Swyddog Arweiniol Ymgysylltu a Datblygu

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chydwybodol, gyda chefndir mewn gofal cymdeithasol / gwaith cymdeithasol i chwarae rhan allweddol wrth gyflwyno prosiectau a datblygu adnoddau

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £35,475 - £42,468

Dyddiad Cau: 21/10/2018 (247 diwrnod)

Amser Cau: 13:00:00

Lleoliad

7th Floor, Southgate House Caerdydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1EW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Amy Locke

Ffôn: 02920780573

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a chydwybodol, gyda chefndir gyda chefndir mewn gofal cymdeithasol / gwaith cymdeithasol i chwarae rhan allweddol wrth gyflwyno prosiectau a datblygu adnoddau sy'n ymateb i anghenion datblygu a gwella'r gweithlu o'r sector. Bydd deilydd y swydd yn gweithio'n agos gyda Rheolwyr Gwella a Datblygu, wrth gyfrannu at ystod o brosiectau, datblygu adnoddau, gan arwain at ymgysylltu ac ymgynghori â phartneriaid.

Diben y Swydd:

• Cynllunio a chyflawni prosiectau sy’n ymateb i anghenion datblygu a gwella gweithlu’r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru.
• Datblygu adnoddau mewn partneriaeth a chydweithrediad â’r sector.
• Gweithredu’n effeithiol mewn rhwydweithiau a phartneriaethau mewnol ac allanol gan arwain mewn meysydd yn ôl y gofyn.
• Trefnu dulliau ac atebion arloesol â phartneriaid ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol.
• Hyrwyddo adnoddau ac arbenigedd Gofal Cymdeithasol Cymru er mwyn cefnogi anghenion sectorau gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Cysylltiadau Allweddol:

• Gofalwyr di-dâl ac unigolion sy’n defnyddio gofal a chymorth, dinasyddion
• Y gweithlu a chyflogwyr
• Cydweithwyr ar draws Gofal Cymdeithasol Cymru
• Partneriaid Cenedlaethol a Rhanbarthol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, y trydydd sector, lleoliadau annibynnol a statudol

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*