Swyddi Gweithgareddau, Gwersyll Llangrannog

Trosolwg

Staff Gweithgareddau 1 x Swydd Barhaol Staff Gweithgareddau Sgïo Tymhorol 1 x Swydd 11 Mis (Ionawr i Dachwedd 2020)

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: £16,380 - £17,930

Dyddiad Cau: 12/12/2019 (246 diwrnod)

Amser Cau: 12:30:00

Lleoliad

Gwersyll yr Urdd Llangrannog Llangrannog, Ceredigion, Cymru SA44 6AE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iestyn Evans

Ffôn: 01239 652140

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Staff Gweithgareddau
1 x Swydd Barhaol

Staff Gweithgareddau Sgïo Tymhorol
1 x Swydd 11 Mis (Ionawr i Dachwedd 2020)

Mae angen unigolion egnïol a brwdfrydig i weithio fel rhan o’r tîm gweithgareddau. Byddwch yn gyfrifol am rediad esmwyth y rhaglenni gweithgareddau Gwersyll a defnydd cyhoeddus . Bydd angen i chi sicrhau bod y gweithgareddau a'r offer yn cyrraedd y safon ddisgwyliedig a bod y gwersyllwyr ar gwsmeriaid cyhoeddus yn mwynhau eu hunain mewn amgylchedd diogel. Mae profiad a chymwysterau yn ymwneud â Merlota, Sgïo a Byrddio Eira neu Ddringo, Chwaraeon a Hamdden yn fanteisiol ond cynigir hyfforddiant.

Am sgwrs anffurfiol a manylion pellach cysylltwch ag Chris Welch (Rheolwr Llethr Sgïo), Dylan Jones (Cydlynydd Gweithgareddau) neu Iestyn Evans (Rheolwr Cwsmer) ar 01239 652140 neu Iestyn@urdd.org

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd Swyddog Gweithgareddau  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd Swyddog Gweithgareddau Llethr Sgio Tymhorol  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Hysbyseb  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)