Swyddog Cyfathrebu

Trosolwg

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Cyflog: £34,804 - £40,322 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 16/01/2020 (254 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Aberystwyth Penglais Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cyfathrebu

Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

Campws Penglais

36.5 awr yr wythnos

Gradd 7: £34,804 - £40,322 y flwyddyn

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Cyfathrebu i arwain ar bob agwedd o gyfathrebu allanol y Brifysgol. Mae hon yn swyddogaeth allweddol sy’n gweithio mewn tîm a chyda Gweithrediaeth y Brifysgol ac uwch gydweithwyr ar draws y Brifysgol i gyfathrebu negeseuon, datblygiadau a llwyddiannau allweddol i gynulleidfaoedd trwy’r cyfryngau, a rheoli a monitro ei henw da fel y caiff ei adlewyrchu yn y cyfryngau traddodiadol a chymdeithasol. Mi fydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb penodol am hyrwyddo ymchwil a gweithgareddau eraill o fewn Cyfadran y Brifysgol.

Cyf: CPA.19.2933
Dyddiad Cau: 16 Ionawr 2020
Dyddiad Cyfweld: 29 Ionawr 2020

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

FEL ARFER FE BENODIR I SWYDDI O FEWN 4-8 WYTHNOS WEDI’R DYDDIAD CAU.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*