Swyddog Canolfan Ymwelwyr

Trosolwg

Mae 'r swydd hon yn helpu i gynnal treftadaeth naturiol Cymru fel y gall pawb ei mwynhau a chael budd ohoni. Byddwch yn gwneud hyn drwy helpu i reoli gwarchodfa natur Genedlaethol Dyfi fel...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyflog: £25,828 yn codi i £29,352 dros dair blynedd

Dyddiad Cau: 10/06/2020 (28 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Canolfan Ymwelwyr Ynys Las Borth, Ceredigion, Cymru SY24 5JZ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Canolfan Ymwelwyr

• Gradd: 4, £25,828 yn codi i £29,352 dros dair blynedd
• Lleoliad: Canolfan ymwelwyr Ynys Las
• Rhif y swydd: 202526
• Math o contract: Parhaol
• Patrwm gwaith: 37 awr gan gynnwys penwythnosau a gwyliau banc ar sail rota

Dyddiad cau: 10 Mehefin 2020

Budd-daliadau: pensiwn y gwasanaeth sifil, 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn codi i 33 diwrnod dros 5 mlynedd, opsiynau gweithio hyblyg, iechyd galwedigaethol gan gynnwys gwasanaethau cynghori, gofal llygaid, talebau gofal plant a chynlluniau aberthu cyflog.

Diben y Rôl: Mae 'r swydd hon yn helpu i gynnal treftadaeth naturiol Cymru fel y gall pawb ei mwynhau a chael budd ohoni. Byddwch yn gwneud hyn drwy helpu i reoli gwarchodfa natur Genedlaethol Dyfi fel rhan o Wasanaethau Gweithredol y Canolbarth. Byddwch yn goruchwylio rhedeg canolfan ymwelwyr Ynyslas o ddydd i ddydd ac yn cefnogi gwaith cydweithwyr i hyrwyddo ac amddiffyn twyni Ynyslas (225,000 o ymwelwyr bob blwyddyn) sy'n rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi.
Cymwysterau a Sgiliau: bydd gennych sgiliau TG da a byddwch yn gymwys i ddefnyddio Microsoft Office ac, yn ddelfrydol, systemau perthnasol eraill megis GIS.

Bydd gennych lefel dda o brofiad ymarferol blaenorol mewn disgyblaeth dechnegol sy'n eich galluogi i ddarparu arweiniad a goruchwyliaeth i eraill.

Cymhwyster proffesiynol yn ddymunol o ran gofal cwsmeriaid, reoli digwyddiadau neu manwerthu.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*