Swyddog Cyfathrebu a Dehongli - Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Trosolwg

Os ydych chi'n weithiwr cyfathrebu proffesiynol Cymraeg a Saesneg ei iaith, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cyflog: £22,021 - £23,836 pro rata

Dyddiad Cau: 08/04/2020 (87 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Swyddfa'r Parc Cenedlaethol Penrhyndeudraeth, Gwynedd, Cymru LL48 6LF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cyfathrebu a Dehongli - Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth

Os ydych chi'n weithiwr cyfathrebu proffesiynol Cymraeg a Saesneg ei iaith, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Mae Cynllun Partneriaeth Tirwedd Carneddau (CLP) yn rhaglen bum mlynedd sy'n ceisio gwarchod treftadaeth dan fygythiad y Carneddau trwy gynyddu dealltwriaeth a mwynhad o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal. Gwnaethpwyd y Cynllun yn bosibl trwy ddyfarnu Grant Partneriaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol o £ 1,719,500. Cyfanswm cost y cynllun yw £ 4,170,800.

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu a Dehongli rhan-amser i gefnogi'r Cynllun ac ymuno â ni ar gontract tymor penodol pum mlynedd.

Y Buddion

- Cyflog o £22,021 - £23,836 pro rata
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Amgylchedd cyfeillgar a chefnogol
- Cefnogi llwyddiant prosiect cyffrous

Y Rôl

Fel y Swyddog Cyfathrebu a Dehongli, byddwch yn cyflwyno ystod o fentrau i godi ymwybyddiaeth o'r Cynllun CLP a chyfleu ei negeseuon.

Yn y rôl gyffrous hon, byddwch yn:

- Datblygu gwefan, cylchlythyrau, cyfryngau cymdeithasol, cyswllt â'r wasg a chysylltiadau cyhoeddus y Cynllun
- Creu cynnwys deniadol yn Saesneg ac yn Gymraeg
- Cynnal perthnasoedd gwaith da gyda'r wasg
- Creu straeon newyddion cadarnhaol gyda phwyslais ar ymgysylltu â phartneriaid, rhanddeiliaid a chyfranogwyr y prosiect

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Swyddog Cyfathrebu a Dehongli, bydd angen i chi fod â:

- Y gallu i gynhyrchu deunydd ysgrifenedig a digidol creadigol, ffeithiol, bywiog a chyffrous yn Gymraeg a Saesneg, gan gynnwys y gallu i addasu'ch steil i ddiwallu anghenion y gynulleidfa
- Y gallu i gyfieithu copi creadigol yn gywir o'r Gymraeg i'r Saesneg ac o'r Saesneg i'r Gymraeg heb golli naws na ffocws y darn
- Profiad cyfathrebu a chyfathrebu digidol, gan gynnwys y gallu i ddiwallu anghenion cynulleidfaoedd sydd â nodweddion gwarchodedig
- Dealltwriaeth o Barciau Cenedlaethol, materion amgylcheddol a threftadaeth a rheoli cefn gwlad
- Gradd (neu gyfwerth) mewn cyfathrebu neu ddisgyblaeth gysylltiedig

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Weithredydd Cyfathrebu, Swyddog Gweithredol Marchnata, Swyddog Cynnwys, Swyddog Cynnwys, Swyddog Cyfathrebu Dwyieithog, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus, neu'r Weithrediaeth Cysylltiadau Cyhoeddus.

Rôl ran-amser yw hon, yn gweithio 22 awr yr wythnos. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10am ar 8 Ebrill 2020.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*