Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau)

Trosolwg

Mae S4C yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) i fod yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau corfforaethol, cyfarfodydd y sector gynhyrchu a digwyddiadau hyrwyddo S4C.

Cyflogwr: S4C

Cyflog: £27,000-£31,000 yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 23/09/2018 (301 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Canolfan S4C:Yr Egin Caerfyrddin , Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau)

Mae S4C yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) i fod yn gyfrifol am drefnu digwyddiadau corfforaethol, cyfarfodydd y sector gynhyrchu a digwyddiadau hyrwyddo S4C.

Bydd y Swyddog yn ganolog i waith ymgysylltu S4C gydag ystod o bartneriaid a sefydliadau allanol gan gynnwys Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru, a Llywodraeth San Steffan.

Y Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau) fydd hefyd yn gyfrifol am drefnu ymweliadau a digwyddiadau ar gyfer gwleidyddion a gwneuthurwyr a dylanwadwyr polisi yng Nghymru a Phrydain.

Cyflog: £27,000 - £31,000 yn ddibynnol ar brofiad
Cytundeb: Parhaol
Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin Caerfyrddin

Dylid anfon ceisiadau erbyn 17:00 y prynhawn ar ddydd Sul 23 Medi 2018 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, S4C, Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd, CF14 5DU.

Nid ydym yn derbyn CV.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)