Swyddog Cyfieithu

Trosolwg

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn chwilio am gyfieithydd cymwys, profiadol a thalentog i ymuno â'n tîm Cyfathrebu. Byddwch yn gweithio mewn tîm prysur, ac yn gallu rheoli a blaenoriaethu eich gwaith...

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyflog: £29,243.00 - £32,411.00

Dyddiad Cau: 03/11/2019 (249 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Hyblyg, ond rhoddir ffafriaeth i Fangor, lle mae rhan fwyaf o’r tîm wedi eu lleoli

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cyfieithu

Lleoliad: Hyblyg, ond rhoddir ffafriaeth i Fangor, lle mae rhan fwyaf o’r tîm wedi eu lleoli.

Gradd & Chyflog: £29,243.00 yn codi i £32,411.00 dros dair blynedd

Rhif y swydd: 202331

Math o gontract: Penodiad cyfnod penodol hyd at 30 Mawrth 2020.

Patrwm gwaith: Llawn amser, 37 awr

Gofynion y Gymraeg: levfel 5, siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn rhugl

Dyddiad Cau: 3 Tachwedd 2019

Diben Y Swydd
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn chwilio am gyfieithydd cymwys, profiadol a thalentog i ymuno â'n tîm Cyfathrebu. Byddwch yn gweithio mewn tîm prysur, ac yn gallu rheoli a blaenoriaethu eich gwaith heb fawr oruchwyliaeth.
Bydd y dyletswyddau yn cynnwys cyfieithu deunyddiau ysgrifenedig ar gyfer holl adrannau Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ogystal â goruchwylio a threfnu gwaith sy’n mynd i gwmnïau cyfieithu allanol.

Gallai rhywfaint o’r iaith a ddefnyddiwn fod yn dechnegol neu gynnwys cysyniadau cymhleth, a bydd angen sicrhau bod yr iaith yn gywir ac yn cael ei chyflwyno mewn arddull sy’n briodol i’r gynulleidfa berthnasol.

Cymwysterau a Sgiliau
1. Rhaid cael gradd anrhydedd yn y Gymraeg neu brofiad cyfatebol o weithio fel cyfieithydd.
2. Gwybodaeth ddigonol o Microsoft Office.
3. Y gallu i feithrin a chynnal perthnasau gweithio effeithiol.
4. Aelodaeth Sylfaenol o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru ac ymrwymiad i'ch datblygiad proffesiynol parhaus eich hunan.
5. Sgiliau rhyngbersonol rhagorol, ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Gadewch i ni wybod pa ardal yda chi yn ceisio amdan yn eich ffurflen gais.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*