Swyddog Cefnogi Datblygu

Trosolwg

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd heriol ond gwerth chweil yma, gan unigolion brwdfrydig sydd â phrofiad o weithio gyda mudiadau Trydydd Sector sydd yn gallu dangos ymrwymiad i gefnogi....

Cyflogwr: CAVS

Cyflog: £23,541 (pro rata)

Dyddiad Cau: 05/08/2021 (13 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Lleolir yng Nghaerfyrddin ond o adref ar hyn o bryd

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

22.5 awr yr wythnos (contract 12 mis)

NJC Pwynt 15: £23,541 (pro rata)

Lleolir yng Nghaerfyrddin ond yn gweithio o adref i ddechrau

Dyddiad Cau: 12pm 05.08.21

Dyddiad Cyfweld: 13.08.21

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd heriol ond gwerth chweil yma, gan unigolion brwdfrydig sydd â phrofiad o weithio gyda mudiadau Trydydd Sector sydd yn gallu dangos ymrwymiad i gefnogi datblygiad ac effeithiolrwydd gweithredu gwirfoddol a chymunedol ym mhob maes o weithgaredd.

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael wybodaeth eang, sgiliau a phrofiad , a fydd yn cynnwys: gwybodaeth am ffynonellau cyllid sydd ar gael; dealltwriaeth o ddatblygiad cymunedol a materion cymdeithasol; dealltwriaeth o weithio mewn partneriaeth a chydweithredu; profiad o ddatblygu hyfforddiant; profiad o reoli prosiectau; y gallu i gynnal a chymryd rhan mewn cyfarfodydd; y gallu i echdynnu a dadansoddi gwybodaeth o ffynonellau amrywiol; y gallu i lunio adroddiadau ac erthyglau ysgrifenedig , y gallu i weithio ar eich liwt eich hun.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*