Swyddog Cefnogi Meirionnydd (dros gyfnod mamolaeth)

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin o fewn talgylch ddaearyddol benodol. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM15 - MM20 £20,619 i £24,044 (pro rata)

Dyddiad Cau: 23/09/2020 (5 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Bydd disgwyl i’r sawl a benodir, weithio o adref a bydd cyfleusterau swyddfa ar gael yn swyddfa Mudiad Meithrin yn y dalaith.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Lois Elena neu Delyth Jones

Ffôn: 07792946424 / 07792947026

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Y swydd a’r person

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin o fewn talgylch ddaearyddol benodol. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel. Bydd disgwyl i’r person fod yn swyddog cyswllt i glwstwr o ddarpariaethau mewn ardal ddaearyddol benodol. Yn ychwanegol i hynny, ac fel rhan o dîm, bydd disgwyl i’r person gefnogi gwaith yr holl ddarpariaethau yn y dalaith i gynnal a chodi ansawdd a safon.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â un o Reolwyr Talaith y Gogledd Orllewin ar
Lois Elena lois@meithrin.cymru / 07792946424 neu Delyth Jones ar delyth.jones@meithrin.cymru / 07792947026

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru

Dyddiad Cau: 23.09.2020 am 11.55yh

Cyfweliadau: 06.10.2020 dros Microsoft Teams

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - Dwyieithog  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)