Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg)

Trosolwg

Fe fyddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon a denu sylw yn y wasg...

Cyflogwr: S4C

Cyflog: £25,506 - £29,466 pro rata, ac yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 25/06/2019 (5 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Canolfan S4C:Yr Egin Heol y Coleg Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg)

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â ni fel aelod o’r Tîm Cyfathrebu.

Fe fyddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon a denu sylw yn y wasg (print ac ar lein) er mwyn denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a’i rhan-ddeiliaid.

Byddwch hefyd yn defnyddio’ch profiad wrth ddelio gyda’r wasg, o dan gyfarwyddyd Arweinydd y Tîm Cyfathrebu a’r Cyfarwyddwr Cyfathrebu, er mwyn hyrwyddo negeseuon corfforaethol S4C yn rhagweithiol ac yn adweithiol.

Lleoliad: Canolfan S4C:Yr Egin, Caerfyrddin

Cyflog: £25,506 - £29,466 pro rata, ac yn unol â phrofiad

Cytundeb: Parhaol

Oriau gwaith: Tri diwrnod yr wythnos, hyd at 21.75 awr.

Cyfnod prawf: 6 mis

Gwyliau: Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn pro rata, y cyfryw gyfnod i redeg o 1 Ionawr.

Pensiwn: Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro. Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar 26 Mehefin 2019 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r Adran Adnoddau Dynol, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Ni dderbynnir CV.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*