Swyddog Adeiladau (lan at 3 apwyntiad)

Trosolwg

Bydd y Swyddog yn gyfrifol am reoli’r adeiladau’n effeithiol trwy ymateb i anghenion defnyddwyr ac ymwelwyr.

Cyflogwr: Menter Iaith Merthyr Tudful

Cyflog: I’w drafod

Dyddiad Cau: 13/09/2019 (7 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Canolfan Soar Pontmorlais Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Cymru CF47 8UB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Lisbeth Mclean

Ffôn: 01685 722176

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Disgrifiad Swydd

Teitl Swydd

Swyddog Adeiladau (lan at 3 apwyntiad)

Lleoliad

Canolfan a Theatr Soar, Merthyr Tudful.

Llinell Rheoli

Bydd y Swyddog Adeiladau yn adrodd i’r Rheolwr Adeiladau sydd yn adrodd i’r Prif Swyddog. Mae’r Prif Swyddog yn atebol i’r Pwyllgor Rheoli.

Pwrpas y Swydd

Bydd y Swyddog yn gyfrifol am reoli’r adeiladau’n effeithiol trwy ymateb i anghenion defnyddwyr ac ymwelwyr.

Oriau gwaith

Bydd y Swyddog yn gweithio shift/iau 6 awr neu 3 awr o hyd o 9.00 a.m. – 3.00 pm 3.00 p.m.– 9.00 pm neu 6.00 p.m. i 9.00 p.m.

Cyflog i’w trafod.

Prif Ddyletswyddau

1. Agor a chau’r adeiladau a sicrhau bod yr adeiladau wedi’u diogelu wrth gau.

2. Gosod ystafelloedd yn barod i ddefnyddwyr a sicrhau bod unrhyw adnoddau wedi eu darparu.

3. Hysbysu’r Rheolwr Adeiladau am unrhyw faterion sydd yn ymwneud gyda diogelwch a chyflwr yr adeiladau

4. Staffio’r dderbynfa ateb y ffôn a delio gydag ymholiadau

5. Delio gyda a chofnodi gwerthiant tocynnau gweithgareddau a pherfformiadau

6. Bod yn gyfrifol am weithredu system bwcio ystafelloedd ar gyfrifiadur

7. Llwytho gwybodaeth ar wefan y sefydliad

8. Cofnodi gwybodaeth monitro defnydd yr adeiladau

9. Bod yn gyfrifol am archebu nwyddau gweinyddol ac offer swyddfa

10. Cefnogi staff i hyrwyddo cyfleusterau y sefydliad trwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol.

Cyfrifoldebau Eraill

- I ymlynu at holl bolisiau, gweithdrefnau a chod ymddygiad Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful

- I gyfranogi mewn datblygiad staff a gweithdrefnau gwerthuso a chyflawni hyfforddiant perthnasol

- I fonitro a chadw gweithle diogel ac iach

- I ymgymryd a dyletswyddau eraill a fydd yn ofynnol o dro I dro o fewn rheswm ac yn gymesurol i’r swydd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Rhinweddau Personol  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)