ymuno â’r tîm Marchnata a Chyfathrebu yng Nghymru i arwain ein gwaith ar faterion cyhoeddus. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr gan hyrwyddo buddiannau’r...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Cyflog: £41,526 - £49,553

Dyddiad Cau: 20/11/2019 (93 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

The Open University in Wales 18 Custom House St Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1AP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Tom Poultney

Ffôn: 02920 26 27 16

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Rhwng £41,526 a £49,553

Cyf: 16632

Lleolir yng Nghaerdydd

Cytundeb Cyfnod Penodol tan fis Ionawr 2021

Rydym yn chwilio am rywun arbennig i ymuno â’r tîm Marchnata a Chyfathrebu yng Nghymru i arwain ein gwaith ar faterion cyhoeddus. Byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr gan hyrwyddo buddiannau’r Brifysgol Agored i randdeiliaid allanol a byddwch yn cymryd cyfrifoldeb penodol dros ddatblygu cydberthnasau’r Brifysgol Agored yng Nghymru â chyllidwyr a llunwyr polisi.

Rydym wedi bod yn tyfu’n ddiweddar, ac wrth i fwy a mwy o ddysgwyr ymuno â’r Brifysgol Agored, mae angen i ni wneud yn siŵr ein bod yn parhau i adeiladu ar enw da’r Brifysgol Agored fel prif ddarparwr dysgu o bell hyblyg o ansawdd uchel. Byddwch yn gweithio’n agos iawn gyda’r Cyfarwyddwr ac aelodau eraill o’r uwch-dîm yng Nghymru i gyflwyno gweithgarwch cyfathrebu wedi’i dargedu, ymgysylltu â digwyddiadau cyhoeddus ac ymgymryd ag amrywiaeth o waith dylanwadu. Ynghyd â chydweithwyr materion cyhoeddus yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, byddwch yn helpu i sicrhau bod y Brifysgol yn gweithredu mewn ffordd gydgysylltiedig yn ei hymwneud â llywodraethau a chyllidwyr ledled y DU.

A chithau’n weithiwr materion cyhoeddus profiadol proffesiynol, byddwch yn defnyddio eich rhwydweithiau eang yng Nghymru i lunio negeseuon Y Brifysgol Agored a chyrraedd cynulleidfaoedd ehangach.

Byddai’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

I gael gwybodaeth fanwl a manylion am sut i wneud cais ewch i http://www.open.ac.uk/about/employment/region/cardiff, ffoniwch Y Brifysgol Agored yng Nghymru ar 029 20 26 27 16, anfonwch neges e-bost i Wales-Recruitment@open.ac.uk neu ysgrifennwch i’r Brifysgol Agored yng Nghymru, 18 Custom House Street, Caerdydd, CF10 1AP gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod perthnasol.


Dyddiad cau: 20 Tachwedd 2019.
Dyddiadau cyfweld: 26 Tachwedd 2019

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

External Affairs Manager Job Description (English)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Rheolwr Materion Allanol Gwybodaeth sy’n Gysylltiedig â’r Swydd (Cymraeg)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

OUiW Job Application Form (English)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

OUiW Cais am Gyflogaeth (Cymraeg)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)