Swyddog Adnoddau Dynol

Trosolwg

Mae S4C yn chwilio am Swyddog Adnoddau Dynol profiadol i ymuno a’r adran am gyfnod penodol. Byddwch yn rhan o dîm bach, yn cyflawni rôl gynghori/cefnogi a fydd yn golygu rhyngweithio’n aml...

Cyflogwr: S4C

Cyflog: £22,500 - £26,500

Dyddiad Cau: 26/09/2019 (7 diwrnod)

Amser Cau: 17:15:00

Lleoliad

Canolfan S4C yr Egin Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Adnoddau Dynol Cyfnod Penodol

Mae S4C yn chwilio am Swyddog Adnoddau Dynol profiadol i ymuno a’r adran am gyfnod penodol. Byddwch yn rhan o dîm bach, yn cyflawni rôl gynghori/cefnogi a fydd yn golygu rhyngweithio’n aml â chyflogeion a datrys/uwchgyfeirio ymholiadau.

Byddwch yn defnyddio systemau Pobl bob dydd ac yn dilyn prosesau i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Disgwylir i chi weithio’n annibynnol i ddatrys ymholiadau hyd at gymhlethdod canolig, ac ar y cyd â’r Pennaeth Adnoddau Dynol i reoli materion a phrosiectau mwy cymhleth. Byddwch yn rhoi gwybodaeth i’r gweithlu yn seiliedig ar wybodaeth am bolisïau a phrosesau; gan ddeall y materion a’r problemau a’u rheoli yn unol â hynny. Bydd gofyn i chi greu a thrin adroddiadau sylfaenol i’w dadansoddi.

Cyflog: £22,500 - £26,500

Cytundeb: Cyfnod Penodol o 9 mis (gyda’r posibilrwydd o estyniad hyd at 12 mis).

Oriau: 35.75 awr yr wythnos

Lleoliad: Canolfan S4C yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ

Dylid anfon ceisiadau erbyn 17:15 ar 26 Medi 2019 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu drwy’r post at: Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Ni fydd CV yn cael ei dderbyn.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)