Swyddog Cyfathrebu

Trosolwg

Mae’r Swyddog Cyfathrebu yn chwarae rhan allweddol fel aelod o dîm mewnol, a bydd yn bennaf yn cynorthwyo i gyflwyno'r Rhaglen Datblygu Cig Coch (RMDP), a ariennir gan Raglen Cymunedau Gwledig...

Cyflogwr: Hybu Cig Cymru

Cyflog: £23,664.00 - £27,889.00 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 30/08/2019 (11 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Tŷ Rheidol Parc Merlin Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 625 050

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y swydd: Swyddog Cyfathrebu

Cyflog: £23,664.00 - £27,889.00 y flwyddyn [Cyflog i’w drafod yn dibynnu are gymwysterau a profiad]

Sylfaen: Aberystwyth

Yn adrodd i: Rheolwr Cyfathrebu

Math o gontract: Parhaol

Oriau wythnosol: 37 awr yr wythnos (Dydd Llun i Dydd Gwener)

Dyddiad cau: Dydd Gwener 30 Awst

Dyddiad cyfweld: Wythnos yn dechrau 9 Medi 2019

Trosolwg o’r Swydd:

Mae’r Swyddog Cyfathrebu yn chwarae rhan allweddol fel aelod o dîm mewnol, a bydd yn bennaf yn cynorthwyo i gyflwyno'r Rhaglen Datblygu Cig Coch (RMDP), a ariennir gan Raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig tan 2023, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Mae'r Rhaglen yn ddarn o waith pwysig dros gyfnod o sawl blwyddyn i ddatblygu'r diwydiant cig coch trwy'r gadwyn gyflenwi, gan gynnwys prosiectau sy'n ymwneud â ffermwyr, milfeddygon, proseswyr a defnyddwyr, gyda'r nod o sicrhau bod y diwydiant yn y sefyllfa orau i fod yn broffidiol, yn gynaliadwy, ac yn cyflenwi cynhyrchion sydd eu hangen ar y farchnad fodern.

Gan adrodd i'r Rheolwr Cyfathrebu, a gweithio ochr yn ochr ag aelodau eraill o'r tîm Cyfathrebu a thîm cyflwyno RMDP, mae natur y swydd yn gofyn am berson â galluoedd rhagorol o ran ysgrifennu a threfnu, ynghyd â sgiliau da o ran delio â phobl.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)