Swyddog Cyfathrebu

Trosolwg

Ydych chi'n gyfathrebwr dwyieithog creadigol ac effeithiol. Rydym yn chwilio am rywun i gydlynu'r cyfathrebiadau ar gyfer Cynllun Partneriaeth Tirwedd Elan Links: Pobl, Natur a Dŵr yn ogystal a...

Cyflogwr: Elan Links

Cyflog: £22 - £25k y flwyddyn Pro Rata

Dyddiad Cau: 26/09/2019 (8 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Swyddfa Ystad Elan Pentref Elan Rhayader, Powys, Wales LD6 5HS

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Eluned Lewis

Ffôn: 01597 811 527

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Elan Links: Partneriaeth Tirwedd Pobl, Natur a Dŵr Swyddog Cyfathrebu Elan Links

Cyflog: £22 – 25k y flwyddyn pro rata

Ydych chi'n gyfathrebwr dwyieithog creadigol ac effeithiol. Rydym yn chwilio am rywun i gydlynu'r cyfathrebiadau ar gyfer Cynllun Partneriaeth Tirwedd Elan Links: Pobl, Natur a Dŵr yn ogystal a hyrwyddo gwaith Ymddiriedolaeth Cwm Elan a Chwm Elan fel cyrchfan twristiaeth. Fe fydd angen datblydu a gweithredu Strategaeth Gyfathrebu ar gyfer y partneriaeth, fel bod yr amcanoion a gwaith y cynllun yn cael ei weld yn eang, ei gydnabod ac bod etifeddiaeth barhaol yn cael ei chreu ar draws nifer o lwyfannau.

Dyddiad Cau: 12yp Dydd Iau 26ain Medi 2019 Dyddiad Cyfweliad: Dydd Gwener 4ydd Hydref 2019

Lleoliad: Cwm Elan, Rhaeadr, Powys, LD6 5HP

Oriau: 22.5 awr yr wythnos, cytundeb cyfnod penodol 3 mlynedd

Am Elan Links:
Mae gan Elan Links: Partneriaeth Tirwedd Pobl, Natur a Dŵr gweledigaeth glir i “warchod treftadaeth unigryw ac amrywiol tra’n gwella’n arwyddocaol canlyniadau i bobl a chymunedau yn y tymor hir”.

Mae Elan Links: Partneriaeth Tirwedd Pobl, Natur a Dŵr wedi sicrhau arian oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri i ddarparu rhaglen gyffrous o 26 o brosectiau cyffrous o dan 11 o amcanion strategol a fydd yn darparu the weledigaeth uchod.
Lleolir Elan ym Mynyddoedd y Cambria yng nghanolbarth Cymru. Lleolir y prosiect mewn tirwedd unigryw sy’n cyfuno tir bryniog anghysbell, ffermydd unig, cymoedd coediog serth a gorchest anhygoel o beirianneg Fictoraidd a ddaeth â dŵr glân i Birmingham.

Os ydych yn dwlu ar dirweddau, bywyd gwyllt, a hanes, ac yn frwd dros helpu pobl lleol i gymryd rhan mewn hybu a gofalu am leoedd arbennig, mewn ffyrdd traddodiadol, arloesol a chreadigol yna rydym yn chwilio am pobl sydd a brwdfrydedd, ymroddiad a dealltwriaeth o’r tirwedd pwysig yma i bobl a bywyd gwyllt.

Wedi’i leoli yng nghanol Cwm Elan, fe fyddwch yn ran o dîm dynamig, sy’n sicrhau etifeddiaeth barhaus i genedlaethau’r dyfodol. Rydym yn chwilio am agwedd ddeinamig, ‘gellir gwneud’ sy’n frwdfrydig dros hyrwyddo a grymuso amrywiaeth eang o fuddiolwyr, partneriaid a rhanddeiliaid yn ein tirwedd arbennig.

Fel cydnabyddiaeth o hynny, rydym yn cynnig amgylchedd gwaith cyfeillgar a hyblyg, cyfleoedd gwych ar gyfer datblygiad personol a chyfle i wneud gwahaniaeth positif i’r bobl a chymunedau ar draws ardal Tirwedd Elan Links.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd - Cymraeg   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application Form - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)