Swyddog Cyllid

Trosolwg

Yn gyfrifol am reoli cyllid Menter Iaith Conwy sydd yn cynnwys trefnu taliadau, trefnu’r cyfrifon blynyddol, cynorthwyo efo gosod cyllidebau cynlluniau amrywiol a pharatoi rhagamcanion cyllidebol.

Cyflogwr: Menter Iaith Conwy

Cyflog: £23,398 (pro rata)

Dyddiad Cau: 01/06/2020 (113 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Swyddfa Menter Iaith Conwy Y Sgwâr Llanrwst, Conwy, Cymru LL26 0LD

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Meirion Ll Davies

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Yn gyfrifol am reoli cyllid Menter Iaith Conwy sydd yn cynnwys trefnu taliadau, trefnu’r cyfrifon blynyddol, cynorthwyo efo gosod cyllidebau cynlluniau amrywiol a pharatoi rhagamcanion cyllidebol.

Cyflog £23,398 (pro rata)

Oriau: 15 awr yr wythnos

Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Llanrwst

Gwahoddir ceisiadau am y swydd yma yn unigol, neu gyfuno gyda swydd Swyddog Maes Ardal Wledig os yw ymgeisydd yn credu fod ganddynt y gallu a phrofiad perthnasol.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)