Swyddog Cyfathrebu (Hyrwyddo)

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu (Hyrwyddo) profiadol i ymuno â’r tîm Cyfathrebu. Fel aelod o dîm byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C.

Cyflogwr: S4C

Cyflog: £25,506 - £29,466

Dyddiad Cau: 16/10/2018 (244 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C:Yr Egin, Caerfyrddin, neu os bydd S4C yn gofyn unrhyw le arall yng Nghymru y bydd rhan neu’r cyfan o weithgareddau S4C wedi eu lleoli o bryd i’w gilydd. Bydd S4C yn rhoi rhybudd rhesymol o’r gofyniad ichi ne

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu (Hyrwyddo) profiadol i ymuno â’r tîm Cyfathrebu. Fel aelod o dîm byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C.

Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon, denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a’i rhan-ddeiliaid.

Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol, disgwylir i ddeilydd y swydd fod â phrofiad o adeiladu a datblygu perthnasau allweddol. Mae profiad o weithio’n llwyddiannus ar ymgyrchoedd hyrwyddo ac ymwneud â’r wasg mewn Cymraeg gywir hygyrch yn hanfodol.

Cyflog: £25,506 - £29,466 yn unol â phrofiad (disgwylir y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei ph/benodi ar ricyn gyntaf yr ystod gyflog)

Cytundeb: Parhaol ar ôl cyfnod prawf o 6 mis

Oriau: 35¾

Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C:Yr Egin, Caerfyrddin, neu os bydd S4C yn gofyn unrhyw le arall yng Nghymru y bydd rhan neu’r cyfan o weithgareddau S4C wedi eu lleoli o bryd i’w gilydd. Bydd S4C yn rhoi rhybudd rhesymol o’r gofyniad ichi newid lleoliad eich gwaith. Disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn o dro i dro.

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar ddydd Mawrth 16 Hydref 2018 at adnoddau.dynol@s4c.cymru neu'r tîm Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)