Swyddog Cefnogi Merthyr Tudful a RhCT

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin o fewn dalgylch daearyddol penodol. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: £20,232 i £24,045 (pro rata)

Dyddiad Cau: 06/12/2020 (40 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Bydd disgwyl i’r sawl a benodir, weithio o adref a bydd cyfleusterau swyddfa ar gael yn swyddfa Mudiad Meithrin yn y dalaith.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ann Angell

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Y swydd a’r person: Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin o fewn dalgylch daearyddol penodol. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel. Bydd disgwyl i’r person fod yn swyddog cyswllt i glwstwr o ddarpariaethau mewn ardal ddaearyddol benodol. Yn ychwanegol i hynny, ac fel rhan o dîm, bydd disgwyl i’r person gefnogi gwaith yr holl ddarpariaethau yn y dalaith i gynnal a chodi ansawdd a safon.

Mae Mudiad Meithrin wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi gan bawb oherwydd ein bod yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithlu lle ymdrinnir â phob unigolyn ag urddas a pharch.

Oherwydd hyn, ynghyd a diffyg cynrychiolaeth o rai cymunedau a grwpiau yn ein gweithlu presennol, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr anabl, Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (DALIE/BAME) a gwrywaidd.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â
Ann Angell, Rheolwr Talaith De Ddwyrain Cymru ar
Ebost: ann.angell@meithrin.cymru

Gwneud Cais:
Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma dros e-bost at:
adnoddaudynol@meithrin.cymru

Dyddiad cau 06.12.2020 am 11:55yh

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Buddion Staff MM  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - Dwyieithog  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad swydd   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)