Swyddog Codi Arian

Trosolwg

I ddatblygu, gweithredu a rheoli strategaeth cynyddu incwm Plaid Cymru

Cyflogwr: Plaid Cymru

Cyflog: £24,632 - £34,765

Dyddiad Cau: 21/02/2020 (39 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Plaid Cymru Tŷ Gwynfor, Llys Anson, Glanfa'r Iwerydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4AL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Codi Arian

Dyddiad Cau: 21 Chwefror 2020

Ystod Cyflog: £24,632 - £34,765

(Penodir, fel arfer, ar ris isaf y raddfa)

Oriau Gwaith: 37 awr

Natur y Cytundeb: Parhaol

Lleoliad: Tŷ Gwynfor, Caerdydd

Ceisiadau ar ebost i garethclubb@plaid.cymru

I ddatblygu, gweithredu a rheoli strategaeth cynyddu incwm Plaid Cymru

Prif Ddyletswyddau

1. Datblygu strategaeth codi arian, gan osod amcanion ac amserlenni mesuradwy

2. Gweithio gyda’r Cyfarwyddydd Codi Arian, Trysorydd, staff, aelodau etholedig a gwirfoddolwyr i sicrhau cynnydd ar y strategaeth

3. Adnabod cyfleon a ffyrdd creadigol o godi arian ychwanegol, gan gynnwys arwain gwaith ar ein rhaglen cymynroddion

4. Adnabod cefnogwyr cyfoethog, a chyfeirio’r gefnogaeth hon at gyfraniadau ariannol sylweddol o’r cyfryw unigolion a busnesau

5. Gan weithio â’r Pennnaeth Cyllid a Chydymffurfiaeth, rheoli’r cofnod rhoddion i wneud yn siwr bod pob rhodd yn cael ei gofnodi gyda’r Comisiwn Etholiadol pan fo angen

6. Sicrhau bod rhoddion yn dderbyniol yn unol â safonau moesol y Blaid

7. Cydlynu gwaith marchnata’r Blaid (e.e. yn yr Eisteddfod a Sioe Llanelwedd) lle bydde hynny â´r posibilrwydd o godi arian

8. Rheoli a marchnata cinio yn nwy gynhadledd y Blaid pob blwyddyn

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)