Swyddog Cymorth Neuadd y Farchnad

Trosolwg

Arwain at weithrediadau ymarferol o ddydd i ddydd Neuadd y Farchnad a datblygu a chyflawni cynnig marchnad CGGSDd, rhwydweithio a datblygu’r rhestr stondinwyr.

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Cyflog: £19,819 (pro rata)

Dyddiad Cau: 17/02/2020 (175 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Naylor Leyland Centre, Well Street Rhuthun, Sir Ddinbych, Cymru LL15 1AF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Lisa Williams

Ffôn: 01824 702441

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn recriwtio i lu o swyddi newydd ar hyn o bryd. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno gyda’r sefydliad a chyfrannu at ei ddatblygiad menter gymdeithasol.

Rydym ni wedi sicrhau’r les i weithredu Neuadd y Farchnad Rhuthun. Rydym ni hefyd yn y broses o dderbyn cyfrifoldeb am Ganolfan Naylor Leyland, lle rydym ni wedi’n lleoli. Mae’r ddau leoliad yma, wedi’u datblygu i ffurfio Hwb, yn mynd i chwarae rhan fawr yn ein dyfodol ni.

Swyddog Cymorth Neuadd y Farchnad – Cefnogi Arweinydd Arloesi’r Hwb i ddatblygu’n safleoedd yn Hwb ar gyfer darparu gwasanaethau cyfredol a gwasanaethau newydd i’n haelodau a’r gymuned yn ei chyfanrwydd, creu ffrydiau incwm newydd i CGGSDd a’n haelodau a sbarduno’r economi leol.

Arwain at weithrediadau ymarferol o ddydd i ddydd Neuadd y Farchnad a datblygu a chyflawni cynnig marchnad CGGSDd, rhwydweithio a datblygu’r rhestr stondinwyr.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd / Job Description  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais / Application Form  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Matrix Sgiliau Iaith Cymraeg / Welsh Language Skills Matrix  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)