Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Trosolwg

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Rydym yn gofalu am dros 6,300 o gartrefi ac yn cynnig gwasanaethau i dros 14,000 o gwsmeriaid. Ein nôd yw fod rhain yn fforddiadwy a dibynadw

Cyflogwr: Adra

Cyflog: £29,449 - £32,095

Dyddiad Cau: 14/11/2019 (200 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Tŷ Coch Coch Llys y Dderwen, Parc Menai Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 4BL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248 677115

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Fel Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu byddwch yn cyfrannu tuag at lwyddiant hyrwyddo Adra fel brand sy’n brif ddarparwr tai fforddiadwy, yn gyflogwr a phartner o ddewis, gan ddefnyddio’r dulliau creadigol cyfathrebu ac ymgysylltu mwyaf addas a diweddar.

Byddwch yn cyflenwi gwasanaethau cyfathrebu, ymgysylltu a marchnata i’n timau gwasanaethol, a phrif arweinwyr y cwmni.

Chi fydd y prif bwynt cyswllt rhwng Adra a’r cyfryngau, gan ddelio hefo ymholiadau adweithiol a gwaith rhyngweithiol i reoli risgiau i’n henw da, a datblygu ymwybyddiaeth a pherthynas da hefo newyddiadurwyr a golygyddion y cyfryngau lleol, rhanbarthol a’r sector.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*