Swyddog Cyfathrebu

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i weithio yn ein prif swyddfa yn Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM15 -20: £20,215 - £23,573

Dyddiad Cau: 13/01/2020 (214 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Y Ganolfan Integredig Boulevard St. Brieuc Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 1PD

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iola Jones

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â

Iola Jones

Pennaeth Partneriaethau a Chyfathrebu

01970 639639

iola@meithrin.cymruMae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Dyddiad cau: 11.55yh 13.01.2020

Bydd y cyfweliadau'n cael eu cynnal ar 20.01.2020 yn swyddfa Aberystwyth.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)