Swyddog Cymorth Newid Cyfansoddiadol

Trosolwg

Mae Comisiwn y Cynulliad wrthi'n cyflwyno rhaglen uchelgeisiol o ddiwygio etholiadol a sefydliadol. Fel aelod o'r tîm Gweithredu, byddwch yn gyfrifol am nodi, cydgysylltu a chomisiynu cymorth o bob...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyflog: £24,164 - £28,999

Dyddiad Cau: 06/01/2020 (149 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Tŷ Hywel Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF99 1NA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Ffôn: 0300 200 7588

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Teitl y swydd: Swyddog Cymorth Newid Cyfansoddiadol

Band Cyflog: £24,164 - £28,999

Lleoliad: Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Mae Comisiwn y Cynulliad wrthi'n cyflwyno rhaglen uchelgeisiol o ddiwygio etholiadol a sefydliadol. Fel aelod o'r tîm Gweithredu, byddwch yn gyfrifol am nodi, cydgysylltu a chomisiynu cymorth o bob math i helpu'r tîm i weinyddu a rheoli newid cyfansoddiadol a'r gwaith o ddiwygio'r Cynulliad a blaenoriaethau eraill y Gyfarwyddiaeth, yn ogystal â chynorthwyo timau eraill o fewn y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol.

Bydd gan ddeiliad y swydd sgiliau trefnu rhagorol, bydd yn gallu gweithio'n ddigynnwrf dan bwysau gan ymateb yn gyflym mewn amgylchedd prysur ac yn ôl blaenoriaethau sy'n newid. Bydd angen gallu arbennig i drin pobl er mwyn meithrin perthynas broffesiynol â'r rhai sy'n gweithio ym mhob rhan o'r sefydliad a chyda'n partneriaid allanol.

Bydd angen i ddeiliad y swydd ddatblygu dealltwriaeth o egwyddorion ac arfer y Cynulliad, ynghyd â'r modd y maent yn berthnasol i waith y tîm, a'r Cynulliad. Bydd angen i chi ddangos eich bod yn ddiduedd bob amser wrth gyflawni'ch dyletswyddau, a'ch bod yn gwybod pryd i uwchgyfeirio problemau/penderfyniadau at uwch swyddogion.

Gan weithio gyda'ch cydweithwyr, bydd disgwyl i chi roi cymorth sefydliadol rhagorol a dangos moeseg gref sy'n rhoi pwyslais ar wasanaeth. Byddwch yn dangos y sgiliau angenrheidiol i reoli tasgau amrywiol mewn modd hyblyg a rhagweithiol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*