Swyddog Cyfathrebu, Cymru

Trosolwg

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â’n tîm eiddgar ac...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Cyflog: £19,602

Dyddiad Cau: 21/08/2019 (1 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Castlebridge 3 5 - 19 Heol Ddwyreiniol y Bontfaen Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF11 9AB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cyfathrebu RSPB Cymru

Cyflog: £19,602

Lleoliad: Caerdydd

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â’n tîm eiddgar ac ymrwymedig sy’n gweithio i godi proffil gwaith yr RSPB; elusen gadwraeth natur fwyaf Ewrop.

Byddwch yn gweithio’n frwd ar eich pen eich hun, a bydd gennych brofiad o weithio mewn cysylltiadau cyhoeddus, yn y cyfryngau neu gyfathrebu. Byddwch yn cynorthwyo i gynyddu ymwybyddiaeth a sbarduno ein gweithgarwch trwy’r cyfryngau a’r cyfryngau cymdeithasol, yn cymryd cyfleoedd am gyfweliadau ar y cyfryngau ac yn ysgrifennu straeon sy’n hyrwyddo’n gwaith ac yn ysbrydoli.

Byddwch yn darparu straeon o fewn meysydd fel cadwraeth, codi arian, prosiectau cymunedol ac ar gyfer ein gwarchodfeydd natur yng Nghymru. Byddwch hefyd yn cefnogi ymgyrchoedd cenedlaethol uchel eu proffil fel Gad Natur Ganu a Gwylio Adar yr Ardd.

Bydd angen gwybodaeth drylwyr o’r cyfryngau yng Nghymru. Byddwch yn rheoli platfform cyfathrebu digidol RSPB Cymru, trwy Drydar a Facebook, tudalennau blog cymunedol a’n gwefan ddwyieithog. Bydd gennych ddawn, angerdd a gweledigaeth ym myd y cyfryngau cymdeithasol, a phrofiad helaeth o ddefnyddio dulliau rheoli, monitro, trefnu a chofnodi o fewn y cyfrwng.

Fel rhan o bolisi dwyieithrwydd y RSPB, byddwch yn gweithio gyda chyfieithwyr allanol ac yn sicrhau fod cysondeb a gwerthoedd brandio yn cael eu hadlewyrchu wrth gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg.
Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol.

Os hoffech chi weithio i sefydliad ble gallwch wneud gwahaniaeth, cysylltwch i gael eich Pecyn Cais.

At sylw: Vera McCarthy
Castlebridge 3, 5 -9 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd, CF11 9AB

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais wedi'u cwblhau yw dydd Iau, 21 Awst. Fe fydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal ddydd Mercher, 4 Medi yng Nghaerdydd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion Swydd - Cymraeg / Saesneg | Job Information - Welsh / English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Proffil y Rôl - Cymraeg / Saesneg | Role Profile - Welsh / English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)